Szacowanie nieruchomości - studia podyplomowe w Rzeszowie

Szacowanie nieruchomości - studia podyplomowe w Rzeszowie

Szacowanie nieruchomości - studia podyplomowe w Rzeszowie
Dodaj do ulubionych

Szacowanie nieruchomości - studia podyplomowe w Rzeszowie

Studia na kierunku szacowanie nieruchomości to studia podyplomowe, których program kształcenia trwa 1 rok. Studia możesz podjąć w formie niestacjonarnej i online (hybrydowo).

 

Studia z szacowania nieruchomości to propozycja dla osób zainteresowanych zdobyciem specjalistycznej wiedzy i umiejętności w zakresie oceny wartości nieruchomości. Program kładzie nacisk na praktyczne aspekty szacowania, wyposażając uczestników w niezbędne narzędzia i metodykę potrzebną do dokonywania rzetelnych ocen. Studenci zdobywają wiedzę na temat różnych teorii szacowania nieruchomości, włączając w to zagadnienia związane z prawnymi i ekonomicznymi aspektami procesu oceny. Poznają też obowiązujące przepisy prawne i regulacje dotyczące szacowania nieruchomości, w zakresie prawa własności, podatkowego i regulacji dotyczących rynku nieruchomości.

Absolwenci mogą pracować jako rzeczoznawcy majątkowi, którzy specjalizują się w szacowaniu wartości nieruchomości dla różnych celów, takich jak transakcje kupna-sprzedaży, dziedziczenie, podział majątku czy zabezpieczenie kredytów. Znajdą też zatrudnienie jako analitycy rynku nieruchomości, którzy monitorują i analizują trendy na rynku nieruchomości, przewidując zmiany w wartościach nieruchomości.

Zobacz, na jakich uczelniach w Rzeszowie jest kierunek szacowanie nieruchomości - studia podyplomowe

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Jakie wymagania rekrutacyjne?

Rekrutacja na studia podyplomowe w Rzeszowie na tym kierunku przeznaczona jest dla osób pragnących przystąpić do egzaminu państwowego umożliwiającego uzyskanie uprawnień rzeczoznawcy majątkowego. Kandydaci muszą mieć dyplom ukończenia studiów wyższych.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku szacowanie nieruchomości?

Studia w Rzeszowie na tym kierunku mają na celu przekazanie uczestnikom wiedzy na temat teorii szacowania nieruchomości, włączając w to metody szacunkowe, koncepcje ekonomiczne związane z rynkiem nieruchomości oraz zagadnienia z zakresu prawa nieruchomościowego.

Studenci uczą się analizować rynek nieruchomości, identyfikując czynniki wpływające na wartość nieruchomości, takie jak lokalizacja, popyt i podaż, trendy rynkowe czy infrastruktura. W trakcie zajęć omawiane są też różne metody szacowania nieruchomości, w tym podejścia porównawcze, dochodowe, kosztowe oraz zaawansowane techniki szacowania.

Uczestnicy poznają też obowiązujące przepisy prawne, standardy zawodowe i etyczne związane z szacowaniem nieruchomości, włączając w to zagadnienia związane z prawem własności, podatkami nieruchomościowymi, regulacjami dotyczącymi rynku nieruchomości itd.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku szacowanie nieruchomości, możemy podzielić na:

1. Typ

2. Tryb:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Absolwenci mają wiedzę na temat teorii szacowania nieruchomości, włączając w to różne metody szacunkowe, koncepcje ekonomiczne związane z rynkiem nieruchomości oraz zasady prawa nieruchomościowego. Potrafią przeprowadzać kompleksową analizę rynku nieruchomości, identyfikując wpływające na ich wartość czynniki, takie jak lokalizacja czy popyt i podaż.

Stosują różne metody szacowania nieruchomości, w tym podejścia porównawcze, dochodowe, kosztowe i zaawansowane techniki szacowania. Potrafią praktycznie zastosować zdobytą wiedzę podczas szacowania nieruchomości, włączając w to zbieranie danych, analizę rynkową, wybór odpowiednich metod szacunkowych oraz przygotowanie raportów szacunkowych.

Korzystają też z nowoczesnych narzędzi i technologii wspomagających proces szacowania nieruchomości, takich jak oprogramowanie do analizy danych, systemy informacji geograficznej czy narzędzia do wirtualnej wycieczki po nieruchomościach.

 

Ile trwają studia na kierunku szacowanie nieruchomości?

Studia na kierunku szacowanie nieruchomości, trwają 1 rok (studia podyplomowe).

 

Jaka praca po studiach na kierunku szacowanie nieruchomości

Absolwenci mogą pracować jako biegli rzeczoznawcy majątkowi (po uzyskaniu uprawnień), którzy specjalizują się w szacowaniu wartości nieruchomości do różnych celów. Znajdą zatrudnienie jako analitycy rynku nieruchomości, którzy monitorują i analizują trendy na rynku, przewidując zmiany w wartościach nieruchomości i dostarczając informacji decydentom biznesowym.

Banki bardzo często zatrudniają specjalistów do spraw szacowania nieruchomości, którzy oceniają wartość nieruchomości zabezpieczających kredyty hipoteczne i komercyjne. Absolwenci mogą pracować w działach kredytowych banków lub w firmach specjalizujących się w ocenie nieruchomości dla sektora bankowego.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku szacowanie nieruchomości

  • biegły rzeczoznawca majątkowy,
  • analityk rynku nieruchomości,
  • pracownik banku,
  • specjalista do spraw nieruchomości komercyjnych,
  • konsultant nieruchomości.

Te rodzaje kariery oferują różne możliwości rozwoju zawodowego i specjalizacji, pozwalając absolwentom wybrać ścieżkę, która najlepiej odpowiada ich zainteresowaniom i umiejętnościom.

Komentarze (0)