Studia pedagogiczne Bydgoszcz

Studia pedagogiczne Bydgoszcz

Studia pedagogiczne Bydgoszcz

Największy wybór studiów

pedagogicznych w Bydgoszczy

Odkryj kierunki pedagogiczne i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia pedagogiczne Bydgoszcz | woj. kujawsko pomorskie

Studia pedagogiczne w Bydgoszczy to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy są Studia pedagogiczne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI PEDAGOGICZNE W BYDGOSZCZY

SORTOWANIE:
A
D
E
I
J
K
L
M
O
P
R
T
W
Z
Rozwiń

KIERUNKI PEDAGOGICZNE W BYDGOSZCZY

Rekrutacja i wymagania na studia pedagogiczne w Bydgoszczy

Rekrutacja na studia pedagogiczne nie wyróżnia się spośród innych procesów rekrutacyjnych. Obowiązuje konkurs świadectw, zatem kto może pochwalić się większą ilością punktów, ten posiada większe szansę na otrzymanie indeksu. Podczas nauki do egzaminu dojrzałości, przysiądźcie nad przedmiotami humanistycznymi, takimi jak: język polski, język obcy, historia, czy wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Studia pedagogiczne niestacjonarne w Bydgoszczy

Studia pedagogiczne należą do najistotniejszych, ponieważ stawiają człowieka w centrum zainteresowań. To studia, z którymi wiąże się niezwykle potrzebna wiedza oraz zawody z nią powiązane. Między innymi dlatego oferty studiów pedagogicznych zmieniają się, poszerzają swój obszar i obfitują w różnorodne kierunki i specjalności.

Myśląc o studiach pedagogicznych w Bydgoszczy możemy mieć pewność, że otrzymamy interesującą ofertę dydaktyczną, a także wybór w jakiej formie chcemy się kształcić. Potwierdzeniem tego może być fakt, że oprócz sztandarowego kierunku jakim jest Pedagogika możemy wybrać Animację społeczną i zarządzanie kulturą, Pedagogikę opiekuńczą, czy Zarządzanie zasobami ludzkimi.

Planując podjęcie nauki w formie niestacjonarnej należy podjąć decyzję nie tylko w kwestii konkretnego kierunku, lecz także formy jego realizowania, dlatego że studia niestacjonarne dzielą się na wieczorowe i zaoczne. Pomimo tego podziału należy wiedzieć, że studia niestacjonarne zdecydowanie częściej występują w tym drugim trybie; jest on popularniejszy nie tylko w katalogach dydaktycznych uczelni, ale także wśród samych studentów.

Studia zaoczne to studia weekendowe, gdyż zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, czyli w ramach tzw. zjazdów. Kształcenie w takiej formule narzuca pewne zasady, a jedną z nich jest oparcie zdobywania wiedzy na samodzielności osoby uczącej się.

Program kształcenia posiada bardziej skondensowany charakter niż w przypadku studiów dziennych, zatem wydawać się może, iż obowiązujący materiał należy przyswoić w stosunkowo krótszym czasie. Nie oznacza to jednak, że nauka jest trudniejsza i bardziej skomplikowana. Wymaga tylko innego podejścia.

czytaj dalej studia pedagogiczne niestacjonarne (zaoczne) w Bydgoszczy

STUDIA PEDAGOGICZNE W BYDGOSZCZY - PODYPLOMOWE

A
C
D
E
F
H
I
J
K
L
N
O
P
R
S
T
W
Rozwiń

Jak wyglądają studia pedagogiczne w Bydgoszczy?

Jesteś osobą wrażliwą i komunikatywną? Chciałbyś pomagać innym, wspierać ich rozwój? Jeśli na te pytania odpowiedziałeś twierdząco, to koniecznie dowiedz się jak wyglądają studia pedagogiczne w Bydgoszczy.

Studia pedagogiczne w Bydgoszczy to połączenie wielu zagadnień, które mają doprowadzić nas do człowieka. Socjologia, psychologia, filozofia, medycyna – wszystkie te części składają się na pedagogikę, naukę, bez której istnienie świata byłoby, po prostu, niemożliwe. Pedagogika to nauka o procesach wychowawczych i edukacyjnych. Czy jest to kierunek kształcenia dla każdego? Nie. Oprócz szerokiej wiedzy należy wykazywać się tym, czego nie można się nauczyć – emocjami, wrażliwością, zrozumieniem, cierpliwością.

Studia pedagogiczne w Bydgoszczy to nauka bycia otwartym i pomocnym. W XXI wieku nie maleje liczba osób potrzebujących wsparcia, dlatego ilość specjalności na studiach pedagogicznych wzrasta.

