ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

Studia w Krakowie

zarządzanie zasobami ludzkimi

Odkryj studia zarządzanie zasobami ludzkimi w Krakowie i sprawdź, gdzie możesz studiować

Zarządzanie zasobami ludzkimi studia Kraków - specjalność / ścieżka kształcenia

Zarządzanie zasobami ludzkimi to jedna z tych propozycji kształcenia, która cieszy się wyjątkowo dużą popularnością wśród abiturientów szkół średnich. Powinna być wybierana jednak przede wszystkim przez te osoby, które posiadają szereg predyspozycji. Można zaliczyć do nich chociażby umiejętności przywódcze, otwartość oraz komunikacyjność.

Propozycja ta znalazła się w ofercie krakowskich ośrodków akademickich. Jej studenci będą podczas wszystkich semestrów poznawać przede wszystkim te zagadnienia, które rozwiną ich unikalne kompetencje właśnie z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. W siatce programowej odnajdą oni zajęcia z zakresu rozwiązywania konfliktów, negocjacji, czy motywowania pracowników.

Specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi absolutnie nie powinni obawiać się o swój zawodowy rozwój w przyszłości. Czekają na nich bowiem korporacje o różnorodnych profilach działalności. Mogą oni pracować chociażby w firmach konsultingowych, instytucjach pośrednictwa pracy, czy szkolenia i poradnictwa zawodowego.

Zobacz, na jakich uczelniach w Krakowie jest specjalność / ścieżka kształcenia ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia WSB w Krakowie

Akademia WSB w Krakowie

Zarządzanie stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Program studiów i przedmioty

Zarządzanie zasobami ludzkimi skierowane jest do osób, które interesują się m.in.: psychologicznymi uwarunkowaniami skutecznego zarządzania pracownikami; szeroko pojętym coachingiem i mentoringiem; organizacją i koordynowaniem procesów rekrutacyjnych i selekcyjnych. W programie tej ścieżki kształcenia znajdują się przedmioty poświęcone np.: prawnym aspektom zarządzania zasobami ludzkimi; zasadom i metodom rozwoju oraz doskonalenia kadr; instrumentom i narzędziom motywacji pracowników.

Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności, które niezbędne są m.in. do: konstruowania efektywnych programów rozwojowych; wdrażania działań mających na celu motywacyjne kształtowanie wynagrodzeń; prowadzenia komunikacji w biznesie. Studia na tej ścieżce kształcenia umożliwiają także studentom rozwinięcie kompetencji np. językowych, organizacyjnych, analitycznych czy kierowniczych.

W programie studiów na ścieżce zarządzanie zasobami ludzkimi znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Badanie i wykorzystywanie kultury organizacyjnej w ZZL
 • Systemy motywacyjne w organizacji
 • Trendy na rynku pracy
 • Prawo pracy
 • Psychologia kierowania ludźmi
 • Narzędzia IT w ZZL
 • Szkolenia i programy rozwojowe pracowników

 

Praca po studiach

Studia w Krakowie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: etycznych, prawnych, społecznych, psychologicznych czy ekonomicznych aspektów zarządzania zasobami ludzkimi; współczesnych trendów na rynku pracy; metod planowania szkoleń oraz projektowania programów rozwojowych.

Absolwenci zarządzania zasobami ludzkimi mogą podjąć pracę na stanowisku np.: menedżera, dyrektora służb personalnych, specjalisty ds. zatrudnienia i płac, doradcy personalnego, lidera związkowego, przywódcy organizacji społeczno-samorządowej, asystenta menedżera, projektanta procesów restrukturyzacji, mediatora czy eksperta w negocjacjach pracowniczych. Ponadto osoby, które ukończyły tę ścieżkę kształcenia, mogą rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Absolwent zarządzania zasobami ludzkimi może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • przedsiębiorstwa, korporacje
 • ośrodki badawcze
 • instytucje międzynarodowe
 • agencje marketingowe
 • urzędy, biura doradcze
 • jednostki administracji rządowej i samorządowej
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Zarządzanie zasobami ludzkimi to ścieżka kształcenia, którą w Krakowie można studiować w ramach kierunku zarządzanie.

 

Zarządzanie studia w Krakowie

Studia na zarządzaniu poświęcone są zagadnieniom z zakresu m.in.: psychologii, marketingu, komunikacji społecznej, ekonomii, finansów i rachunkowości, prawa, administracji czy nawet informatyki. Interdyscyplinarny charakter tego kierunku pozwala studentom jednocześnie zdobywać cenną wiedzę specjalistyczną, a także rozwijać uniwersalne kompetencje miękkie, niezbędne np. do: projektowania kampanii reklamowych, budowania atmosfery i więzi w zespole, zarządzania finansami i informacjami czy koordynowania pracy całego przedsiębiorstwa.

Absolwenci zarządzania są przygotowani do pracy zarówno w publicznym, jak i prywatnym sektorze rynku gospodarczego. Kompetencje tych osób cenione są w Polsce i za granicą – absolwenci zarządzania mogą zatem szukać zatrudnienia m.in. w: korporacjach międzynarodowych, instytucjach publicznych, przedsiębiorstwach różnego rodzaju, jednostkach administracji rządowej i samorządowej czy biurach rachunkowych i doradczych. Ponadto mogą oni rozpocząć własną działalność gospodarczą lub aplikować na stanowiska menedżerskie średniego i wyższego szczebla.

Dowiedz się więcej: zarządzanie studia w Krakowie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Krakowie

kierunki studiów w Krakowie

 

Komentarze (0)