Administracja - Toruń

Administracja - Toruń

Administracja - Toruń

Studia w Toruniu na kierunku

administracja

Odkryj kierunek administracja w Toruniu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Administracja studia Toruń | woj. kujawsko pomorskie

Wiedza, którą zdobywa się studiując na kierunku Administracja można opisać jako łańcuch, który łączy w jedną całość różne dyscypliny i zagadnienia. Prawo administracyjne, budżetowanie, zarządzanie, funkcjonowanie instytucji w Polsce i Unii Europejskiej. Jeśli ktoś myśli o karierze w strukturach samorządowych, bądź instytucjach pozarządowych, to studia na Administracji są najlepszą drogą do osiągnięcia tego celu.
Kierunek Administracja w Toruniu zakłada wszechstronne kształcenie uniwersalnych kadr urzędniczych i kadr kierowniczych zarówno na potrzeby administracji publicznej, jak i niepublicznej. Na kierunku, solidny nacisk kładzie się na zdobycie umiejętności interpretowania i wyjaśniania zjawisk społeczno- prawnych, precyzyjnego prognozowania przebiegu spraw administracyjnych, oraz biegłego stosowania przepisów prawnych w celu rozstrzygania konkretnych spraw administracyjnych. 
Kierunek Administracja w Toruniu realizowany jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W TORUNIU JEST KIERUNEK ADMINISTRACJA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Administracja w Toruniu?

Jak wygląda rekrutacja na kierunek Administracja w Toruniu? Biletem wstępu na studia jest oczywiście konkurs świadectw. Aby realnie myśleć o nauce należy pochwalić się bardzo dobrymi wynikami z takich przedmiotów jak: historia, geografia, matematyka, wiedza o społeczeństwie, język polski i język obcy. Warto sprawdzić dokładne kryteria kwalifikacyjne, gdyż mogą one ulegać zmianom, bądź różnić się w zależności od konkretnej uczelni. Wymagania na kierunek Administracja w Toruniu są dość szerokie, aby w trakcie nauki poradzić sobie z nie najkrótszą listą przedmiotów, na której znajdują się, między innymi: konstytucyjny system organów państwa, ustrój samorządu terytorialnego, postępowanie administracyjne, prawo podatkowe, prawo zamówień publicznych, ubezpieczenia gospodarcze, administracja wobec praw człowieka, fundusze strukturalne i system finansowania projektów UE.

 

Jaka praca po studiach na kierunku Administracja w Toruniu?

Jaką pracę można znaleźć po ukończeniu studiów na kierunku Administracja w Toruniu? Absolwenci znajdą zatrudnienie w służbie cywilnej, administracji rządowej, strukturach samorządowych, służbach administracyjnych podmiotów gospodarczych, administracji prywatnej, organach partii politycznych.

 

Jakie opinie mają studia na kierunku Administracja w Toruniu?

Studia to nie tylko zgłębianie wiedzy, ale proces o znacznie szerszych ramach, dlatego miasto, w którym się uczymy odgrywa znaczącą rolę w kształceniu. Jakie ma kierunek Administracja w Toruniu opinie? Iwona, studentka Administracji mówi:
„Dzięki studiom na Administracji można zdobyć bardzo szerokie wykształcenie, które potem można wykorzystać w różnych sferach życia, nie tylko w urzędach, czy biurach. Administracja w Toruniu daje wszechstronne umiejętności, dzięki którym rosną szanse absolwentów na ciekawą i dobrze płatną pracę. „
 

 

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

POPULARNE KIERUNKI EKONOMICZNE I ADMINISTRACYJNE W TORUNIU

KIERUNKI EKONOMICZNE I ADMINISTRACYJNE W TORUNIU

Komentarze (0)