Psychologia studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II – rekrutacja 2022/2023

Psychologia studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II – rekrutacja 2022/2023

Studia Lublin - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

07.04.2022

Psychologia studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II – rekrutacja 2022/2023

Psychologia w Lublinie to kierunek studiów, który przygotowuje studentów w zakresie nauk społecznych i psychologicznych. Dodatkowym atutem uczelni są specjalności, które umożliwiają zdobycie dodatkowych kompetencji.

Studia na kierunku psychologia w KUL
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Program studiów i przedmioty

Program studiów na kierunku Psychologia w Lublinie opiera się na zagadnieniach, dzięki którym studenci mogą zdobyć cenną wiedzę z zakresu funkcjonowania ludzkiej psychiki.

W programie studiów na kierunku psychologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Biologiczne podstawy zachowania
 • Diagnozę psychologiczną
 • Pomoc psychologiczną
 • Przemoc w rodzinie
 • Studium przypadku i portret psychologiczny
 • Psychologia zdrowia i stres
 • Rozwój osobisty
 • Praca z grupą w terapii uzależnień
 • Systemowa terapia rodzin

Studenci na kierunku Psychologia w Lublinie podczas zajęć poznają zagadnienia z zakresu nauk społecznych i psychologicznych, dzięki czemu wiedza jak funkcjonuje ludzka psychika i jak pracować z pacjentem. Dodatkowo studenci uczą się, jak rozpoznawać poszczególne problemy i jaką wybrać metodę leczenia. Atutem kierunku są specjalności, dzięki którym studenci mogą rozwijać się w zakresie interesujących ich specjalności.

Studia psychologiczne w Lublinie kładą nacisk na umiejętności praktyczne, które są niezwykle ważne na współczesnym rynku pracy.

Sprawdź także:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II kierunki studiów

Lublin kierunki studiów

 

Przykładowe specjalności

Psychologia biznesu i przedsiębiorczości – Absolwenci tej specjalności posiadają rozległą wiedzę z zakresu zastosowania psychologii w biznesie i reklamie.  

Psychologia wspierania jakości życia – Absolwenci są przygotowani do pracy w poradniach oraz wielu innych instytucjach, które zajmują się wspieraniem jakości życia.  

 

Praca po studiach

Studia w Lublinie na kierunku Psychologia kształcą specjalistów z zakresu psychologii, którzy mogą odnaleźć się w wielu branżach m.in. w marketingu czy biznesie.   

Absolwenci psychologii mogą szukać zatrudnienia m.in. jako:

 • Psycholog
 • terapeuta
 • psycholog wczesnoszkolny
 • coach
 • psycholog zajęciowy
 • trener
 • psycholog dziecięcy

 

Zasady rekrutacji

Rekrutacja na kierunek studiów Psychologia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, opiera się na konkursie świadectw. Jednak, aby do niego przystąpić, najpierw należy zarejestrować się na stronie uczelni jako kandydat, a następnie uiścić opłatę rekrutacyjną. Kolejnym etapem jest dostarczenie niezbędnych dokumentów m.in. świadectwa maturalnego.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

 

Studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II jest publicznym uniwersytetem, który w swojej ofercie ma około 60 kierunków studiów, a w ich ramach wiele specjalności, które pozwalają na zdobycie rozległej wiedzy z interesującej studenta dziedziny. Rozmaita oferta edukacyjna obejmuje m.in. nauki prawne, teologiczne, humanistyczne, matematyczne, a także administracyjne. Dodatkowo każdy ze studentów może dołączyć do innych aktywności takich jak np. koła naukowe, czy chóry kościelne. 

Komentarze (0)