International MBA - Wrocław

International MBA - Wrocław

Studia na kierunku international mba w mieście Wrocławiu możesz podjąć na 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Więcej filtrów
Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych

Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych

International mba stopień: (II), czas trwania: 2 lata
forma: niestacjonarne

22.02.2024

International MBA studia Wrocław - 2024 | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku International MBA to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

International MBA - Wrocław
Studia na kierunku international mba w mieście Wrocławiu
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów niestacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku international mba w mieście Wrocławiu rozpocznie się 21 marca 2024 r. i potrwa do 30 września 2024 r. | International mba Wrocław - terminy rekrutacji >

Opis kierunku

International MBA to studia skupione na zagadnieniach z zakresu m.in. podstaw biznesu, wyzwań międzynarodowych czy zarządzania finansami, procesami i pracownikami. Program studiów opiera się na kształceniu kompetencji przydatnych w biznesie. Wszystkie zajęcia prowadzone są w języku angielskim, dzięki czemu studenci rozwijają swoje kompetencje językowe. To oraz zaawansowana wiedza marketingowa ułatwią w przyszłości kontakty z klientami i partnerami biznesowymi.

Studia na kierunku International MBA dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. na stanowiskach kierowniczych i menadżerskich w przedsiębiorstwach różnych branż. Kształcenie w języku angielskim, może ułatwić także odnalezienie się na rynku międzynarodowym.

 

Uczelnie

Studia we Wrocławiu 2024/2025 na kierunku international MBA możesz podjąć na 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Wrocławskiej Akademii Biznesu w Naukach Stosowanych.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Rekrutacja na studia we Wrocławiu na kierunek International MBA wymaga od kandydatów co najmniej dwuletniego doświadczenia zawodowego oraz dyplomu ukończenia studiów wyższych. Kandydaci na ten kierunek muszą posiadać także znajomość języka angielskiego na odpowiednim poziomie. Rekrutacja na studia zakłada również udział kandydatów w rozmowie kwalifikacyjnej w języku angielskim.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INTERNATIONAL MBA?

International MBA to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe we Wrocławiu, adresowany przede wszystkim do osób, które posiadają już doświadczenie zawodowe i chcą zdobyć kwalifikacje menadżerskie na wysokim poziomie. Studenci tego kierunku mają możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. podstaw biznesu, wyzwań międzynarodowych czy zarządzania zasobami ludzkimi.

Kierunki studiów we Wrocławiu takie jak International MBA dają studentom możliwość zdobycia umiejętności kierowniczych, a także zarządzania rozwojem, zarówno przedsiębiorstwa, jak i pracowników. Studia prowadzone są w języku angielskim.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku International MBA możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

  • studia niestacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunki studiów takie jak International MBA umożliwiają studentom zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu trzech podstawowych modułów, jakimi są: business fundamentals, leadership skills oraz international challenges. W ramach każdego z nich studenci zdobywają konkretne umiejętności i kompetencje przydatne w późniejszej pracy.

Studenci tego kierunku mogą m.in. zapoznać się z zagadnieniami z takich dziedzin jak ekonomia menadżerska, współczesne koncepcje zarządzania czy zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Program studiów zakłada także, że studenci poznają aspekty związane z prawem biznesowym, komunikacją międzykulturową oraz marketingiem międzynarodowym. Wszystkie zagadnienia, z którymi studenci mają do czynienia podczas trwania studiów opierają się na przydatnych w biznesie kompetencjach.

Przykładowe przedmioty oferowane przez uczelnie we Wrocławiu na kierunku International MBA: quantitative managerial techniques, negotiations in business, intercultural communications.

Uczelnie w mieście Wrocławiu - kierunek international mba:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych niestacjonarne II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INTERNATIONAL MBA?

Studia na kierunku International MBA trwają 2 lata (studia II stopnia).

International mba w mieście Wrocławiu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU INTERNATIONAL MBA

Studia na kierunku International MBA dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w przedsiębiorstwach różnych branż, przede wszystkim na stanowiskach menadżerskich i kierowniczych. Dzięki temu, że studia prowadzone są w języku angielskim, a kompetencje zdobywane podczas studiów dotyczą rynków międzynarodowych, absolwenci tego kierunku mogą znaleźć zatrudnienie zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku International MBA:

  • przedsiębiorstwa różnych branż,
  • menadżer,
  • kierownik,
  • przedsiębiorstwa działające na rynkach międzynarodowych.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

International mba Wrocław studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

International mba Wrocław studia niestacjonarne

International mba w mieście Wrocławiu

Popularne kierunki studia w języku obcym w mieście Wrocławiu

Pokaż wszystkie

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia