Zarządzanie w administracji publicznej

Zarządzanie w administracji publicznej

Zarządzanie w administracji publicznej

Studia w Warszawie

zarządzanie w administracji publicznej

Odkryj studia zarządzanie w administracji publicznej w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Zarządzanie w administracji publicznej studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Zarządzanie w administracji publicznej to studia, które ukazują, że kompetencje organizatorskie i zarządcze nie powinny być wykorzystywane wyłącznie w sektorze instytucji prywatnych. Studenci zostaną wyposażeni w pakiet unikalnych umiejętności, dzięki którym będą mogli wpłynąć na świetną organizację pracy instytucji i urzędów publicznych.

Dzięki tym studiom będziesz wiedział, jakie działania podejmować podczas organizacji pracy administracyjnej. Pamiętaj jednak, że twoje kształcenie na tym kierunku będzie mieć charakter interdyscyplinarny. Poznasz bowiem różnorodne zagadnienia z obszaru prawa, ekonomii, finansów i oczywiście zarządzania. A w siatce programowej odnajdziesz między innymi przedmioty takie jak: administracja bezpieczeństwa publicznego, zarządzanie publiczne, organizację urzędów organów administracji publicznej czy kontrolę i audyt wewnętrzny.

Studia przygotują cię do pracy w szeroko rozumianym sektorze administracji publicznej. Pełnić będziesz różnorodne aktywności urzędnicze. Czekają na ciebie instytucje takie jak: urzędy centralne, wszelkie organizacje społeczne, czy organy samorządowe.

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Zarządzanie w administracji publicznej

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Program studiów i przedmioty

 

Studia na tej ścieżce kształcenia poświęcone są w szczególności m.in.: organizacji urzędów administracji publicznej oraz komunikacji organizacji publicznych lub przedsiębiorstw prywatnych z otoczeniem. W trakcie zajęć uczestnicy poznają np. metody zarządzania publicznego czy techniki służące prawidłowej selekcji pracowników. Absolwenci zarządzania w adminsitracji publicznej skutecznie motywują pracowników oraz umiejętnie wykorzystują systemy oceny pracowników.

Podczas nauki na zarządzaniu w administracji publicznej studenci szkolą się także w zakresie np. przygotowywania dokumentów niezbędnych do określenia organizacji urzędów administracji. Ponadto uczestnicy zajęć rozwijają swoje praktyczne umiejętności, związane w szczególności np. z organizacją pracy zespołu pracowniczego.

W programie studiów na zarządzaniu w administracji publicznej znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Zarządzanie publiczne
 • Organizacja urzędów organów administracji publicznej
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji
 • Komunikacja z otoczeniem i Public Relations

 

Praca po studiach

 

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: technik stosowanych w utrzymywaniu prawidłowej relacji i komunikacji z otoczeniem; zasad organizacji urzędów administracji publicznej; sposobu oceny pracowników urzędu.

Absolwenci zarządzania w administracji publicznej rozumieją w szczególności sposób działania oraz zakres obowiązków urzędów administracji publicznej. Nie oznacza to jednak, że osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, są ograniczone do rozwoju zawodowego tylko w zakresie administracji publicznej – na absolwentów tej ścieżki kształcenia czekają również m.in. organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa i instytucje międzynarodowe. Ponadto absolwenci zarządzania w administracji publicznej mogą także rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Absolwent zarządzania w administracji publicznej może szukać zatrudnienia m.in. w:

 • urzędach administracji rządowej i samorządowej
 • organizacjach pozarządowych
 • przedsiębiorstwach, korporacjach
 • międzynarodowych firmach
 • instytucjach Unii Europejskiej
 • działach HR
 • działach PR
 • własnej działalności gospodarczej

 

Na jakim kierunku

 

Zarządzanie w administracji publicznej to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku administracja.

 

Administracja studia w Warszawie

Uczelnie w Warszawie umożliwiają studentom administracji podjęcie nauki na jednej z wielu ścieżek kształcenia – dzięki temu absolwenci administracji mogą specjalizować się w różnorodnych dziedzinach np. prawnych, ekonomicznych, społecznych czy politycznych. Administracja to kierunek, który pozwala studentom rozwinąć swoje zdolności kierownicze i organizacyjne. W trakcie zajęć uczestnicy uczą się tego, w jaki sposób zarządzać organami administracji publicznej i samorządowej. W ramach ćwiczeń rozwiązują różnorodne problemy o podłożu m.in. finansowym, prawnym lub gospodarczym.

Absolwenci adminsitracji przygotowani są kompleksowo do pełnienia funkcji np. doradczych, kierowniczych, urzędniczych, organizacyjnych, analitycznych lub związanych z polityką, dyplomacją, kontrolingiem czy komunikacją społeczną.

Dowiedz się więcej: administracja studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

 

Komentarze (0)