Rachunkowość i finanse w małym i średnim przedsiębiorstwie

Rachunkowość i finanse w małym i średnim przedsiębiorstwie

Rachunkowość i finanse w małym i średnim przedsiębiorstwie

Studia w Warszawie

rachunkowość i finanse w małym i średnim przedsiębiorstwie

Odkryj studia rachunkowość i finanse w małym i średnim przedsiębiorstwie w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Rachunkowość i finanse w małym i średnim przedsiębiorstwie studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Rachunkowość i finanse w małym i średnim przedsiębiorstwie to studia, które pozwalają na znacznie uszczegółowienie i ukonkretnienie umiejętności studentów. Wybierz je wtedy, jeśli wiesz, że w przyszłości chciałbyś rozwijać się w sektorze małych i średnich firm lub być może sam marzysz o założeniu własnej działalności gospodarczej. Dzięki tym studiom nauczysz się, jak dobrze dysponować i zarządzać finansami firmy.

W siatce programowej odnajdziesz przedmioty takie jak: biznes plan i źródła planowania działalności finansowej, formy opodatkowania przedsiębiorstw, czy zarządzanie podatkami w małym i średnim przedsiębiorstwie.

Możesz mieć pewność, że twoje wykształcenie będzie mieć przede wszystkim charakter praktyczny, co znacznie przełoży się na twoje umiejętności. Absolwenci będą bowiem wiedzieli, jak prowadzić ewidencje podatkowe i księgi rachunkowe, sporządzać sprawozdanie finansowe lub jak wybrać optymalną formę opodatkowania dochodu przedsiębiorstwa.

Rachunkowość i finanse w małym i średnim przedsiębiorstwie pomogą ci rozpocząć prowadzenie własnej działalności od strony finansowej. Twoje wykształcenie pozwoli ci jednak znaleźć również pracę chociażby na stanowisku księgowego, urzędnika czy analityka finansowego.

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Rachunkowość i finanse w małym i średnim przedsiębiorstwie

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Program studiów i przedmioty

Studia na rachunkowości i finansach w małym i średnim przedsiębiorstwie pozwalają studentom rozwinąć kompetencje niezbędne np. do prowadzenia uproszczonej księgowości czy rozliczeń podatkowych małych i średnich przedsiębiorstw. W programie tej ścieżki kształcenia znajdują się przedmioty poświęcone m.in.: podstawom prawa handlowego; formom organizacyjno-prawnym prowadzanie działalności gospodarczej; różnorodnym źródłom finansowania działalności gospodarczej.

Studenci rachunkowości i finansów w małym i średnim przedsiębiorstwie szkolą się w zakresie np.: prowadzenia ewidencji przedsiębiorstwa w celach podatkowych; kontrolowania sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa; identyfikacji zagrożeń finansowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej; prowadzenia ksiąg rachunkowych lub dokumentacji kadrowej; sporządzania listy płac; wyboru formy rozliczenia podatku od towarów i usług.

W programie studiów na rachunkowości i finansach w małym i średnim przedsiębiorstwie znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Biznes plan i źródła finansowania działalności finansowej
 • Formy organizacyjno-prawne działalności gospodarczej
 • Formy opodatkowania przedsiębiorstw
 • Podatek dochodowy w małym i średnim przedsiębiorstwie
 • Podstawy prawa pracy
 • Sprawozdawczość finansowa małych i średnich przedsiębiorstw
 • Rachunkowość finansowa małych i średnich przedsiębiorstw
 • Prawo karno-skarbowe

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: prawnych podstaw prowadzenia działalności gospodarczej; zasad sprawozdawczości finansowej małych i średnich przedsiębiorstw; zasad prowadzenia kadr w organizacji.

Rachunkowość i finanse w małym i średnim przedsiębiorstwie przygotowują absolwentów do pełnienia roli np. eksperta w dziedzinie finansów i rachunkowości, właściciela działalności gospodarczej lub księgowego w różnych podmiotach gospodarczych. Osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, są zatrudniane m.in. w biurach rachunkowych, działach księgowości, działach finansowych czy firmach świadczących usługi doradcze z zakresu rachunkowości i podatków.

Absolwent rachunkowości i finansów w małym i średnim przedsiębiorstwie może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • przedsiębiorstwa, korporacje
 • ośrodki badawcze
 • instytucje międzynarodowe
 • instytucje finansowe
 • urzędy, biura doradcze
 • jednostki administracji rządowej i samorządowej
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Rachunkowość i finanse w małym i średnim przedsiębiorstwie to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku zarządzanie.

 

Zarządzanie studia w Warszawie

Studenci zarządzania zdobywają wiedzę z zakresu różnorodnych dziedzin, dzięki czemu swoje teoretyczne przygotowanie mogą wykorzystać w różnorodnych branżach zawodowych. Uczestnicy zajęć w trakcie ćwiczeń diagnozują problemy na poziomie struktur przedsiębiorstwa i zasobów ludzkich. Studenci szukają kreatywnych i skutecznych rozwiązań tych problemów – w tym celu poznają nowoczesne narzędzia oraz technologie stosowane w środowisku profesjonalnym.

Absolwenci zarządzania bez problemu zbierają, przetwarzają i udostępniają informacje, dzięki czemu mogą skutecznie realizować własne wizje zarządzania i rozwoju organizacji. Studenci poznają m.in. tajniki makro- i mikroekonomii, uczą się wykorzystywania narzędzi statystycznych, a także prowadzą badania marketingowe. Dzięki temu osoby, które ukończyły zarządzanie, swoją karierę zawodową mogą związać np. z funkcją kierowniczą, doradczą, analityczną, ekspercką czy związaną z komunikacją w biznesie, controllingiem lub reklamą.

Dowiedz się więcej: zarządzanie studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

 

Komentarze (0)