Pedagogika resocjalizacyjna - Bydgoszcz

Pedagogika resocjalizacyjna - Bydgoszcz

Pedagogika resocjalizacyjna - Bydgoszcz

Studia w Bydgoszczy

pedagogika resocjalizacyjna

Odkryj kierunek pedagogika resocjalizacyjna w Bydgoszczy i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Pedagogika resocjalizacyjna studia Bydgoszcz 2021 | woj. pomorskie

Studia na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna w Bydgoszczy to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Pedagogika resocjalizacyjna - Bydgoszcz

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest kierunek pedagogika resocjalizacyjna

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Pedagogika resocjalizacyjna stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Pokaż więcej

Uczelnie, gdzie pedagogika resocjalizacyjna jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy

Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Pedagogika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku pedagogika

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek pedagogika resocjalizacyjna w Bydgoszczy?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku pedagogika resocjalizacyjna najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • język polski
 • język obcy

 

Studia pedagogiczne w Bydgoszczy na kierunku pedagogika resocjalizacyjna wymagają od kandydatów spełnienia określonych wymogów kwalifikacyjnych. W rankingu punktowym uwzględniane są wyniki z obowiązkowych przedmiotów maturalnych, to znaczy z języka polskiego, języka obcego nowożytnego.

Uczelnie w Bydgoszczy biorą pod uwagę także wyniki uzyskane w ramach olimpiad i konkursów przedmiotowych. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania rekrutacyjnego znajdziesz na stronie internetowej wybranej uczelni. 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 08.06.2021
do 14.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 08.06.2021
do 14.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 08.06.2021
do 10.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 08.06.2021
do 10.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 29.03.2021
do 15.10.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 29.03.2021
do 15.10.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 29.03.2021
do 15.10.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 29.03.2021
do 15.10.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Czas trwania studiów na kierunku pedagogika resocjalizacyjna na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia I stopnia
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia I stopnia
stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia II stopnia
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia II stopnia
stac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek pedagogika resocjalizacyjna na poszczególnych uczelniach

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Przedmioty:

język obcy, język polski

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku pedagogika resocjalizacyjna na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia I stopnia
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia I stopnia
stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia II stopnia
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia II stopnia
stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek pedagogika resocjalizacyjna na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia I stopnia
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia I stopnia
stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia II stopnia
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Studia II stopnia
stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie studiować na kierunku pedagogika resocjalizacyjna w Bydgoszczy?

Uczelnie na których można studiować kierunek pedagogika resocjalizacyjna w Bydgoszczy

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

Kierunki pedagogiczne w Bydgoszczy

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA?

 

Pedagogika resocjalizacyjna jest przeznaczona dla osób, które nie boją się wyzwań i czują powołanie do niesienia pomocy osobom nieumiejącym przystosować się do życia jako jednostka, jak i do życia w społeczeństwie. Absolwenci kierunku spotkają się z wieloma trudnymi przypadkami, zwłaszcza że będą mieli okazję pracować przede wszystkim w miejscach pełnych strachu i rozgoryczenia.

Jeśli kiedykolwiek marzyła Ci się praca w areszcie śledczym, schronisku dla nieletnich czy ośrodku socjoterapii, a Twoim życiowym celem jest opieka i wychowywanie ludzi zagubionych, będących w potrzebie, studia pedagogiczne z resocjalizacją są właśnie dla Ciebie. Od studentów wymaga się cierpliwości, empatii i odporności na stres, a przede wszystkim komunikatywności. Otwartość i życzliwość, a także zdrowe podejście do człowieka i jego problemów może okazać się zbawienne dla sytuacji, z którą się zmaga.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku pedagogika resocjalizacyjna możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Studia na kierunku pedagogika resocjalizacyjna w Bydgoszczy realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Bydgoszczy umożliwiają kształcenie w trybie stacjonarnym. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku. Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Program studiów i przedmioty

Ludzie często borykają się z niedostosowaniem społecznym. Czasem wydaje się, że nie ma powrotu na właściwą ścieżkę życia. Na szczęście istnieją osoby, które specjalizują się w resocjalizacji, a co za tym idzie – pomagają dostosować się do egzystencji w danej rzeczywistości. Kierunek pedagogika resocjalizacyjna w Bydgoszczy możesz realizować na wybranych uczelniach, a ich wykaz znajdziesz w dziale poniżej.

Studenci uczęszczają na zajęcia obejmujące zakresem zainteresowań pedagogikę, psychologię, a nawet socjologię. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład:

 • biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
 • psychologia rozwoju i wychowania
 • socjologia edukacji
 • wprowadzenie do pedagogiki opiekuńczej
 • wprowadzenie do edukacji obywatelskiej
 • teoretyczne podstawy wychowania

 

Teoretyczne kształcenie wsparte jest wielogodzinną praktyką zawodową.

Ile trwają studia na kierunku pedagogika resocjalizacyjna w Bydgoszczy?

Studia na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna w Bydgoszczy, w zależności od wybranego stopnia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA?

Kierunki studiów w Bydgoszczy takie jak pedagogika resocjalizacyjna przygotowują do zajmowania się osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, ponieważ w sposób szczególny oczekują one wsparcia i pomocy. Absolwenci zatrudniani są jako pedagodzy w szkołach podstawowych i zawodowych, ośrodkach wychowawczych, schroniskach dla nieletnich, zakładach poprawczych.

Absolwenci pracują w charakterze wychowawców w:

 • placówkach opiekuńczych 
 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych
 • młodzieżowych ośrodkach socjoterapii
 • placówkach pozaszkolnych, które oferują opiekę i wychowanie uczniom pobierającym naukę poza miejscem zamieszkania

 

Możesz pracować również jako asystent rodzinny w ośrodkach pomocy społecznej, jako funkcjonariusz służby więziennej w aresztach śledczych i zakładach karnych, a także jako policjant służby prewencji.


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)