PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA I PENITENCJARNA

PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA I PENITENCJARNA

PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA I PENITENCJARNA

Studia w Poznaniu

pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna

Odkryj studia pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować

Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna studia Poznań - specjalność / ścieżka kształcenia

Osoby z jakichś powodów nieprzystosowane społecznie lub osadzone w zakładach karnych i poprawczych potrzebują specjalistycznego wsparcia, aby miały szansę na rozpoczęcie życia zgodnego z prawem i ogólnie przyjętymi zasadami etycznymi. Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna to propozycja kształcenia, która przygotowuje do odpowiedzialnej pracy z osobami borykającymi się z problemami o wcześniej podkreślonej specyfice.

Wybierając tę ścieżkę kształcenia, wybierasz pogłębienie wiedzy z zakresu nauk społecznych i humanistycznych, zrozumiesz istotę poprawnego z psychologicznego punktu widzenia obcowania z osadzonymi, a także wzbogacisz posiadane kompetencje interpersonalne, dzięki czemu staniesz się świetnym diagnostą i osobą wzbudzającą zaufanie wśród podopiecznych.

Gdzie będziesz mógł pracować jako absolwent pedagogiki resocjalizacyjnej i penitencjarnej? Zatrudnienie znajdziesz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach kuratorskich, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, więziennictwie, placówkach oświatowych oraz niektórych jednostkach administracyjnych.

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest specjalność / ścieżka kształcenia PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA I PENITENCJARNA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Komentarze (0)