Pedagogika studia we Wszechnicy Polskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie – rekrutacja 2022/2023

Pedagogika studia we Wszechnicy Polskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie – rekrutacja 2022/2023

Studia Warszawa - Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

23.06.2022

Pedagogika studia We Wszechnicy Polskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie – rekrutacja 2022/2023

Studenci pedagogiki poznają społeczne i kulturowe aspekty procesu nauczania i uczenia się, a także zdobywają kompetencje niezbędne do wykonywania pracy opiekuńczo-wychowawczej zarówno w środowisku oświatowym, jak i klinicznym czy kulturowym. Absolwenci pedagogiki wyróżniają się rozwiniętymi zdolnościami interpersonalnymi, a także umiejętnościami organizacji pracy czy kierowania zespołem.

Pedagog może liczyć na zatrudnienie w instytucjach oświatowych i pozaszkolnych – absolwenci pedagogiki odnajdą się m.in. w: opiekuńczych placówkach, centrach pomocy rodzinie, ośrodkach pomocy społecznej, internatach czy w ośrodkach wypoczynku.

Studia na kierunku pedagogika w
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Program studiów i przedmioty

Studia pedagogiczne szkolą studentów w zakresie m.in.: interpretowania zjawisk społecznych, analizy współczesnych dylematów etycznych; prowadzenia mediacji czy określania procesów psychicznych i mechanizmów biologicznych funkcjonowania człowieka.

W programie tego kierunku znajdują się przedmioty poświęcone m.in. technikom dydaktycznym; animacji kultury; zarządzaniu w oświacie; procesom socjalizacyjnym i resocjalizacyjnym; uzależnieniom; teorii wychowania; psychologii czy socjologii.

W programie studiów na kierunku pedagogika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
 • metodologia badan pedagogicznych
 • psychologia ogólna
 • metodyka pracy resocjalizacyjnej
 • metodyka profilaktyki uzależnień
 • elementy logopedii
 • socjologia rodziny i wychowania
   

Sprawdź także:

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie kierunki studiów

Warszawa kierunki studiów
 

Przykładowe specjalności

Studenci pedagogiki we Wszechnicy Polskiej Akademii Nauk Stosowanych mają do wyboru kilka specjalizacji, które realizowane są w ramach tego kierunku. Dzięki temu uczestnicy zajęć mogą rozwijać kompetencje w zakresie różnych aspektów tej dziedziny.

Przykładowe specjalizacje na kierunku pedagogika:

 • Pedagogika człowieka dorosłego (uczenie dorosłych)
 • Pedagogika dziecka
 • Animator kultury
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Mediator w szkole
 • Mediacje rodzinne
   

Praca po studiach

Studenci pedagogiki zdobywają przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne, które niezbędne jest do wykonywania zawodów związanych m.in. z: opieką, edukacją, wychowawstwem, resocjalizacją, terapią czy dydaktyką. Absolwenci pedagogiki przygotowani są do pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami starszymi lub dorosłymi. Ponadto zdolności pedagogów cenione są w różnorodnych ośrodkach kulturalnych.

Absolwenci pedagogiki mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach jak:

 • centra kształcenia ustawicznego
 • instytucje pozaszkolne
 • opiekuńcze placówki oświatowe
 • instytucje interwencyjne
 • domy opieki paliatywnej
 • ośrodki animacji społeczno-kulturalnej
 • ośrodki pobytu dziennego dla dzieci, młodzieży i dorosłych
 • instytucje dialogu społecznego
 • instytucje partnerstwa lokalnego
 • kluby seniora
   

Zasady rekrutacji

Rekrutacja na studia I stopnia we Wszechnicy Polskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie prowadzona jest zarówno na semestr letni, jak i zimowy. O przyjęciu kandydatów na kierunek pedagogika decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

Studia we Wszechnicy Polskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie kształci specjalistów różnorodnych dziedzin społecznych i gospodarczych, związanych z rozwojem polskiej i europejskiej administracji czy integracji. Kandydaci na studia w Warszawie mają do wyboru kilka kierunków stacjonarnych, niestacjonarnych lub online, znajdujących się w ofercie tej uczelni niepublicznej.

 

Komentarze (0)