PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA

PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA

PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA

Studia w Krakowie

psychologia zarządzania

Odkryj studia psychologia zarządzania w Krakowie i sprawdź, gdzie możesz studiować

Psychologia zarządzania studia Kraków - specjalność / ścieżka kształcenia

Współcześnie obserwujemy niegasnący wzrost zainteresowaniem naukami takimi jak zarządzanie. To bowiem od niego w dużej mierze zależy, czy dane przedsiębiorstwo osiągnie sukces. Warto też zastanowić się nad tym, jakie mechanizmy psychologiczne można wdrożyć do tej nauki, by przynosiła jeszcze lepsze efekty. Uczelnie w Krakowie wychodzą naprzeciw tym oczekiwaniom i stwarzają propozycję kształcenia jaką jest psychologia zarządzania.

Studenci odnajdą w siatce programowej wiele różnorodnych przedmiotów, dzięki którym będą wiedzieli jak najlepiej połączyć wiedzę psychologiczną z umiejętnościami zarządczymi. W praktyce oznacza to, że studenci otrzymają interdyscyplinarne wykształcenie. Rozwijanie spójności grupy pracowniczej, zarządzanie organizacją, rozwiązywanie konfliktów między pracownikami – to tylko nieznaczny zakres kompetencji.

Psychologia zarządzania wyposaży swoich abiturientów w unikalne kwalifikacje zawodowe. Dzięki temu będą oni mogli szybko rozwinąć swoją karierę zawodową w sektorze korporacyjnym. Czekać na nich będą przedsiębiorstwa o różnych profilach działalności, działy HR oraz PR.

Zobacz, na jakich uczelniach w Krakowie jest specjalność / ścieżka kształcenia PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Ignatianum w Krakowie

Akademia Ignatianum w Krakowie

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku psychologia

Program studiów i przedmioty

Studenci psychologii zarządzania poznają m.in.: psychologiczne uwarunkowania zarządzania pracownikami i funkcjonowania organizacji; tradycyjne i nowoczesne metody zarządzania; funkcje zarządzania i rodzaje ról pełnionych przez menedżera; zastosowanie komunikacji interpersonalnej, grupowej i publicznej do wywierania wpływu na pracowników; sposoby motywowania pracowników do efektywnego wykonywania zadań organizacji; metody przeprowadzania diagnozy obiegu informacji.

Studia na tej ścieżce kształcenia umożliwiają studentom zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie np.: rozwijania spójności organizacji; umożliwiania rozwoju zespołu; zarządzania pracownikami i mechanizmami decydującymi o rozwoju ich kariery zawodowej; wdrażania i egzekwowania indywidualnych programów rozwoju pracowników; przeprowadzania rzetelnej oceny aktywności zawodowej pracowników; przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej oraz rozmowy związanej ze zwolnieniem pracownika; tworzenia sprzyjającego do pracy klimatu w organizacji; zarządzania czasem i finansami.

 

Praca po studiach

Studia w Krakowie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: zasad prowadzenia komunikacji interpersonalnej z pracownikami i klientami zewnętrznymi; sposobów rozwiązywania konfliktów w realiach rynkowych; sposobów oceniania ryzyka biznesowego; zasad prowadzenia przedsiębiorstwa; roli rozwoju zawodowego i osobistego wszystkich pracowników w organizacji.

Absolwenci psychologii zarządzania mogą liczyć na zatrudnienie np. w dowolnej organizacji na stanowisku np. doradcy personalnego, członka sztabu kryzysowego, negocjatora i mediatora, specjalisty ds. PR, menedżera. Ponadto osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, mają szansę rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Absolwent psychologii zarządzania może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

  • poradnie, gabinety psychologiczne
  • instytucje naukowo-badawcze
  • przedsiębiorstwa, korporacje
  • działy kadr organizacji
  • agencje marketingowe
  • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Psychologia zarządzania to ścieżka kształcenia, którą w Krakowie można studiować w ramach kierunku psychologia.

 

Psychologia studia w Krakowie

Studia na psychologii skierowane są do osób, którym zależy na zdobyciu wiedzy i umiejętności w zakresie m.in.: rozpoznawania objawów zaburzeń psychicznych i metod leczenia ich; analizowania potrzeb emocjonalnych człowieka na dowolnym etapie jego rozwoju; projektowania efektywnych programów profilaktycznych. Studenci tego kierunku studiów poznają problematykę charakterystyczną np. dla nauk biologicznych, społecznych czy humanistycznych.

Uczelnie w Krakowie oferują studentom możliwość wyboru jednej z wielu ścieżek kształcenia, które poświęcone są różnym aspektom tej dziedziny. Absolwenci psychologii mogą aplikować na stanowisko np.: psychoterapeuty, seksuologa, doradcy personalnego, specjalisty ds. PR, mediatora czy marketingowca. Ponadto osoby, które ukończyły ten kierunek studiów, mogą poprowadzić własną działalność gospodarczą.

Dowiedz się więcej: psychologia studia w Krakowie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Krakowie

kierunki studiów w Krakowie

 

Komentarze (0)