Administracja - Toruń

Studia w Toruniu

na kierunku Administracja

Odkryj kierunek Administracja w Toruniu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

22.08.2023

Administracja studia Toruń 2023 | woj. kujawsko-pomorskie

Administracja w Toruniu to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) oraz 2-letnie studia II stopnia (magisterskie). Studia można podjąć na 2 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej). Ceny na administracji w Toruniu w 2023 r. zaczynają się od 3760 zł za pierwszy rok studiów.

Studia na kierunku administracja w Toruniu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku administracja w Toruniu rozpocznie się 3 kwietnia 2023 r. i potrwa do 16 października 2023 r. | Administracja Toruń - terminy rekrutacji >

Opis kierunku

Administracja to interdyscyplinarny kierunek studiów, który pozwala na rozwój na wielu płaszczyznach zawodowych. W trakcie studiów studenci uczą się tego jak funkcjonuje system administracji publicznej i rynkowej, a także zdobywają wiedzę z zakresu prawa. Poza wiedzą nabywają także kompetencje miękkie, które w przyszłości wykorzystywane będą do porozumiewania się z klientami.

Studia na kierunku administracja, przygotowują do podjęcia pracy w zawodach takich jak: administrator danych, specjalista do spraw HR czy urzędnik. Absolwenci kierunku odnajdują się w firmach doradczych i konsultingowych, czy organizacjach rządowych lub pozarządowych. Ukończenie studiów na kierunku administracja daje także kompetencje w zawodach związanych z marketingiem i zarządzaniem.

 

Uczelnie

W Toruniu administrację możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Akademii Jagiellońskiej w Toruniu oraz Uniwersytecie WSB Merito w Toruniu.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Toruniu na kierunku administracja w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: historia, język obcy, język polski, matematyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku administracja w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 3760 zł. Wykaz opłat za studia na kierunku administracja w Toruniu >

czytaj dalej wszystko o Administracja - Toruń

Zobacz, na jakich uczelniach w Toruniu jest kierunek ADMINISTRACJA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie administracja jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet WSB Merito w Toruniu

Uniwersytet WSB Merito w Toruniu

Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Administracja w Toruniu

W procesie rekrutacji na studia na kierunku administracja najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • historia
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Administracja w Toruniu

Jak wyglądają studia na kierunku administracja w Toruniu?

1. Dla kogo ten kierunek?

Administracja to bardzo ważna dziedzina, która zarządza biurokratycznymi kwestiami naszego życia, to znaczy zaprowadza porządek w nawet największym chaosie związanym z wypełnianiem dokumentów i załatwianiem urzędniczych spraw. Administracja zapewnia interdyscyplinarną wiedzę odnoszącą się do formalności prawniczych, które skupiają się na systemie prawnym, stosunkach prawnych, filozofii prawa czy technikach prawodawczych. Oferuje także szczegółowe przygotowanie z zakresu administracji, informatyzacji administracji czy technik biurowych.

Idealni kandydaci na studia prawnicze w Toruniu w zakresie administracji muszą wykazywać zainteresowanie kwestiami prawnymi, politycznymi, społecznymi czy gospodarczymi. Ważne, aby przedmioty humanistyczne nie sprawiały Ci problemu. Jeśli dodatkowo jesteś osobą zorganizowaną i masz predyspozycje kierownicze, ten kierunek może być właśnie dla Ciebie.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku administracja możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku administracja w Toruniu realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Toruniu umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Gdzie studiować

Kierunki studiów w Toruniu takie jak administracja możesz realizować przede wszystkim na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Uczelnia dąży do zapewnienia gruntownej wiedzy i rozwinięcia niezbędnych umiejętności, które przysłużą się w praktyce prawniczej w zakresie administracyjnym.

 

4. Praca po studiach

Kierunek administracja w Toruniu kształci specjalistów w swojej dziedzinie, którzy z powodzeniem podejmują pracę w administracji samorządowej i rządowej, w organizacjach pozarządowych, organizacjach międzynarodowych i Unii Europejskiej, przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, firmach doradczych i konsultingowych, w instytucjach, które zajmują się integracją europejską lub pozyskiwaniem funduszy europejskich, a także w instytucjach publicznych samorządowych lub oświatowych.

