FINANSE PUBLICZNE I PODATKI

FINANSE PUBLICZNE I PODATKI

FINANSE PUBLICZNE I PODATKI

Studia w Poznaniu

finanse publiczne i podatki

Odkryj studia finanse publiczne i podatki w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować

Finanse publiczne i podatki studia Poznań - specjalność / ścieżka kształcenia

Finanse publiczne obejmują zjawiska i procesy gromadzenia oraz podziału środków pieniężnych, będących w dyspozycji władz publicznych. Istotnym ich elementem są podatki. Co wiemy o podatkach? Na pewno na tak postawione pytanie, niejedna osoba powiedziałaby, że są zbyt wysokie. Ale czy na pewno? Na jakie cele przeznaczane są pieniądze z podatków? Jakie są ich rodzaje? Chcąc zostać ekspertem w tym temacie warto wybrać Finanse publiczne i podatki, czyli propozycję kształcenia, która odsłoni wszystkie karty tego zagadnienia.

Studenci Finansów publicznych i podatków uczą się przygotowywać i przeprowadzać audyt i kontrolę w jednostkach sektora finansów publicznych, poznają ramy prawne dotyczące podatków w Unii Europejskiej, a także dowiadują się jak realizować cele przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu narzędzi planowania podatkowego.

Wiedza z zakresu finansów publicznych i podatków może się przydać nie tylko we własnym gospodarstwie domowym, czy przy wypełnianiu zeznań podatkowych. Przede wszystkim można ją wykorzystać w pracy zawodowej. A gdzie? Między innymi w urzędach celnych, urzędach skarbowych, administracji samorządów lokalnych, biurach podatkowych, czy kancelariach.

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest specjalność / ścieżka kształcenia FINANSE PUBLICZNE I PODATKI

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Program studiów i przedmioty

Studenci finansów publicznych i podatków poznają m.in.: wpływ międzynarodowych i krajowych regulacji prawnych na funkcjonowanie współczesnego rynku finansowego; ramy prawne dotyczące podatków w Unii Europejskiej; specyfikę procedur związanych z zamówieniami publicznymi w Polsce; funkcjonowaniem jednostek sektora finansów publicznych; nowoczesne narzędzia planowania podatkowego.

Studenci tej ścieżki kształcenia szkolą się w zakresie np.: realizowania określonych celów przedsiębiorstw i instytucji finansowych; planowania oraz przeprowadzania audytu i kontroli w przedsiębiorstwach i instytucjach finansowych; realizowania oraz dokumentowania zamówień publicznych; przeprowadzania profesjonalnej ewidencji aktywności w jednostkach budżetowych. Ponadto studia na finansach publicznych i podatkach pozwalają studentom rozwinąć cenne umiejętności komunikacyjne, związane np. z prezentacją czy negocjacją.

 

Praca po studiach

Studia w Poznaniu które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: prawnych i ekonomicznych aspektów funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych oraz przedsiębiorstw; zasad przeprowadzania kontroli wewnętrznej w instytucjach publicznych i przedsiębiorstwach; specyfiki współczesnego rynku finansowego w Polsce i w Unii Europejskiej.

Absolwenci finansów publicznych i podatków mogą podjąć pracę np. w: urzędach skarbowych, urzędach celnych, jednostkach administracji samorządów lokalnych, centrach usług wspólnych zagranicznych korporacji, biurach podatkowych czy w kancelariach prawnych. Ponadto osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, są także kompleksowo przygotowane do samodzielnego prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Absolwent finansów publicznych i podatków może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

  • przedsiębiorstwa, korporacje
  • biura maklerskie i rachunkowe
  • firmy doradztwa finansowego
  • firmy ubezpieczeniowe
  • podmioty sektora administracji publicznej
  • banki, instytucje finansowe
  • instytucje Unii Europejskiej
  • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Finanse publiczne i podatki to ścieżka kształcenia, którą w Poznaniu można studiować w ramach kierunku finanse i rachunkowość.

 

Finanse i rachunkowość studia w Poznaniu

Studenci finansów i rachunkowości zdobywają wiedzę oraz umiejętności w zakresie m.in. systemu podatkowego w Polsce i w Europie; funkcji instytucji finansowych i banków; analizy podstawowych zjawisk gospodarczych czy sytuacji ekonomiczno-finansowych jednostek gospodarczych. Studia na tym kierunku poświęcone są zagadnieniom takim, jak np.: bankowość, prawo i administracja, zarządzanie lub ekonomia. Uczelnie w Poznaniu oferują studentom liczne ścieżki kształcenia, które poświęcone są różnym zagadnieniom z zakresu finansów i rachunkowości.

Uniwersalne wykształcenie absolwentów finansów i rachunkowości pozwala im na podjęcie pracy m.in. w: biurach maklerskich i rachunkowych, towarzystwach ubezpieczeniowych czy administracji publicznej lub prywatnej. Finansiści mogą swoją karierę zawodową związać np. z: bankowością, finansowymi innowacjami, doradztwem podatkowym, zarządzaniem przedsiębiorstwami czy międzynarodową rachunkowością. Ponadto osoby te mogą prowadzić własną działalność gospodarczą.

Dowiedz się więcej: finanse i rachunkowość studia w Poznaniu

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Poznaniu

kierunki studiów w Poznaniu

Komentarze (0)