Budowa i serwisowanie samochodów

Budowa i serwisowanie samochodów

Budowa i serwisowanie samochodów

Studia w Warszawie

budowa i serwisowanie samochodów

Odkryj studia budowa i serwisowanie samochodów w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Budowa i serwisowanie samochodów studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Dziś coraz częściej dostrzegamy, że największe znaczenie podczas zawodowego rozwoju mają przede wszystkim umiejętności, które podparte są na stabilnych podstawach teoretycznych. Dostrzegają to także warszawskie ośrodki akademickie i stwarzają one takie propozycje kształcenia, gwarantujące przede wszystkim konkretny fach w ręku. Jedną z nich jest chociażby budowa i serwisowanie samochodów.

To oferta dydaktyczna stworzona przede wszystkim z myślą o osobach, które chciałyby w przyszłości pracować w sektorze motoryzacyjnym. Podczas wszystkich semestrów kształcenia odnajdą one w siatce programowej między innymi przedmioty takie jak: diagnostyka samochodów, teoria ruchu samochodów, budowa pojazdów, serwisowanie i zaplecze techniczne samochodów, czy systemy pomiarów geometrycznych pojazdów.

Studenci poznawać będą również zasady działania samochodów hybrydowych i elektrycznych. Ich zakres kompetencji obejmować będzie również konstruowanie, produkcję, naprawę, czy diagnostykę wszelkich pojazdów samochodowych. Po ukończeniu kształcenia absolwenci nie powinni narzekać na brak ofert atrakcyjnego zatrudnienia w przemyśle motoryzacyjnym.

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Budowa i serwisowanie samochodów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Mechanika i budowa maszyn stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku mechanika i budowa maszyn

Program studiów i przedmioty

Studenci budowy i serwisowania samochodów szkolą się w zakresie m.in.: tworzenia i serwisowania pojazdów - w trakcie zajęć uczestnicy zdobywają wiedzę oraz umiejętności, które niezbędne są m.in. do: konstruowania, produkowania, naprawy, diagnostyki czy bieżącej obsługi pojazdów samochodowych. Absolwenci tej ścieżki kształcenia znają np. zasady działania i budowę samochodów elektrycznych lub hybrydowych czy podstawy teorii ruchu samochodów oraz rozumieją zasady eksploatacji samochodów.

Studia na budowie i serwisowaniu samochodów umożliwiają studentom zdobycie wiedzy również w zakresie np.: ekologii, materiałoznawstwa, mechaniki, ekonomii, elektrotechniki i elektroniki, metrologii czy podstaw zarządzania. W programie tej ścieżki kształcenia znajdują się przedmioty poświęcone m.in.: automatyzacji i robotyzacji produkcji; bezpieczeństwu stanowisk pracy; zarządzaniu jakością w produkcji; wytrzymałości materiałów czy podstawom eksploatacji maszyn.

W programie studiów na budowie i serwisowaniu samochodów znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Budowa pojazdów
 • Zarządzanie flotami pojazdów samochodowych
 • Diagnostyka samochodów
 • Serwisowanie i zaplecze techniczne samochodów
 • Systemy pomiarów geometrycznych pojazdów
 • Eksploatacja samochodów
 • Pojazdy elektryczne i hybrydowe
 • Teoria ruchu samochodów
 • Niezawodność i bezpieczeństwo samochodów

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: budowy, zastosowania i sposobu działania lub metod serwisowania pojazdów; specyfiki zaplecza technicznego samochodów; nowoczesnych narzędzi technologicznych i informatycznych stosowanych np. w logistyce, transporcie i serwisowaniu samochodów.

Absolwenci budowy i serwisowania samochodów mogą liczyć na zatrudnienie np. w: zakładach produkujących pojazdy samochodowe; salonach i warsztatach samochodowych; przedsiębiorstwach transportowych; firmach prowadzących obsługę flot pojazdów. Ponadto osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, mogą samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą w zakresie usług logistycznych, transportowych lub związanych z budową i serwisowaniem pojazdów samochodowych.

Absolwent budowy i serwisowania samochodów może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • firmy spedycyjne, centra logistyczne
 • przedsiębiorstwa transportowe
 • firmy motoryzacyjne
 • zakłady komunikacji miejskiej
 • przedsiębiorstwa produkcyjne
 • salony i warsztaty samochodowe
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Budowa i serwisowanie samochodów to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku mechanika i budowa maszyn.

 

Mechanika i budowa maszyn studia w Warszawie

Studenci mechaniki i budowy maszyn zdobywają wiedzę oraz umiejętności, które niezbędne są m.in. do: budowania, wytwarzania i eksploatacji różnorodnych maszyn. W trakcie zajęć uczestnicy poznają np.: zasady mechaniki i projektowania, a także pracują z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych. W zależności od wybranej specjalności, osoby, które ukończyły ten kierunek studiów, wyróżniają się wiedzą w zakresie np.: przemysłu technologicznego, komputerowego lub samochodowego.

Absolwenci mechaniki i budowy maszyn mogą szukać zatrudnienia np. w: przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego oraz w firmach wytwarzających maszyny; przedsiębiorstwach usługowych, które wykorzystują maszyny w procesie świadczenia usług; przedsiębiorstwach handlowych, które zajmują się sprzedażą maszyn i udostępnianiem ich na zasadach wynajmu; jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych; jednostkach odbioru technicznego produktów i materiałów; jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych, wymagających wiedzy technicznej.

Dowiedz się więcej: mechanika i budowa maszyn studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

 

Komentarze (0)