PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA

PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA

PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA

Studia w Rzeszowie

pedagogika resocjalizacyjna

 

Odkryj studia pedagogika resocjalizacyjna w Rzeszowie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Pedagogika resocjalizacyjna studiaRzeszów - specjalność / ścieżka kształcenia

Pedagogika resocjalizacyjna to propozycja kształcenia odpowiadająca na zapotrzebowania współczesnego rynku pracy. Oferta pozwala zdobyć kompetencje najważniejsze dla profilaktyki społecznej i resocjalizacji.

Abiturienci zatrudniani są przede wszystkim w placówkach socjalizacyjnych, resocjalizacyjnych i opiekuńczo-resocjalizacyjnych, ale także w stowarzyszeniach i organizacjach, które zajmują się profilaktyką oraz resocjalizacją dzieci, młodzieży oraz dorosłych, w policji, w instytucjach, które są powołane do wykonywania zadań w zakresie resocjalizacji oraz przeciwdziałania patologii społecznej w środowisku otwartym, a także w organizacjach, które zajmują się pomocą osobom pokrzywdzonym w wyniku przestępstwa i byłym skazanym.

Studenci zgłębiają wiedzę i umiejętności z zakresu nauk pedagogicznych, społeczno-kulturowych, psychologicznych, historyczno-filozoficznych. Zdobywają najważniejsze kompetencje odnoszące się do diagnozowania potrzeb dziecka i rodziny, etiologii i mechanizmów zaburzeń w przystosowaniu społecznym, a także planowania i realizacji działań opiekuńczo-wychowawczych.

Zobacz, na jakich uczelniach w Rzeszowie jest specjalność / ścieżka kształcenia PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski

Komentarze (0)