Administracja - Toruń

Administracja - Toruń

Administracja - Toruń

Studia w Toruniu

na kierunku Administracja

Odkryj kierunek Administracja w Toruniu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Administracja studia Toruń| woj. kujawsko-pomorskie

Dla kogo ten kierunek?

Administracja to bardzo ważna dziedzina, która zarządza biurokratycznymi kwestiami naszego życia, to znaczy zaprowadza porządek w nawet największym chaosie związanym z wypełnianiem dokumentów i załatwianiem urzędniczych spraw. Administracja zapewnia interdyscyplinarną wiedzę odnoszącą się do formalności prawniczych, które skupiają się na systemie prawnym, stosunkach prawnych, filozofii prawa czy technikach prawodawczych. Oferuje także szczegółowe przygotowanie z zakresu administracji, informatyzacji administracji czy technik biurowych.

Idealni kandydaci na studia prawnicze w Toruniu w zakresie administracji muszą wykazywać zainteresowanie kwestiami prawnymi, politycznymi, społecznymi czy gospodarczymi. Ważne, aby przedmioty humanistyczne nie sprawiały Ci problemu. Jeśli dodatkowo jesteś osobą zorganizowaną i masz predyspozycje kierownicze, ten kierunek może być właśnie dla Ciebie. 

 

Program studiów i gdzie studiować

Kierunki studiów w Toruniu takie jak administracja możesz realizować przede wszystkim na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Uczelnia dąży do zapewnienia gruntownej wiedzy i rozwinięcia niezbędnych umiejętności, które przysłużą się w praktyce prawniczej w zakresie administracyjnym.

Program kształcenia opiera się na naukach humanistycznych i różnych dziedzinach prawa. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład: podstawy organizacji i zarządzania w administracji publicznej, techniki biurowe i informatyzacja administracji, podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji, techniki negocjacji i mediacji w administracji, prawo ustrojowe Unii Europejskiej, prawo materialne Unii Europejskiej, organizacja ochrony środowiska, podstawy ekonomii (mikro i marko), etyka urzędnicza, logika prawnicza i wiele innych. 

 

Praca po studiach

Kierunek administracja w Toruniu kształci specjalistów w swojej dziedzinie, którzy z powodzeniem podejmują pracę w administracji samorządowej i rządowej, w organizacjach pozarządowych, organizacjach międzynarodowych i Unii Europejskiej, przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, firmach doradczych i konsultingowych, w instytucjach, które zajmują się integracją europejską lub pozyskiwaniem funduszy europejskich, a także w instytucjach publicznych samorządowych lub oświatowych.

Abiturienci pełnią różnego rodzaju funkcje chociażby w ministerstwie, urzędzie marszałkowskim, urzędach gminy, urzędach wojewódzkich, urzędach pracy. Obejmują stanowiska takie jak na przykład Inspektor Administracji Publicznej, Specjalista do spraw Administracji, Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Kierownik do spraw administracyjnych. Możliwości pracy i rozwoju jest bardzo wiele. 

czytaj dalej wszystko o Administracja - Toruń

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W TORUNIU JEST KIERUNEK ADMINISTRACJA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jednostka prowadząca

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2020/2021

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 02.06.2020
do 18.08.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 02.06.2020
do 12.08.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 14.09.2020
do 02.10.2020
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 02.06.2020
do 21.09.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 02.06.2020
do 21.09.2020
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

POPULARNE KIERUNKI PRAWNICZE I ADMINISTRACJA W TORUNIU

KIERUNKI PRAWNICZE I ADMINISTRACJA W TORUNIU

WAŻNE TEMATY

Jak wyglądają studia na kierunku administracja w Toruniu?

Uczelnie w Toruniu pragną zapewnić komfort studiowania, dlatego kierunek administracja oferują w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Jeśli bardziej odpowiadają Ci regularne spotkania i systematyczna nauka, warto rozważyć dzienny tryb kształcenia. Jeśli jednak nie możesz pozwolić sobie na studia stacjonarne, możesz wybrać studia zaoczne i spotkania weekendowe. Pamiętaj jednak o tym, że studia niestacjonarne nawet na uczelniach publicznych są płatne.

Program kształcenia opiera się na naukach humanistycznych i różnych dziedzinach prawa. W siatce zajęć znajdziesz przedmioty takie jak na przykład:

 • podstawy organizacji i zarządzania w administracji publicznej,
 • techniki biurowe i informatyzacja administracji,
 • podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji,
 • ustrój samorządu terytorialnego,
 • techniki negocjacji i mediacji w administracji,
 • administracyjne postępowanie egzekucyjne,
 • prawo ustrojowe Unii Europejskiej,
 • prawo materialne Unii Europejskiej,
 • finanse publiczne i prawo finansowe,
 • gospodarka nieruchomościami,
 • podstawy psychologii
 • i wiele innych.

 

Przedmioty są zarówno obowiązkowe, jak i obieralne, dzięki czemu studenci mogą zadecydować o tym, czego chcą się uczyć w szerszym zakresie niż ogólny, podstawowy.

Abiturienci zdobywają interdyscyplinarne wykształcenie z zakresu prawa, filozofii, psychologii, ale przede wszystkim z zakresu  administracji. Studenci zapoznają się z rodzajami struktur organizacyjnych, które mają zastosowanie w administracji publicznej, z wadami i zaletami rodzajów struktur organizacyjnych, zapoznają się ze środkami kierowania i stylami kierownictwa, które są stosowane w administracji publicznej. Absolwenci wypracowują umiejętności interpretacji, analizy, diagnozy, zdobywają kompetencje społeczne i kierownicze, rozwijają zdolności komunikacyjne. 

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ADMINISTRACJA TORUŃ STUDIA STACJONARNE

ADMINISTRACJA TORUŃ STUDIA NIESTACJONARNE

Ile trwają studia na kierunku administracja w Toruniu?

Ile trwają studia na kierunku administracja w Toruniu?

Studia w Toruniu na kierunku administracja podzielone są na dwa komplementarne cykle kształcenia. Oznacza to, że tego typu studia prawnicze możesz realizować na stopniu pierwszym i drugim. Stopień pierwszy trwa trzy lata, czyli sześć semestrów, i kończy się egzaminem licencjackim. Studia licencjackie zapewniają podstawy do rozpoczęcia pracy zawodowej oraz przygotowują abiturientów do podjęcia studiów drugiego stopnia. 

Stopień drugi to dwuletnie studia magisterskie. Cztery semestry mają poszerzyć wiedzę zdobytą na studiach licencjackich. Warto zaznaczyć, że studia magisterskie może podjąć zarówno absolwent studiów pierwszego stopnia administracji, jak i absolwent studiów licencjackich bądź magisterskich kierunków pokrewnych. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie uczelni w Toruniu.

Czas trwania studiów na kierunku administracja na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ADMINISTRACJA TORUŃ STUDIA I STOPNIA

ADMINISTRACJA TORUŃ STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek administracja na poszczególnych uczelniach

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Przedmioty:

historia, język obcy, język polski, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek administracja w Toruniu?

Kierunek administracja w Toruniu cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród kandydatów na studia. Administracja to elitarne studia prawnicze, wymagające zorganizowania i chęci do zdobywania wiedzy i nieustannego dokształcania się. Aby uniknąć rozczarowań w przyszłości, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów humanistycznych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy w zakresie Twoich zainteresowań mieszczą się kwestie prawne, polityczne i społeczne?
 • Czy jesteś osobą zorganizowaną, która dobrze radzi sobie nawet w sytuacjach stresujących?

