Pedagogika - Rzeszów

Pedagogika - Rzeszów

Pedagogika studia - Rzeszów

Czy Pedagogika tłumaczy jak pracować z dziećmi? Tak. Ale to tylko część jej założeń. Pedagogika tłumaczy jak pracować z dziećmi, dorosłymi i seniorami, gdyż każdy potrzebuje pomocy i wsparcia, i co istotne, inaczej ono powinno wyglądać dla każdej z tych grup. Pedagogika wychowuje, naprowadza, podsyła pomysły rozwiązywania różnych, życiowych problemów. Dlatego, kierunek kształcenia skierowany jest do osób wrażliwych, otwartych i pomysłowych.
Kierunek Pedagogika w Rzeszowie stawia, przede wszystkim, na przekazywanie wiedzy ogólno- pedagogicznej, psychologicznej, socjologicznej, która zdaje się być niezbędna do zrozumienia społeczno- kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania, pracy opiekuńczo- wychowawczej, czy też funkcjonowania współczesnych mediów i wpływu ich na odbiorców w różnym wieku. Ilość oferowanych studentom specjalności świadczy o tym, że jest to kierunek niezwykle potrzebny, a także uświadamia, że wsparcia może wymagać większa grupa ludzi, niezależnie od wieku.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W RZESZOWIE JEST KIERUNEK PEDAGOGIKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Pedagogika w Rzeszowie?

Jak wygląda rekrutacja na kierunek Pedagogika w Rzeszowie? Aby dołączyć do grona studentów, należy bardzo dobrze poradzić sobie na maturze z następującymi przedmiotami: język polski, matematyka, biologia, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, język obcy nowożytny. Warto sprawdzić dokładne kryteria kwalifikacyjne, gdyż mogą one ulegać zmianom, bądź różnić się w zależności od konkretnej uczelni. Wymagania na Pedagogikę w Rzeszowie są niemałe, także dlatego by potem, w trakcie nauki poradzić sobie z długą listą przedmiotów do zaliczenia. A znajdują się na niej: pedagogika wczesnoszkolna, psychologia rozwoju i wychowania, kultura żywego słowa, psychologia mediów, diagnostyka resocjalizacyjna, probacja i kuratela sądowa.

 

Jaka praca po studiach na kierunku Pedagogika w Rzeszowie? 

Jaką pracę można znaleźć po ukończeniu studiów na kierunku Pedagogika w Rzeszowie? Absolwenci znajdą zatrudnienie w placówkach oświatowych, poradniach specjalistycznych, instytucjach pomocy społecznej, sądownictwie, agencjach pośrednictwa pracy, ochotniczych hufcach pracy, powiatowych i wojewódzkich urzędach pracy.

 

Jakie opinie mają studia na kierunku Pedagogika w Rzeszowie?

Miasto, w którym chcemy studiować należy wybrać dokładnie. By pomóc kandydatom w podjęciu tej ważnej decyzji, warto postawić pytanie: Jakie ma kierunek Pedagogika w Rzeszowie opinie? Milena, studentka Pedagogiki mówi:
„Od początku liceum zakładałam, że będę studiować w Rzeszowie, bo tutejsze uczelnie prezentują wysoki poziom i miasto daje wiele możliwości młodym ludziom. Pedagogika w Rzeszowie to wymagające studia, dla ambitnych.”
 

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

ZOBACZ, CO WYBIERAJĄ INNI

KIERUNKI PEDAGOGICZNE W RZESZOWIE

Komentarze (0)