Management - Wrocław

Management - Wrocław

Studia na kierunku management w mieście Wrocławiu możesz podjąć na 3 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych

Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych

Management stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku management

Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu

Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu

Management stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku management

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia we Wrocławiu)

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia we Wrocławiu)

Management stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku management

Uczelnie, gdzie management jako specjalność / ścieżka kształcenia

Uniwersytet Dolnośląski DSW

Uniwersytet Dolnośląski DSW

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Komunikacja wizerunkowa stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku komunikacja wizerunkowa

Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu

Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu

Zarządzanie - studia online stopień: (II), czas trwania: 2 lata
forma: online

Specjalności na kierunku zarządzanie - studia online

Pokaż więcej
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia we Wrocławiu)

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia we Wrocławiu)

Pokaż więcej
Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych

Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych

Tourism and leisure stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lub 3 lata
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku tourism and leisure

Politechnika Wrocławska

Zarządzanie i inżynieria produkcji stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji

Pokaż więcej

13.11.2023

Management - studia Wrocław 2023 | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku management to studia licencjackie, oraz magisterskie, których program kształcenia trwa 3 lata (studia licencjackie) oraz 2 lata (studia magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

Management - Wrocław
Studia na kierunku management w mieście Wrocławiu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Opis kierunku

W trakcie studiów na kierunku management studenci poza zdobywaniem fundamentalnej wiedzy z zakresu zarządzania mogą poznawać angielską terminologię biznesową. Międzynarodowy charakter kształcenia rozwija otwartość i tolerancję na różne idee, a także rozwija praktyczne umiejętności komunikacji interpersonalnej. W programie studiów można znaleźć takie przedmioty jak: gra biznesowa, instrumentarium zarządzania czy badania i analizy rynku.

Studia na kierunku management pozwalają absolwentom odnaleźć się w firmach z różnych branż, w dziale marketingu, finansów i zasobów ludzkich firm. Mogą też wykorzystywać swoje umiejętności do pracy w roli szkoleniowców, tutorów, czy doradców personalnych.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?/ Wymagania rekrutacyjne

Kierunki studiów we Wrocławiu, do których należy management, wymagają od kandydatów zdania matury z takich przedmiotów, jak:

 • Fizyka,
 • Fizyka i astronomia,
 • Geografia,
 • Matematyka.

Rekrutacja na studia we Wrocławiu na II stopień wymaga z kolei, aby kandydaci przedstawili dyplom ukończenia studiów wyższych na pokrewnym lub innym kierunku kształcenia. Poza tym obowiązkiem jest także okazanie dokumentu, który potwierdza znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2.

 *Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Management w mieście Wrocławiu

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU MANAGEMENT?

Studia na kierunku management, prowadzone są w całości po angielsku. Studenci mają możliwość wyjechania na Business Weeks – tygodniowe warsztaty na zagranicznych uczelniach, jakie są zrzeszone w stowarzyszeniu BUSINET.

Zajęcia prowadzone są z zastosowaniem nowoczesnych gier kierowniczych oraz biznesowych, a także na podstawie wybranego studium przypadku. W efekcie kształcenie dostarcza nie tylko wiedzę teoretyczną, ale też cenione umiejętności praktyczne.

W programie kształcenia uwzględniono przedmioty ogólne, kierunkowe oraz obieralne, m.in.:

 • zarządzanie małą firmą,
 • gra biznesowa,
 • etyka biznesu,
 • Język obcy
 • BHP
 • Język polski branżowy
 • Metody efektywnej nauki
 • Podstawy ekonomii
 • Podstawy komunikacji społecznej
 • Podstawy prawa cywilnego i gospodarczego
 • Proseminarium
 • Socjologia
 • Technologia informacyjna
 • Wychowanie fizyczne
 • Instrumentarium zarządzania
 • Rachunkowość i dokumentacja finansowa
 • Etyka biznesu
 • Analiza ekonomiczno-finansowa
 • Instrumentarium marketingu
 • Badania i analizy rynku
 • Zarządzanie małą firmą
 • Wyzwania i oczekiwania rynku pracy
 • Zachowania organizacyjne
 • Interpretacja danych statystycznych
 • Metody ilościowe w zarządzaniu
 • Gra biznesowa.

Studenci mają do wyboru jedną z kilku specjalności:

 • digital marketing,
 • e-commerce,
 • entrepreneurship,
 • general aviation management,
 • hospitality management,
 • international business,
 • international business management,
 • international finance and accounting.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku management możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie),
 • Studia II stopnia (magisterskie),

2. Tryb:

 • Studia stacjonarne,
 • Studia niestacjonarne.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Uczelnie we Wrocławiu na kierunku management mają wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu:

 • Słownictwa branżowego Business English,
 • Zasad funkcjonowania w międzynarodowym środowisku biznesowym, finansów i HR,
 • Rozwiązywania problemów,
 • Negocjacji i mediacji,
 • Teorii i praktyki zarządzania zasobami ludzkimi,
 • Metod zarządzania turystyką biznesową.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU MANAGEMENT?

Studia na kierunku management trwają od 3 lata (studia licencjackie), 2 lata (studia magisterskie). 

Management w mieście Wrocławiu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU MANAGEMENT

Studia kształcą kadrę specjalistów, którzy odnajdą się w działach marketingowych, finansowych, zasobów ludzkich firm i instytucji. Bez problemu podejmą także pracę w agencjach konsultingowych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku management

 • Szkoleniowiec,
 • Menadżer,
 • Tutor biznesu,
 • Doradca personalny,
 • Członek zarządu w firmie.

Studia na kierunku management, pomagają studentom rozwijać swoje umiejętności i kompetencje niezbędne w dalszej pracy zawodowej.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Management Wrocław studia i stopnia

Management Wrocław studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Management Wrocław studia stacjonarne

Management Wrocław studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku management w Mieście wrocławiu

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Popularne kierunki zarządzanie i marketing niestacjonarne w mieście Wrocławiu

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia