Studia zarządzanie Gorzów Wielkopolski

Studia zarządzanie Gorzów Wielkopolski

Studia zarządzanie Gorzów Wielkopolski | woj. lubuskie

Jeśli chciałbyś zająć się planowaniem, organizowaniem, motywowaniem i kontrolowaniem, to studia zarządzanie w Gorzowie Wielkopolskim będą podstawą do tego, by myśleć realnie o karierze zawodowej z tego zakresu. Czy studia i zdobyte wykształcenie to sto procent pewności osiągnięcia sukcesu? Nie. Wiedzę należy połączyć z cechami charakteru i konkretnymi zdolnościami, do których należą: skuteczne komunikowanie się, negocjowanie, praca w zespole, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność.

Studia zarządzanie w Gorzowie Wielkopolskim należą do ciekawych oraz wymagających. Podczas nauki należy zmierzyć się z wieloma przedmiotami i zagadnieniami, ale dzięki nim zdobywa się wiele umiejętności. Mapowanie ścieżek i faz przebiegu procesów produkcyjnych, stosowanie narzędzi komputerowych wspomagających zarządzanie logistyczne, zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, organizowanie i nadzorowanie systemu zarządzania kryzysowego – to tylko fragment, niewielki wycinek obszaru wiedzy, którą posiądą studenci, a następnie wykorzystają w pracy zawodowej.

A gdzie? Na przykład w organizacjach gospodarczych, jednostkach samorządowych, czy agencjach konsultingowych. W każdym z tych miejsc, absolwent będzie mógł posługiwać się wiedzą, aby rozwiązywać problemy związane z zarządzaniem operacyjnym, taktycznym, czy strategicznym. Zarządzać można wszystkim. Wiedzą zwłaszcza. A dzięki niej będziesz mógł diagnozować, analizować oraz wskazywać kierunki zmian w funkcjonowaniu organizacji we współczesnym otoczeniu gospodarczym.

Jeśli jesteś zainteresowany taką możliwością, wierzysz w siebie i nie boisz się konkurencji na rynku, to zrób pierwszy krok w kierunku kariery zawodowej. Studia zarządzanie w Gorzowie Wielkopolskim czekają, zatem przeczytaj co oferują.

KIERUNKI Z GRUPY ZARZĄDZANIE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM SĄ STUDIA ZARZĄDZANIE I MARKETING

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Rekrutacja na studia zarządzanie w Gorzowie Wielkopolskim

Biletem wstępu na studia zarządzanie w Gorzowie Wielkopolskim jest konkurs świadectw. Najważniejszymi przedmiotami, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji są: matematyka i informatyka. Można zdawać także historię, wiedzę o społeczeństwie, bądź geografię.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Praca po studiach zarządzanie w Gorzowie Wielkopolskim

Absolwent studiów zarządzania w Gorzowie Wielkopolskim posiada wiedzę z zakresu mechanizmów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacyjnymi. Przygotowany jest do realizacji różnych funkcji zarządzania procesami w organizacjach o charakterze gospodarczym i administracyjnym.

Konkretne funkcje i wykonywane role są efektem kształcenia w konkretnych kierunkach specjalności. Absolwent może pełnić funkcję na stanowisku specjalisty do spraw logistyki, zaopatrzenia, dystrybucji w firmie usługowej lub produkcyjnej. Kolejną możliwością jest zatrudnienie w działach personalnych w administracji publicznej, przedsiębiorstwach różnego typu oraz firmach zajmujących się szkoleniem i doborem personelu.

Inną formą pracy może być organizowanie i nadzorowanie systemu zarządzania kryzysowego oraz systemu bezpieczeństwa gospodarczego w instytucjach publicznych i w sektorze prywatnym, likwidacja skutków sytuacji kryzysowych, zabezpieczanie zgromadzeń i imprez masowych.

Co jeszcze? Absolwent studiów zarządzanie może podjąć pracę w obszarze zarządzania fizycznym przepływem towarów, półproduktów, materiałów i informacji, czyli na przykład w firmie transportowej. Możliwości zatrudnienia jest wiele a uzależnione są od specjalności, w których się poruszano na studiach. 

STUDIA ZARZĄDZANIE I MARKETING W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM - PODYPLOMOWE

A
L
O
S
Z
Rozwiń

WARTO TO WIEDZIEĆ

 


AKADEMIA IM. JAKUBA Z PARADYŻA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM STUDIA ZARZĄDZANIE

Wydział Ekonomiczny:

  • Zarządzanie: studia I i II- stopnia. Specjalności: Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie procesami logistycznymi, Zarządzanie jakością, Handel i marketing.

dowiedz się więcej 

 


WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU W GOROZWIE WIELKOPOLSKIM STUDIA ZARZĄDZANIE

  • Zarządzanie: studia I- stopnia. Specjalności: Zarządzanie produkcją oraz zarządzanie logistyczne, Przedsiębiorczość i zarządzanie małą firmą oraz Zarządzanie kadrami, Zarządzanie procesami logistycznymi w służbach mundurowych oraz Zarządzanie transportem, Zarządzanie kryzysowe oraz Zarządzanie bezpieczeństwem.

 

 


TEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)