Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - Kraków

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - Kraków

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - Kraków

Studia w Krakowie

pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Odkryj kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Krakowie i sprawdź, gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - studia Kraków | woj. małopolskie

Badacze nauk społecznych, takich jak psychologia i socjologia, od zawsze podkreślali niebagatelne znaczenie przebiegu dzieciństwa w perspektywie kształtowania charakteru dorosłego człowieka. Dla najmłodszych, przedszkole i szkoła podstawowa są, obok domu rodzinnego, najważniejszymi placówkami wychowawczymi. Dlatego szczególnie ważne jest, aby pracowali tam jedynie wykwalifikowani pedagodzy.

Studia w Krakowie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna powstały, aby odpowiedzieć na rosnące zapotrzebowanie współczesnego rynku pracy na pedagogów, zdolnych do podjęcia właściwej opieki dydaktycznej i społecznej nad najmłodszymi członkami społeczeństwa. Niektóre kierunki studiów w Krakowie możesz podejmować dwojako – w ramach trybu stacjonarnego oraz zaocznego. Jeżeli chciałbyś związać swoją przyszłość zawodową z pracą na stanowisku pedagoga w przedszkolu lub szkole podstawowej i jednocześnie kształcić się jedynie w weekendy, powinieneś zdecydować się na Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną!

Jak większość nauk społecznych, tak i Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jest adresowana do konkretnego grona kandydatów, wyróżniających się szeregiem konkretnych predyspozycji. Jeżeli myślisz o rozpoczęciu opisywanego kierunku, powinieneś się upewnić, że posiadasz dobrze rozwiniętą empatię, lubisz dzieci, a twoja cierpliwość rzadko kiedy ulega wyczerpaniu. Jako że wybrane uczelnie w Krakowie proponują studia w trybie stacjonarnym i zaocznym, powinieneś się zastanowić, która z opcji będzie dla ciebie najwłaściwsza.

czytaj dalej wszystko o Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - Kraków

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Krakowie?

Każdy student rozważający podjęcie studiów w Krakowie, powinien liczyć się z obowiązkiem uzyskania odpowiedniej liczby punktów rekrutacyjnych. Jeśli chciałbyś poznać szczegóły dotyczące procesu rekrutacji, zapoznaj się ze stroną internetową uczelni.

Przedmiotami mającymi znaczenie podczas aplikacji na pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną, są najczęściej: matematyka, język angielski, wiedza o społeczeństwie, historia oraz biologia.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Krakowie - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA?

 

Program studiów i przedmioty

Studia pedagogiczne na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna przewidują uposażenie przyszłych absolwentów w interdyscyplinarną wiedzę:

 • ogólnopedagogiczną
 • socjologiczną
 • psychologiczną
 • filozoficzną
 • historyczną

 

Która obejmuje fachową terminologię oraz metodologię pedagogiki jako nauki społecznej. Dzięki zdobytym kompetencjom, studenci rozumieją istotę zgłębianego kierunku, rozwijają swoją empatię i kompetencje interpersonalne oraz stają się ekspertami w tematyce kształcenia, wychowania i sprawowania właściwej opieki nad najmłodszymi w placówkach oświatowych.

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA?

Dzięki zgłębieniu kompetencji kierunkowych, absolwenci Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej zostają przygotowani do podjęcia pracy we wszystkich placówkach oświatowych, skupiających się na edukowaniu dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, na poziomie pierwszych trzech klas szkoły podstawowej. Po zdobyciu tytułu magistra opisywanego kierunku, będziesz mógł zatrudnić się w:

 • przedszkolach
 • szkołach
 • świetlicach szkolnych i środowiskowych
 • domach dziecka
 • ośrodkach wychowawczych
 • żłobkach
 • rozpocząć karierę freelancera jako opiekun lub opiekunka do dzieci

 

Każda z opcji z pewnością zaprocentuje wysokimi zarobkami i stabilizacją finansową.

Co warto sprawdzić przed procesem rekrutacji na studia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Krakowie?

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

kierunki studiów w Krakowie

studia w Krakowie

 

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA - ważne informacje

pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna studia

pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna studia online

studia pedagogiczne w Krakowie

studia pedagogiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Kierunki pedagogiczne w Krakowie

arteterapia

Popularne kierunki pedagogiczne niestacjonarne w Krakowie

19 Uczelni w Krakowie

Może zadajesz sobie pytanie, czy Kraków jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród dziesięciu publicznych i dziewięciu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują krakowskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Krakowie

 

Komentarze (0)