Zarządzanie nieruchomościami

Zarządzanie nieruchomościami

Zarządzanie nieruchomościami

Studia w Warszawie

zarządzanie nieruchomościami

Odkryj studia zarządzanie nieruchomościami w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Zarządzanie nieruchomościami studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Zarządzanie nieruchomościami to studia, które cieszyą się coraz większym zainteresowaniem wśród studentów. Jej ukończenie może się bowiem wiązać z szybkim znalezieniem aktywnego zatrudnienia. Studia wyposażą cię w pakiet unikalnej wiedzy. Dzięki nim poznasz różne rodzaje działalności w obszarze rynku nieruchomości, dowiesz się, jak je ewidencjonować, nauczysz się, jak planować inwestycje. I co najważniejsze – będziesz mógł śmiało prowadzić biuro obrotu nieruchomościami.

W siatce kształcenia specjalnościowego odnajdziesz szereg różnorodnych przedmiotów, dzięki którym doskonale opanujesz wyżej wymienione umiejętności. Do tych przedmiotów można zaliczyć przykładowo: metody prognozowania finansowego, strategie walutowe w zarządzaniu portfelem finansowym, prawa człowieka w administracji publicznej czy analiza techniczna i fundamentalna rynków finansowych.

Pamiętaj, że twoje kompetencje jako eksperta do spraw zarządzania nieruchomościami muszą mieć przede wszystkim charakter praktyczny. Dzięki nim znajdziesz pracę między innymi jako agent nieruchomości, doradca rynku nieruchomości czy rzeczoznawca majątkowy

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Zarządzanie nieruchomościami

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Program studiów i przedmioty

 

Studenci zarządzania nieruchomościami szkolą się w zakresie m.in.: ekonomii, gospodarki czy prawa. W programie tej ścieżki kształcenia znajdują się przedmioty poświęcone np.: zadaniom rzeczoznawcy majątkowego; specyfice rynku nieruchomości; przebiegowi procesu inwestycji w nieruchomość; sposobom kontroli inwestycji.

W trakcie nauki studenci zdobywają wiedzę na temat np. wyceny w różnych segmentach rynku nieruchomości, a także szkolą się w zakresie szacowania wartości nieruchomości. Studia na tej ścieżce kształcenia pozwalają uczestnikom zajęć zrozumieć zasady zarządzania nieruchomościami podczas eksploatacji, remontów czy modernizacji budynków. Absolwenci zarządzania nieruchomościami znają skuteczne techniki sprzedaży nieruchomości i umiejętnie je stosują w praktyce.

W programie studiów na zarządzaniu nieruchomościami znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

  • Prawne uwarunkowania działalności w przedsiębiorstwie
  • Analiza rynku
  • Prawa człowieka w administracji publicznej

 

Praca po studiach

 

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: prawnych przepisów kontrolujących przebieg inwestycji związanych z nieruchomościami; sposobów wycen nieruchomości; technik sprzedaży nieruchomości.

Absolwenci zarządzania nieruchomościami mogą dobrze odnaleźć się na stanowisku np. specjalisty ds. zarządzania nieruchomościami czy rzeczoznawcy majątkowego. Dzięki specjalistycznej wiedzy oraz uniwersalnym zdolnościom organizacyjnym i analitycznym osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, mogą liczyć na rozwój zawodowy w zakresie np. kierownictwa, poradnictwa czy funkcji urzędniczych.

Absolwent zarządzania nieruchomościami może szukać zatrudnienia m.in. w:

  • urzędach administracji rządowej i samorządowej
  • organizacjach pozarządowych
  • przedsiębiorstwach, korporacjach
  • firmach zajmujących się administrowaniem nieruchomościami mieszkalnymi lub komercyjnymi
  • własnej działalności gospodarczej

 

Na jakim kierunku

 

Zarządzanie nieruchomościami to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku administracja.

 

Administracja studia w Warszawie

Studenci administracji rozwijają się w zakresie takich dziedzin jak np.: prawo, ekonomia, finanse i rachunkowość, bankowość, socjologia, zarządzanie, gospodarka czy polityka. W trakcie praktycznych zajęć uczestnicy uczą się np. prawidłowej komunikacji, sposobów pozyskiwania, przechowywania i przetwarzania danych; pozyskiwania funduszów; projektowania strategii marketingowych i finansowych; tworzenia protokołów i dokumentacji firmy; zarządzania projektami i zasobami ludzkimi; budowania wizerunku przedsiębiorstwa.

Uczelnie w Warszawie w ramach kierunku administracja oferują liczne ścieżki kształcenia, które poświęcone są różnorodnych aspektom administracji publicznej lub prywatnej. W zależności od indywidualnych predyspozycji oraz zainteresowań studenci administracji mogą rozwijać się w zakresie np. zarządzania, finansów i rachunkowości, marketingu czy polityki. Absolwenci administracji są także kompleksowo przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Dowiedz się więcej: administracja studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

 

Komentarze (0)