Menedżer biznesu

Studia w Warszawie

menedżer biznesu

Odkryj studia menedżer biznesu w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Menedżer biznesu studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Menedżer biznesu to interdyscyplinarne studia, które zapewniają wszechstronną wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu. Dziś bowiem niemal wszystkie przedsiębiorstwa chętnie korzystają z usług wykwalifikowanych specjalistów, którzy wiedzą jak skutecznie zarządzać firmą i na bieżąco rozwiązywać problemy, które zakłócają jej zbilansowane funkcjonowanie. Studia menedżer biznesu wyposażą studentów w unikatowe kompetencje, które zostaną docenione przez pracodawców w sektorze korporacyjnym.

W siatce dydaktycznej studenci odnajdą przykładowe przedmioty takie jak: koncepcje i style przywództwa, przywództwo a zarządzanie firmą w warunkach niepewnych, czy metody i techniki wywierania wpływu. Dodatkowo studenci tych studiów będą się uczyć, jak pisać biznesplany, tworzyć i realizować założone strategie, czy zarządzać taki funkcjami przedsiębiorstwa jak marketing. Jak widzisz – nauka na tych studiach będzie mieć przede wszystkim wymiar praktyczny. Po ukończeniu kształcenia czekać będą na ciebie różnorodne przedsiębiorstwa, gdzie będziesz mógł zająć się różnorodnymi odmianami zarządzania.

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Menedżer biznesu

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Program studiów i przedmioty

Studenci ścieżki kształcenia menedżer biznesu poznają m.in.: prawidłowości i problemy funkcjonowania oraz rozwoju przedsiębiorstw czy instytucji publicznych; zasady skutecznego zarządzania biznesem; techniki tworzenia efektywnego biznesplanu;sposoby realizacji strategii marketingowych i finansowych przedsiębiorstwa. Studia te poświęcone są m.in.: marketingowi, rachunkowości, innowacjom, kontaktom z otoczeniem, analizie rynku, przewadze konkurencyjnej czy zagadnieniom z zakresu human resources.

Uczestnicy praktycznych zajęć szkolą się w zakresie np.: budowania zespołów, pełnienia roli przywódczej, inicjacji działań twórczych i innowacyjnych, organizowaniu pracy, motywowaniu ludzi czy inspirowania i motywowania pracowników. Absolwenci potrafią m.in.: zarządzać kryzysem w organizacji, zarządzać projektami, kierować zespołem, podejmować efektywne decyzje strategiczne, dokonywać oceny sytuacji firmy.

W programie studiów na ścieżce menedżer biznesu znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Koncepcje i style przywództwa
 • Przywództwo a zarządzanie firmą w warunkach niepewności
 • Tworzenie i wdrażanie skutecznych strategii
 • Przywództwo a zaufanie w tworzeniu i zarządzaniu zespołem
 • Metody i techniki wywierania wpływu

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: sposobów motywowania pracowników oraz sprawdzonych metod oceniania ich efektywności; skutecznych strategii marketingowych, finansowych i komunikacyjnych; roli przywódcy w nowoczesnym, rozwijającym się przedsiębiorstwie.

Absolwenci ścieżki menedżer biznesu mogą liczyć na zatrudnienie np. w organizacjach różnej wielkości, instytucjach finansowych, jednostkach administracji samorządowej, instytucjach międzynarodowych czy biurach doradczych. Ponadto osoby te mogą prowadzić własną działalność gospodarczą.

Absolwent ścieżki kształcenia menedżer biznesu może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • przedsiębiorstwa, korporacje
 • ośrodki badawcze
 • instytucje międzynarodowe
 • agencje marketingowe
 • urzędy, biura doradcze
 • jednostki administracji rządowej i samorządowej
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Menedżer biznesu to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku zarządzanie.

 

Zarządzanie studia w Warszawie

Studia na kierunku zarządzanie poświęcone są problematyce związanej m.in. z funkcjonowaniem współczesnego rynku gospodarczego w Polsce i za granicą, budowaniem strategii marketingowych firmy oraz kreowaniem wizerunku marki w przestrzeni cyfrowej czy analizowaniem danych i wykorzystywaniem informacji w biznesie. Studenci zarządzania szkolą się również w zakresie finansów przedsiębiorstwa czy komunikacji społecznej charakterystycznej dla handlu.

Absolwenci zarządzania są kompleksowo przygotowani do pełnienia funkcji np. doradczej, analityczne, kierowniczej czy eksperckiej. Uczelnie w Warszawie oferują liczne ścieżki kształcenia na tym kierunku studiów, dlatego osoby, które ukończyły zarządzanie, mogą swoją karierę zawodową związać m.in. z marketingiem, controllingiem, Big Data, księgowością czy mediacją i negocjacją. Ponadto absolwenci zarządzania mogą samodzielnie prowadzić własną działalność gospodarczą w niemal każdej branży,

Dowiedz się więcej: zarządzanie studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

 

Komentarze (0)