CYWILNA

Studia w Łodzi

cywilna

 

Odkryj studia cywilna w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować 

Cywilna studia Łódź - specjalność / ścieżka kształcenia

Cywilna propozycja kształcenia w zakresie prawa jest pojmowana bardzo szeroko, a zakres jej wiedzy obejmuje zwłaszcza stosunki rodzinne i prywatne osób fizycznych. Oznacza to, że w trakcie kształcenia zapoznasz się z rodzinnymi stosunki majątkowymi lub niemajątkowymi bądź pojęciem patologii w rodzinie, szczególnie demoralizacją i przestępczością, która pojawia się wśród dzieci i nieletnich.

Niezbędna będzie tu wiedza z zakresu różnego rodzaju prawa. Zdobywane kompetencje umożliwią Ci prowadzenie spraw cywilnych z zakresu konsumenckiego obrotu prawnego. Nieobca będzie Ci także problematyka zwolnień grupowych czy kwestia legalności protestów. Studenci zdobywają wiedzę na temat rynku nieruchomości, chociażby z zakresu wyceny nieruchomości czy przeprowadzenia procedur wywłaszczeniowych.

Różnorodność zawodowa osiągana jest dzięki gruntownemu wykształceniu. Studenci uczęszczają na takie przedmioty jak stosunki majątkowe w sprawach rodzinnych, europejskie prawo ochrony konkurencji i konsumentów czy ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Zdobyte kompetencje umożliwiają pracę w jednostkach administracji publicznej i niepublicznej. Absolwenci kierunku mogą również odbyć każdego rodzaju aplikację.

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest specjalność / ścieżka kształcenia CYWILNA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Jednostka prowadząca

Prawo stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: niestacjonarne, stacjonarne, online

Specjalności na kierunku prawo

Komentarze (0)