Absolwenci pełnią różnego rodzaju funkcje chociażby w ministerstwie, urzędzie marszałkowskim, urzędach gminy, urzędach wojewódzkich, urzędach pracy. Obejmują stanowiska takie jak na przykład Inspektor Administracji Publicznej, Specjalista do spraw Administracji, Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Kierownik do spraw administracyjnych. Możliwości pracy i rozwoju jest bardzo wiele. 

 

W programie studiów na kierunku administracja znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • podstawy organizacji i zarządzania w administracji publicznej,
 • techniki biurowe i informatyzacja administracji,
 • podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji,
 • ustrój samorządu terytorialnego,
 • techniki negocjacji i mediacji w administracji,
 • administracyjne postępowanie egzekucyjne,
 • prawo ustrojowe Unii Europejskiej,
 • prawo materialne Unii Europejskiej,
 • finanse publiczne i prawo finansowe,
 • gospodarka nieruchomościami,
 • podstawy psychologii
 • i wiele innych.

 

Przedmioty są zarówno obowiązkowe, jak i obieralne, dzięki czemu studenci mogą zadecydować o tym, czego chcą się uczyć w szerszym zakresie niż ogólny, podstawowy.

Absolwenci zdobywają interdyscyplinarne wykształcenie z zakresu prawa, filozofii, psychologii, ale przede wszystkim z zakresu  administracji. Studenci zapoznają się z rodzajami struktur organizacyjnych, które mają zastosowanie w administracji publicznej, z wadami i zaletami rodzajów struktur organizacyjnych, zapoznają się ze środkami kierowania i stylami kierownictwa, które są stosowane w administracji publicznej. Absolwenci wypracowują umiejętności interpretacji, analizy, diagnozy, zdobywają kompetencje społeczne i kierownicze, rozwijają zdolności komunikacyjne. 

Ile trwają studia na kierunku administracja w Toruniu?

Ile trwają studia na kierunku administracja w Toruniu?

Studia na kierunku Administracja w Toruniu, w zależności od wybranego stopnia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia w Toruniu na kierunku administracja podzielone są na dwa komplementarne cykle kształcenia. Oznacza to, że tego typu studia prawnicze możesz realizować na stopniu pierwszym i drugim. Stopień pierwszy trwa trzy lata, czyli sześć semestrów, i kończy się egzaminem licencjackim. Studia licencjackie zapewniają podstawy do rozpoczęcia pracy zawodowej oraz przygotowują absolwentów do podjęcia studiów drugiego stopnia. 

Stopień drugi to dwuletnie studia magisterskie. Cztery semestry mają poszerzyć wiedzę zdobytą na studiach licencjackich. Warto zaznaczyć, że studia magisterskie może podjąć zarówno absolwent studiów pierwszego stopnia administracji, jak i absolwent studiów licencjackich bądź magisterskich kierunków pokrewnych. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie uczelni w Toruniu.

Administracja w Toruniu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po kierunku administracja w Toruniu?

Kierunek administracja w Toruniu daje bardzo wiele możliwości pracy i rozwoju. Absolwenci są zatrudniani przede wszystkim w administracji prywatnej, państwowej czy samorządowej. Wielu studentów decyduje się na otworzenie własnej działalności gospodarczej i praktykę prawniczą, a także działalność polityczną i społeczną. 

Absolwenci zdobywają zatrudnienie w firmach doradczych i konsultingowych, w organizacjach pozarządowych, organizacjach międzynarodowych i Unii Europejskiej, w administracji samorządowej i rządowej, przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, w instytucjach, które zajmują się zagadnieniami integracji europejskiej lub pozyskiwaniem funduszy europejskich. Absolwenci podejmują pracę w firmach prywatnych, instytucjach państwowych, bankowości, administracji publicznej i biurowej, ośrodkach pomocy społecznej, instytucjach administracji publicznej, organizacjach pozarządowych, w strukturach samorządowych, w ubezpieczeniach, izbie skarbowej, urzędach pracy, organach partii politycznych, instytucjach krajowych i międzynarodowych, instytucjach pozarządowych, w administracji specjalnej, w placówkach kulturalnych, w wymiarze sprawiedliwości lub w służbie cywilnej.

