ADMINISTRACJA GOSPODARCZA

ADMINISTRACJA GOSPODARCZA

ADMINISTRACJA GOSPODARCZA

Studia w Bydgoszczy

administracja gospodarcza

 

Odkryj studia administracja gospodarcza w Bydgoszczy i sprawdź gdzie możesz studiować

Administracja gospodarcza studia Bydgoszcz - specjalność / ścieżka kształcenia

Administracja gospodarcza to moduł kształcenia, który umożliwia zapoznanie się z organizacją i funkcjonowaniem nowoczesnego biznesu, a także pozwala zgłębić wiedzę i umiejętności w zakresie stosowania zaawansowanych technik administracyjno-zarządczych.

W trakcie całego toku kształcenia będziesz miał/a okazję uczęszczać na przedmioty, które przybliżą zagadnienia międzynarodowych stosunków gospodarczych i europejskich instytucji ekonomicznych. Studenci uczą się efektywnego inwestowania na rynkach finansowych oraz prawidłowego stosowania przepisów prawnych w sferze gospodarki. Rozwijają umiejętności negocjacyjne i mediacyjne.

Abiturienci zatrudniani są w urzędach administracji rządowej i samorządowej, urzędach administracji skarbowej i celnej, w agendach, które wspomagają pozyskiwanie funduszy unijnych, działach administracyjnych firm, przedsiębiorstwach handlowych i produkcyjnych. Mogą także założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą.

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest specjalność / ścieżka kształcenia ADMINISTRACJA GOSPODARCZA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Komentarze (0)