Wychowywanie młodych pokoleń, resocjalizacja, czy praca socjalna to niezwykle odpowiedzialne zadania. Przyszły pedagog zapoznaje się z niuansami systemu edukacji, metodyką nauczania dzieci, młodzieży i dorosłych, a także osób w wieku podeszłym. Studia pedagogiczne w Bydgoszczy mają charakter praktyczny, zatem każdy student odbędzie praktyki zawodowe na terenie placówek edukacyjnych.

Współczesny świat, pełen szarości i negatywnych emocji, sprawia, że w społeczeństwach przybywa ludzi, do których należy wyciągnąć pomocną dłoń, jak i tych, którzy wspomnianą dłoń wyciągają. To właśnie pedagodzy. Wykwalifikowani pedagodzy. Jeśli chcesz dowiedzieć się, skąd bierze się ich wszechstronna wiedza, to sprawdź studia pedagogiczne w Bydgoszczy.

 

Praca po studiach pedagogicznych w Bydgoszczy

Czy praca pedagoga należy do łatwych? Nie. Czy praca pedagoga należy do odpowiedzialnych? Tak. Zatem gdzie znaleźć pracę po studiach? Wykwalifikowany pedagog może znaleźć zatrudnienie m.in.: w urzędach pracy, centrach informacji i planowania kariery zawodowej, Ochotniczych Hufcach Pracy, agencjach zatrudnienia, instytucjach szkoleniowych i firmach zajmujących się rekrutacją pracowników, instytucjach dialogu społecznego.

Może zostać szkolnym doradcą zawodowym, doradcą zawodowym w poradniach psychologiczno- pedagogicznych, doradcą personalnym, bądź specjalistą w działach kadr i szkolenia. Czy to wszystko? Oczywiście, że nie. Pozostały jeszcze ośrodki opiekuńczo- wychowawcze, ośrodki opiekuńczo- terapeutyczne, świetlice środowiskowe, placówki pieczy zastępczej, ośrodki wczesnej interwencji, żłobki, przedszkola, przedszkola integracyjne, gabinety logopedyczne, instytucje partnerstwa lokalnego.

MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY STUDIA PEDAGOGICZNE

Wydział Pedagogiki i Psychologii:

  • Pedagogika. Specjalności: Animacja społeczna i zarządzanie kulturą, Doradztwo zawodowe i personalne z coachingiem, Edukacja obywatelska i bezpieczeństwo publiczne, Opieka i wychowanie z profilaktyką społeczną, Opieka nad dzieckiem i wczesne wspomaganie rozwoju, Resocjalizacja, Pedagogika wczesnoszkolna, Praca socjalna, Logopedia, Asystent osoby starszej, Pedagogika społeczna z organizacją i rewitalizacją społeczności lokalnej, Zarządzanie projektami w animacji społeczno- kulturowej.

dowiedz się więcej 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oferuje także kształcenie na studiach podyplomowych, na następujących kierunkach: Asystent osoby starszej, Asystent rodziny, Coaching w edukacji, Coaching z elementami mentoringu, Doradztwo edukacyjno- zawodowe, Oligofrenologopedia z terapią dysfagii, Organizacja i zarządzanie w oświacie, Pedagogika lecznicza z metodami terapii, Profilaktyka i socjoterapia, Przygotowanie pedagogiczne, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, Wczesna edukacja.

 


WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W BYDGOSZCZY STUDIA PEDAGOGICZNE

- Pedagogika. Specjalności:  Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień, Pedagogika szkolna z treningiem kreatywności, Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z elementami języka angielskiego.

 


KUJAWSKO- POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY STUDIA PEDAGOGICZNE

- Pedagogika. Specjalności: Asystent rodziny i inne formy pieczy zastępczej, Diagnoza i terapia pedagogiczna, Doradca zawodowy dla osób niepełnosprawnych, Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, Język migowy, Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym, Organizacja niepublicznych placówek przedszkolnych, Pedagogika terapeutyczna, Planowanie i zarządzaniem rozwojem osobistym, Profilaktyka społeczna, Profilaktyka uzależnień, Tyflopedagogika;

- Praca socjalna.

Uczelnie prowadzi także studia podyplomowe na kierunkach: Wiedza o społeczeństwie i wychowanie do życia w rodzinie, Organizacja zajęć artystycznych, Edukacja dla bezpieczeństwa, Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

 


BYDGOSKA SZKOŁA WYŻSZA STUDIA PEDAGOCZINE

- Pedagogika. Specjalności:  Pedagogika resocjalizacyjna oraz Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.

 TEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)