 

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, ten kierunek może być właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że na jedno miejsce jest bardzo wielu chętnych. Musisz postarać się o najwyższe wyniki z egzaminów dojrzałości. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski czy język obcy nowożytny, możesz zdawać na poziomie rozszerzonym język polski, język obcy nowożytny oraz dodatkowy przedmiot do wyboru: matematykę lub historię. Maksymalną ilość punktów zapewni Ci udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Laureaci i finaliści zapewniają sobie pewne miejsca na listach przyjętych. Spróbuj swoich sił w Olimpiadzie Matematycznej, Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym czy w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej. 

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej musisz dostarczyć we wskazanym terminie odpowiednie dokumenty do Wydziałowej Komisji Egzaminacyjnej. Komisja oczekuje przede wszystkim podania i oświadczenia, świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, zdjęć do legitymacji, dowodu osobistego do wglądu, zaświadczeń o wysokich wynikach w olimpiadach i konkursach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegóły odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach uczelni w Toruniu.

zasady rekrutacji na studia

 

Jaka praca po kierunku administracja w Toruniu?

Jaka praca po kierunku administracja w Toruniu?

Kierunek administracja w Toruniu daje bardzo wiele możliwości pracy i rozwoju. Absolwenci są zatrudniani przede wszystkim w administracji prywatnej, państwowej czy samorządowej. Wielu studentów decyduje się na otworzenie własnej działalności gospodarczej i praktykę prawniczą, a także działalność polityczną i społeczną. 

Abiturienci zdobywają zatrudnienie w firmach doradczych i konsultingowych, w organizacjach pozarządowych, organizacjach międzynarodowych i Unii Europejskiej, w administracji samorządowej i rządowej, przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, w instytucjach, które zajmują się zagadnieniami integracji europejskiej lub pozyskiwaniem funduszy europejskich. Absolwenci podejmują pracę w firmach prywatnych, instytucjach państwowych, bankowości, administracji publicznej i biurowej, ośrodkach pomocy społecznej, instytucjach administracji publicznej, organizacjach pozarządowych, w strukturach samorządowych, w ubezpieczeniach, izbie skarbowej, urzędach pracy, organach partii politycznych, instytucjach krajowych i międzynarodowych, instytucjach pozarządowych, w administracji specjalnej, w placówkach kulturalnych, w wymiarze sprawiedliwości lub w służbie cywilnej.

Studenci są przygotowywani do pracy na stanowisku Specjalisty do spraw Administracji, Inspektora Pracy, Inspektora Danych Osobowych. Studia prawnicze w Toruniu w zakresie administracji rozwijają predyspozycje kierownicze czy też menedżerskie, pomagają zorganizować czas pracy własnej i zespołu, pozwalają na kompetentne podjęcie pracy w zakresie obowiązków administracyjno-prawniczych w instytucjach, firmach czy ośrodkach. Kierunek ten cieszy się niegasnącym zainteresowaniem, ponieważ zapewnia zatrudnienie niemal w każdej branży.

Jakie opinie mają studia na kierunku administracja w Toruniu?

Kierunki studiów w Toruniu takie jak administracja uważane są za elitarne i jedne z najbardziej popularnych.

Maciek, student pierwszego roku studiów magisterskich, stwierdził:

Administracja próbuje wykształcić nas na specjalistów, którzy zajmą się administracją i zarządzaniem publicznym. Kierunek obfituje w wiedzę również prawniczą, dlatego musisz być niezwykle cierpliwy i sumienny w dążeniu do celu. Polecam, urzędników nigdy zbyt wielu. 

4 Uczelnie w Toruniu

Może zadajesz sobie pytanie, czy Toruń jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do tego miasta, wybierając wśród kilku uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują toruńskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Toruniu

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W TORUNIU NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK ADMINISTRACJA

Komentarze (1)

xyz odpowiedz

Jestem na Administracji w Toruniu na Kolegium Jagielońskim i na prawdę uważam, że zrobiłam bardzo dobrze, że wybrałam właśnie te uczelnie. Prowadzący w porządku, koledzy z roku super. Oceniam pozytywnie jak do tej pory :)