Agile – zwinne metodyki zarządzania projektami – studia podyplomowe w Trójmieście

Agile – zwinne metodyki zarządzania projektami – studia podyplomowe w Trójmieście

Agile – zwinne metodyki zarządzania projektami – studia podyplomowe w Trójmieście
Dodaj do ulubionych

Agile – zwinne metodyki zarządzania projektami – studia podyplomowe w Trójmieście

Studia na kierunku Agile – zwinne metodyki zarządzania projektami to studia podyplomowe, których program kształcenia zazwyczaj trwa 1 rok.

 

Studia na tym kierunku skierowane są przede wszystkim do osób, które współpracują z klientami w celu wytworzenia produktu o jak największej wartości biznesowej.

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest kierunek agile - zwinne metodyki zarządzania projektami - studia podyplomowe

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni

JAKIE WYMAGANIA REKRUTACYJNE?

W celu rekrutacji na kierunek Agile – zwinne metodyki zarządzania projektami zazwyczaj należy wysłać zgłoszenie oraz dostarczyć odpowiednie dokumenty. Kandydaci powinni posiadać dyplom licencjata, inżyniera bądź magistra. O akceptacji kandydatów może decydować kolejność zgłoszeń, a w grupach mogą obowiązywać limity miejsc, warto więc przed przystąpieniem do procesu rekrutacyjnego sprawdzić, jakie dokładnie wymagania stawia on przed kandydatem. Studia w Trójmieście mogą wiązać się z dodatkowymi opłatami, takimi jak czesne.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU AGILE – ZWINNE METODYKI ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Studia podyplomowe w Trójmieście to na ogół studia niestacjonarne, jednak na kierunku Agile – zwinne metodyki zarządzania projektami realizowane są w trybie online. Studenci mają możliwość uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez pracowników dydaktycznych uczelni oraz specjalistów, którzy posiadają doświadczenie w danej dziedzinie. Słuchacze mogą zdobywać wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne, poprzez udział w wykładach, ćwiczeniach oraz konwersatoriach.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Agile – zwinne metodyki zarządzania projektami możemy podzielić na:

1. Typ

2. Tryb:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia na kierunku Agile – zwinne metodyki zarządzania projektami dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie m.in. zarządzania projektami, metodyk agile, design thinkingu oraz zarządzania członkami zespołu. Program studiów zakłada też, że studenci np. poznają istotę podejścia projektowego i techniki kreatywnego rozwiązywania problemów czy zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie narzędzi scrum mastera.

Słuchacze kierunku Agile – zwinne metodyki zarządzania projektami mogą również poznać kontekst projektowania innowacyjnych rozwiązać, dowiedzieć się, jak tworzyć unikalne pomysły oraz jak tworzyć i priorytetyzować wymagania z klientem dla osiągnięcia jak najwyższej wartości biznesowej.

Program studiów zakłada, że studenci nauczą się, jak wprowadzić kulturę ciągłego ulepszania zespołu i procesu wytwarzania produktu, poznają narzędzia zwiększające efektywność komunikacji oraz różnice między klasycznym a zwinnym sposobem wytwarzania produktu.

Zagadnienia, które mogą się pojawić w programie Agile – zwinne metodyki zarządzania projektami, to m.in.:

 • narzędzia wspierające pracę zespołu,
 • komunikacja w zespole i efektywne prowadzenie spotkań,
 • zarządzanie sobą w czasie,
 • zarządzanie ryzykiem w metodykach Agile,
 • narzędzia Product Ownera - kreatywne metody tworzenia wymagań.

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU AGILE – ZWINNE METODYKI ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI?

Studia na kierunku Agile – zwinne metodyki zarządzania projektami trwają przeważnie 1 rok.

 

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU AGILE – ZWINNE METODYKI ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Kompetencje zdobyte podczas studiów na kierunku Agile – zwinne metodyki zarządzania projektami dają słuchaczom możliwość zdobycia pracy w miejscach, w których występują dynamiczne zmiany oraz miejscach, gdzie wytwarzany jest produkt.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Agile – zwinne metodyki zarządzania projektami:

 • kierownik projektu,
 • lider zespołu,
 • manager produktu,
 • product owner,
 • scrum master,
 • kierownik projektu,
 • kierownik zespołu projektowego,
 • kadra zarządzająca projektami,
 • kierownik zespołu wytwórczego,
 • przedsiębiorstwa usługowe z sektora IT,
 • product manager,
 • agile project manager.

Komentarze (0)