International MBA - Wrocław

International MBA - Wrocław

International MBA - Wrocław
Dodaj do ulubionych

15.12.2022

International MBA studia Wrocław - 2023 | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku International MBA to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku international mba w mieście Wrocławiu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów niestacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)

Opis kierunku

Studia na kierunku International MBA dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. podstaw biznesu, wyzwań międzynarodowych czy zarządzania klientami, procesami i pracownikami. Studia prowadzone są w języku angielskim.

 

Praca po studiach

Studia we Wrocławiu na kierunku International MBA dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. na stanowiskach kierowniczych i menadżerskich w przedsiębiorstwach różnych branż.

czytaj dalej wszystko o International MBA - Wrocław

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest kierunek international mba

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych

Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych

International mba stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: niestacjonarne

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Rekrutacja na studia we Wrocławiu na kierunek International MBA wymaga od kandydatów co najmniej dwuletniego doświadczenia zawodowego oraz dyplomu ukończenia studiów wyższych. Kandydaci na ten kierunek muszą posiadać także znajomość języka angielskiego na odpowiednim poziomie. Rekrutacja na studia zakłada również udział kandydatów w rozmowie kwalifikacyjnej w języku angielskim.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INTERNATIONAL MBA?

International MBA to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe we Wrocławiu, adresowany przede wszystkim do osób, które posiadają już doświadczenie zawodowe i chcą zdobyć kwalifikacje menadżerskie na wysokim poziomie. Studenci tego kierunku mają możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. podstaw biznesu, wyzwań międzynarodowych czy zarządzania zasobami ludzkimi.

Kierunki studiów we Wrocławiu takie jak International MBA dają studentom możliwość zdobycia umiejętności kierowniczych, a także zarządzania rozwojem, zarówno przedsiębiorstwa, jak i pracowników. Studia prowadzone są w języku angielskim.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku International MBA możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia niestacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunki studiów takie jak International MBA umożliwiają studentom zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu trzech podstawowych modułów, jakimi są: business fundamentals, leadership skills oraz international challenges. W ramach każdego z nich studenci zdobywają konkretne umiejętności i kompetencje przydatne w późniejszej pracy.

Studenci tego kierunku mogą m.in. zapoznać się z zagadnieniami z takich dziedzin jak ekonomia menadżerska, współczesne koncepcje zarządzania czy zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Program studiów zakłada także, że studenci poznają aspekty związane z prawem biznesowym, komunikacją międzykulturową oraz marketingiem międzynarodowym. Wszystkie zagadnienia, z którymi studenci mają do czynienia podczas trwania studiów opierają się na przydatnych w biznesie kompetencjach.

Przykładowe przedmioty oferowane przez uczelnie we Wrocławiu na kierunku International MBA: quantitative managerial techniques, negotiations in business, intercultural communications.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INTERNATIONAL MBA?

Studia na kierunku International MBA trwają 2 lata (studia II stopnia).

International mba w mieście Wrocławiu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU INTERNATIONAL MBA

Studia na kierunku International MBA dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w przedsiębiorstwach różnych branż, przede wszystkim na stanowiskach menadżerskich i kierowniczych. Dzięki temu, że studia prowadzone są w języku angielskim, a kompetencje zdobywane podczas studiów dotyczą rynków międzynarodowych, absolwenci tego kierunku mogą znaleźć zatrudnienie zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku International MBA:

 • przedsiębiorstwa różnych branż,
 • menadżer,
 • kierownik,
 • przedsiębiorstwa działające na rynkach międzynarodowych.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

International mba Wrocław studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

International mba Wrocław studia niestacjonarne

Popularne kierunki studia w języku obcym w mieście Wrocławiu

Pokaż wszystkie

Kierunki studia w języku obcym w mieście Wrocławiu

architektura
chemistry
cyber security
Rozwiń

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wydział Nauk Społecznych, Wydział Humanistyczny, Wydział Teologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji UŚ https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJq50dkTbOFkcR6qGXE6SyeGo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/397da-US-Katowice.jpg Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu