Studia zarządzanie Bielsko- Biała

Studia zarządzanie Bielsko- Biała

Studia zarządzanie Bielsko- Biała

Największy wybór studiów

z grupy zarządzanie

Odkryj kierunki z grupy zarządzanie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Studia zarządzanie Bielsko- Biała | woj. śląskie

Studia z grupy zarządzanie w Bielsku-Białej to studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 lat do 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata, inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

zobacz, na jakich uczelniach w Bielsko Białej są Studia zarządzanie i marketing

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI Z GRUPY ZARZĄDZANIE W BIELSKO BIAŁEJ

SORTOWANIE:

KIERUNKI Z GRUPY ZARZĄDZANIE W BIELSKO BIAŁEJ

Rekrutacja i wymagania na studia zarządzania w Bielsku- Białej

Zarządzanie to bardzo obszerna dziedzina, w której należy wykazywać się umiejętnością logicznego myślenia i sprawnego liczenia. Myśląc o przystąpieniu do procesu rekrutacji, warto przyłożyć się do nauki matematyki, wiedzy o społeczeństwie, geografii. Szczególny nacisk należy położyć na język obcy. Bez niego dostanie się na wymarzane studia będzie praktycznie niemożliwe.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

STUDIA ZARZĄDZANIE I MARKETING W BIELSKO BIAŁEJ - PODYPLOMOWE

Jak wyglądają studia zarządzanie w Bielsku- Białej?

Jeśli uważasz się za osobę kreatywną, przedsiębiorczą i odważną, to studia zarządzanie w Bielsku- Białej są właśnie dla Ciebie. Zarządzanie to bardzo popularny kierunek studiów, lecz sama dyscyplina nie posiada jednej, oficjalnej definicji. Według różnych źródeł, zarządzanie to działanie polegające na dysponowaniu zasobami, bądź sztuka osiągania zamierzonych rezultatów przez innych ludzi, czy też porządkowanie chaosu.

Brak jednego określenia dowodzi, że zarządzanie to obszerna dziedzina, i aby móc rywalizować na rynku pracy należy zgłębić wiele zagadnień, a wśród nich są, między innymi: administracja, ekonomia, prawo gospodarcze, czy zarządzanie zasobami ludzkimi.

Studia zarządzania w Bielsku- Białej to propozycja dla tych, którzy czują w sobie instynkt przywódczy, zdolności organizacyjne, pewność działania, a nauka rozwinie jeszcze zdolności komunikowania się, negocjowania i przekonywania do swoich racji. Kształcenie oparte jest na poszerzaniu umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami.

 

Absolwenci kierunku nie mogą narzekać na brak opcji związanych z zatrudnieniem. Na kończących naukę czekają różne możliwości, od roli doradcy inwestycyjnego po pracownika działu Human Resources. Jeśli czujesz, że potrafisz zarządzać czymś więcej niż czas i chciałbyś wykorzystać swoje zdolności organizacyjne, to sprawdź koniecznie ofertę studiów zarządzania w Bielsku- Białej.

 

Praca po studiach zarządzanie w Bielsku- Białej

Absolwent studiów zarządzanie w Bielsku- Białej posiada wiedzę ekonomiczną, zna prawo handlowe i gospodarcze, orientuje się w biznesie międzynarodowym. Potrafi planować, organizować, motywować i kontrolować. Praktycznie każde przedsiębiorstwo, niezależnie od rozmiarów, wymaga efektywnego zarządzania, zatem konieczne jest wyznaczenie do tej roli wykwalifikowanego menedżera. Odpowiednia osoba musi wykazać się instynktem przywódczym, zdolnościami organizacyjnymi, pewnością w działaniu i samodzielnością.

Absolwenci studiów, w zależności od specjalności w której się kształcili, mogą na przykład znaleźć zatrudnienie w sferze zarządzania finansowego przedsiębiorstwa i instytucji stanowiących otoczenie biznesowe jako menedżer finansowy, doradca klienta w instytucjach finansowych, czy specjalista w działach zajmujących się gospodarką finansową przedsiębiorstwa.

Ukończywszy Zarządzanie zasobami ludzkimi, można podjąć pracę w działach HR, czyli Human Resources i zająć się zastosowaniem poznanych narzędzi umożliwiających doskonalenie zbioru zdolności i umiejętności kadr, zarówno w wymiarze indywidualnym jak i zespołowym.

Absolwent studiów zarządzania posiada znacznie więcej opcji pracy, niż tylko te opisane powyżej. Może pełnić także funkcję: brokera ubezpieczeniowego, doradcy inwestycyjnego, inspektora nadzoru bankowego, pośrednika w obrocie nieruchomościami, rzeczoznawcy majątkowego, analityka finansowego.

POZOSTAŁE UCZELNIE W BIELSKO BIAŁEJ NA KTÓRYCH SĄ STUDIA Z GRUPY ZARZĄDZANIE

WARTO TO WIEDZIEĆ

 


AKADEMIA TECHNICZNO- HUMANISTYCZNA W BIELSKU- BIAŁEJ STUDIA ZARZĄDZANIA

Uczelnia publiczna w Bielsku- Białej, czyli Akademia Techniczno- Humanistyczna oferuje kształcenie na Wydziale Zarządzania i Transportu:

  • Zarządzanie: studia I i II- stopnia. Specjalności: Zarządzanie firmą, Zarządzanie logistyką i jakością, Zarządzanie międzynarodowe, Zarządzanie w administracji i finanse organizacji;
  • Analityka i komunikacja w biznesie: studia I- stopnia.

dowiedz się więcej 

Uczelnia prowadzi także studia podyplomowe na dwóch kierunkach: Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy oraz Zarządzanie zasobami ludzkimi.

 


WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNO- HUMANISTYCZNA

  • Zarządzanie. Specjalności: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Zarządzanie logistyką, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie w turystyce i hotelarstwie, Menedżer we współczesnej firmie, Zarządzanie marketingowe sprzedażą.

 TEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (1)

Aggi odpowiedz

studiuje zarządzanie na WSEHu i sporo się już nauczyłam, świetne grono profesorów którzy posiadają ogromną wiedzę