Studia II stopnia magisterskie Kielce

Studia II stopnia magisterskie Kielce

Studia II stopnia magisterskie Kielce

Studia magisterskie

w Kielcach 2023

Odkryj studia II stopnia w Kielcach i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia II stopnia Kielce (magisterskie)

Studia II stopnia w Kielcach to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 1,5 roku do 2 lat i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra lub magistra inżyniera). Ukończenie studiów II stopnia umożliwia podjęcie studiów doktoranckich.

Na studia II stopnia przyjmowane są osoby posiadające dyplom ukończenia studiów I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) lub jednolitych magisterskich.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym,) lub online. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 

Kierunki studiów w Kielcach

Kierunki studiów - Kielce: znaleziono 49

Uczelnia
Grupa kierunku
II stopnia
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Administracja II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Architektura II stopnia stacjonarne
Automatyka i robotyka II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo narodowe II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo wewnętrzne II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biologia II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biotechnologia II stopnia stacjonarne
Biotechnology II stopnia stacjonarne
Budownictwo II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Chemia II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Design społeczny II stopnia stacjonarne
Dietetyka II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna II stopnia stacjonarne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej II stopnia stacjonarne
Edytorstwo klasyczne i cyfrowe II stopnia stacjonarne
Ekonomia II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Elektrotechnika II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia angielska II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia germańska II stopnia stacjonarne
Filologia polska II stopnia stacjonarne
Finanse i rachunkowość II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Fizyka II stopnia stacjonarne
Geodezja i kartografia II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Geografia II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Historia II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Informatyka II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria środków transportu II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria środowiska II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Kosmetologia II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Lingwistyka stosowana II stopnia stacjonarne
Logopedia ogólna II stopnia stacjonarne
Matematyka II stopnia stacjonarne
Mechanika i budowa maszyn II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ochrona środowiska II stopnia stacjonarne
Odnawialne źródła energii II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pedagogika II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pielęgniarstwo II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Politologia II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Położnictwo II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Praca socjalna II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Stosunki międzynarodowe II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Sztuki plastyczne II stopnia stacjonarne
Turystyka zrównoważona II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Visual arts II stopnia stacjonarne
Wychowanie fizyczne II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie i coaching II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie i inżynieria produkcji II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zdrowie publiczne II stopnia stacjonarne

Poziom studiów na uczelniach

Uczelnie w Kielcach

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Świętokrzyska

Kierunki studiów: 23 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 9 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 6

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Kierunki studiów: 62 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 19 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 4

Kierunki studiów w Kielcach - Uczelnie

Grupa kierunków
Poziom studiów
Uczelnia

Niestety, nic nie znaleziono

Jak wyglądają studia II stopnia magisterskie w Kielcach

Dla wielu abiturientów studiów pierwszego stopnia, posiadanie dyplomu licencjata lub inżyniera jest niewystarczające. Niezależnie od tego, czy wynika to z ambicji do wykorzystywania stu procent swoich możliwości, czy też świadomości odnoszącej się do wymagań dzisiejszego rynku pracy, podjęcie studiów drugiego stopnia w Kielcach będzie bez wątpienia dobrym wyborem.

Niewątpliwym atutem kontynuowania edukacji na studiach magisterskich jest możliwość pewnego przebranżowienia się – wielu abiturientów żałuje wyboru konkretnej ścieżki edukacji na studiach pierwszego stopnia, dlatego chcieliby posiadać dyplom z bardziej interesującej ich dziedziny. Studia drugiego stopnia w Kielcach możesz ponadto rozpocząć na dowolnie wybranej uczelni w Europie, ponieważ posiadane przez ciebie kompetencje, wyniesione z poprzedniego etapu kształcenia, są uniwersalne dla wszystkich państw europejskich.

Studia magisterskie mogą trwać dwa lata lub półtora roku – w zależności od tego, jakim tytułem naukowym dysponujesz. Licencjonowani specjaliści na poszerzenie swoich kompetencji poświęcą dodatkowe dwa lata, inżynierowie natomiast półtora roku. Będzie to czas intensywnej pracy, zakończonej obroną dyplomu, który istotnie poszerzy spektrum zawodowe danego absolwenta.

 

Studia magisterskie drugiego stopnia – dla kogo

Rozważając podjęcie studiów magisterskich drugiego stopnia w Kielcach, powinieneś zastanowić się nad kilkoma kluczowymi kwestiami, dzięki czemu będziesz mógł przystąpić do edukacji w sposób świadomy, unikając ewentualnych rozczarowań. Zatem jaki jest idealny kandydat do podjęcia kształcenia drugiego stopnia?

Przede wszystkim powinien wykazywać się ponadprzeciętną ambicją i głodem wiedzy. Jeśli jesteś zdeterminowany do osiągania obranych celów naukowych, chciałbyś podjąć płatną pracę na arenie międzynarodowej, posiadanie tytułu magistra byłoby spełnieniem twoich marzeń? Twierdząca odpowiedź przynajmniej na dwa z postawionych pytań powinna skłonić cię do rozpoczęcia edukacji na studiach magisterskich.

Opinie (0)