Administracja urzędnicza

Administracja urzędnicza

Administracja urzędnicza

Studia w Warszawie

adminiastracja urzędnicza

Odkryj studia administracja urzędnicza w Warszawie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Administracja urzędnicza studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Administracja urzędnicza to jeden z najpopularniejszych typów działalności organizatorskiej. Dlatego też znajduje się ona w ofercie warszawskich ośrodków akademickich. Zaadresowana jest przede wszystkim do tych studentów, którzy w przyszłości chcieliby związać swoją karierę zawodową właśnie z sektorem urzędniczym. Muszą mieć oni jednak świadomość, że czeka ich wiele intensywnych chwil nauki.

Dobry administrator posiada bowiem szeroko rozwiniętą wiedzę prawniczą, ekonomiczną, czy zarządczą. To ona pozwala mu bowiem na aktywne podejmowanie wszelkich działań organizatorskich i administracyjnych. W praktyce oznacza to, że studenci odnajdą w programie kształcenia wiele różnorodnych przedmiotów – będą mieć one zarówno charakter wykładowy, jak i ćwiczeń praktycznych. W programie znaleźć można przedmioty takie jak: podstawy bezpieczeństwa narodowego, administracja bezpieczeństwa społecznego, ochrona danych osobowych, dostęp do informacji publicznej.

Abiturienci nie powinni mieć większych problemów ze znalezieniem stabilnego zatrudnienia w sektorze, który będzie im najbardziej odpowiadać. Osoby, kończące ten kierunek, mogą pracować na wielu różnorodnych stanowiskach w urzędach, korporacjach finansowych, urzędach celnych, urzędach skarbowych i branży projektowej. Szereg kwalifikacji, które studenci pozyskają w trakcie studiów, sprawia, że stanowią oni w przyszłości bardzo atrakcyjną grupę zawodową.

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Administracja urzędnicza

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Administracja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Program studiów i przedmioty

Studenci administracji urzędniczej przygotowywani są do podejmowania działań w zakresie m.in. bezpieczeństwa narodowego oraz organizacji pracy służb, inspekcji oraz straży. W trakcie zajęć uczestnicy poznają m.in.: historię administracji oraz strukturę organów koordynujących działanie administracji publicznej.

Przedmioty znajdujące się w programie administracji urzędniczej dotyczą dziedzin głównie np. ekonomicznych, społecznych lub prawnych, a także tych, które ściśle związane są z zarządzaniem. Studia te skierowane są w szczególności do osób, które zainteresowane są np.: funkcjonowaniem organizacji państwowych i samorządowych; specyfiką prawa administracyjnego; obiegiem informacji w przestrzeni publicznej.

W programie studiów na administracji urzędniczej znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • podstawy bezpieczeństwa narodowego
 • administracja bezpieczeństwa społecznego
 • organy ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego
 • komunikowanie publiczne w administracji
 • ochrona informacji niejawnych
 • ochrona danych osobowych
 • służby specjalne
 • podstawy zarządzania kryzysowego
 • dostęp do informacji publicznej

 

Praca po studiach

Studia w Warszawi, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach, które wymagają znajomości m.in.: zależności między zakresem obowiązków jednostek administracji publicznej a bezpieczeństwem wewnętrznym; technik komunikacyjnych stosowanych w środowisku urzędniczym; sposobów pozyskiwania, przechowywania i przekazywania informacji jawnych; działań na rzecz ochrony informacji niejawnych.

Absolwenci administracji urzędniczej są przygotowani do pracy na stanowiskach związanych z administracją publiczną – osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, mogą pełnić funkcje np. urzędnicze, kierownicze, doradcze lub związane np. z komunikacją społeczną, negocjacją czy kontrolą. Absolwenci wyróżniają się znajomością m.in.: przepisów prawa administracyjnego; uwarunkowań prawnych instytucji publicznych; metod zarządzania i organizacji pracy urzędniczej.

Absolwent administracji urzędniczej może szukać zatrudnienia m.in. w:

 • Izbach Skarbowych
 • urzędach skarbowych
 • urzędach kontroli skarbowej
 • Izbach Celnych
 • urzędach celnych
 • jednostkach uczestniczących w obrocie gospodarczym państwa
 • własnej działalności gospodarczej

 

Na jakim kierunku

Administracja urzędnicza to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku administracja.

 

Administracja studia w Warszawie

Administracja oferowana przez uczelnie w Warszawie pozwala studentom zdobyć wiedzę w zakresie szeroko pojętych nauk np. prawniczych, ekonomicznych, społecznych lub gospodarczych. Uczestnicy zajęć uczą się prognozowania przebiegu procesów i zjawisk ekonomicznych, ponadto przygotowują się oni do wypełniania zobowiązań społecznych i współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego. Absolwenci administracji znają i rozumieją główne europejskie systemy prawno-polityczne i są gotowi do krytycznej oceny i analizy problemów z obszaru administracji.

Studenci administracji uczą się m.in. tego, w jaki sposób poprawnie gromadzić dokumentacje i informacje o charakterze ekonomicznym czy statystycznym. Uczestnicy zajęć poznają techniki nadzorowania wewnętrznej koordynacji działalności jednostek organizacyjnych, a także zapoznają się z zasadami prowadzenia postępowań administracyjnych.

Dowiedz się więcej: administracja studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

Komentarze (0)