Studenci są przygotowywani do pracy na stanowisku Specjalisty do spraw Administracji, Inspektora Pracy, Inspektora Danych Osobowych. Studia prawnicze w Toruniu w zakresie administracji rozwijają predyspozycje kierownicze czy też menedżerskie, pomagają zorganizować czas pracy własnej i zespołu, pozwalają na kompetentne podjęcie pracy w zakresie obowiązków administracyjno-prawniczych w instytucjach, firmach czy ośrodkach. Kierunek ten cieszy się niegasnącym zainteresowaniem, ponieważ zapewnia zatrudnienie niemal w każdej branży.

Gdzie studiować na kierunku administracja w Toruniu?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Akademii Jagiellońskiej w Toruniu.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku administracja, w roku akademickim 2023/2024, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oferuje 150 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UMK. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 3760 zł.

 

Kierunek administracja - uczelnie w Toruniu

 

czytaj dalej uczelnie w Toruniu

 

Administracja studia stacjonarne - uczelnie w Toruniu

 

Administracja studia niestacjonarne - uczelnie w Toruniu
 
Administracja studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Toruniu
 

Uczelnie w Toruniu - kierunek administracja:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Prawa i Administracji) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet WSB Merito w Toruniu stacjonarne, niestacjonarne studia II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek administracja w Toruniu?

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek administracja w Toruniu?

Kierunek administracja w Toruniu cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród kandydatów na studia. Administracja to elitarne studia prawnicze, wymagające zorganizowania i chęci do zdobywania wiedzy i nieustannego dokształcania się. Aby uniknąć rozczarowań w przyszłości, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów humanistycznych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy w zakresie Twoich zainteresowań mieszczą się kwestie prawne, polityczne i społeczne?
 • Czy jesteś osobą zorganizowaną, która dobrze radzi sobie nawet w sytuacjach stresujących?

 

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, ten kierunek może być właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że na jedno miejsce jest bardzo wielu chętnych. Musisz postarać się o najwyższe wyniki z egzaminów dojrzałości. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski czy język obcy nowożytny, możesz zdawać na poziomie rozszerzonym język polski, język obcy nowożytny oraz dodatkowy przedmiot do wyboru: matematykę lub historię. Maksymalną ilość punktów zapewni Ci udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Laureaci i finaliści zapewniają sobie pewne miejsca na listach przyjętych. Spróbuj swoich sił w Olimpiadzie Matematycznej, Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym czy w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej. 

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej musisz dostarczyć we wskazanym terminie odpowiednie dokumenty do Wydziałowej Komisji Egzaminacyjnej. Komisja oczekuje przede wszystkim podania i oświadczenia, świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, zdjęć do legitymacji, dowodu osobistego do wglądu, zaświadczeń o wysokich wynikach w olimpiadach i konkursach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegóły odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach uczelni w Toruniu.

 

STUDIA W TORUNIU - ważne informacje

kierunki studiów w Toruniu

studia w Toruniu

 

ADMINISTRACJA - ważne informacje

administracja studia

administracja studia online

studia prawnicze i administracja w Toruniu

studia prawnicze i administracja w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku administracja w Toruniu?

Kierunki studiów w Toruniu takie jak administracja uważane są za elitarne i jedne z najbardziej popularnych.

Maciek, student pierwszego roku studiów magisterskich, stwierdził:

Administracja próbuje wykształcić nas na specjalistów, którzy zajmą się administracją i zarządzaniem publicznym. Kierunek obfituje w wiedzę również prawniczą, dlatego musisz być niezwykle cierpliwy i sumienny w dążeniu do celu. Polecam, urzędników nigdy zbyt wielu. 

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Administracja Toruń studia i stopnia

Administracja Toruń studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Administracja Toruń studia stacjonarne

Administracja Toruń studia niestacjonarne

Kierunki prawnicze i administracja w Toruniu

4 Uczelnie w Toruniu

Może zadajesz sobie pytanie, czy Toruń jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do tego miasta, wybierając wśród kilku uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują toruńskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Toruniu

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W TORUNIU NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK ADMINISTRACJA

Komentarze (1)

xyz odpowiedz

Jestem na Administracji w Toruniu na Kolegium Jagielońskim i na prawdę uważam, że zrobiłam bardzo dobrze, że wybrałam właśnie te uczelnie. Prowadzący w porządku, koledzy z roku super. Oceniam pozytywnie jak do tej pory :)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia