Studia psychologiczne i społeczne Lublin

Studia psychologiczne i społeczne Lublin

Studia psychologiczne i społeczne Lublin

Największy wybór studiów

psychologicznych w Lublinie

Odkryj kierunki psychologiczne i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

31.01.2023

Studia psychologiczne Lublin 2023 | woj. lubelskie

Studia psychologiczne w Lublinie możesz podjąć w 2 uczelniach publicznych: Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Humanistyczny UMCS, Wydział Filozofii i Socjologii UMCS), Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (Wydział Nauk Społecznych KUL) oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych. Są to studia realizowane w formie stacjonarnej oraz niestacjonarnej, których program nauczania trwa od 3 do 5 lat. 

Studia psychologiczne i społeczne Lublin
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I stopnia, studia II stopnia, studia jednolite magisterskie
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia), od 3 do 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Jak wyglądają studia psychologiczne w Lublinie

Studia psychologiczne w Lublinie to kierunki studiów, które oferują pozyskanie obszernej wiedzy, złożonej z wielu elementów, wśród których wyróżnić można: psychologię rozwoju człowieka, psychologię różnic indywidualnych, psychologię poznania, czy pomoc psychologiczną. To także skupienie uwagi na zagadnieniach dotyczących neuropsychiatrii i neuropsychologii, problemów przemocy i uzależnień, czy nieprawidłowości funkcjonowania rodziny.

Najpopularniejsze kierunki psychologiczne w Lublinie: Psychologia, Kognitywistyka.

Współczesne studia psychologiczne charakteryzują się tym, że bardzo często studenci poszczególnych kierunków otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunkach psychologicznych w Lublinie: neuropsychologiaantropologia i etnologiapsychotraumatologiapsychologia sądowapsychologia uzależnieńpsychoseksuologia.
 

Praca po studiach psychologicznych

Absolwenci studiów psychologicznych odnajdują się w pracy między innymi w poradniach psychologicznych, ośrodkach interwencji kryzysowej, placówkach oświatowo- wychowawczych, firmach doradczych i szkoleniowych.

 

Zarobki

Średnie zarobki w Lublinie na popularnych stanowiska wymagających wiedzy psychologicznej wahają się od 3300 zł do 5000 zł brutto (wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od doświadczenia i stażu pracy, miejsca pracy, miejscowości).

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia psychologiczne w Lublinie w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: język polski, język obcy, historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, matematyka.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od kierunku, uczelni oraz trybu studiów.

STUDIA PSYCHOLOGICZNE I SPOŁECZNE W LUBLINIE - KIERUNKI STUDIÓW

Uczelnia
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Filozofia stacjonarne I stopnia, II stopnia
Kognitywistyka stacjonarne I stopnia, II stopnia
Kreatywność społeczna stacjonarne I stopnia
Kulturoznawstwo stacjonarne I stopnia, II stopnia
Praca socjalna stacjonarne, niestacjonarne, online I stopnia
Praca socjalna - studia online online I stopnia
Praca socjalna i ekonomia społeczna stacjonarne II stopnia
Psychologia stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia, jednolite
Psychologia dla magistrów niestacjonarne jednolite
Socjologia stacjonarne I stopnia, II stopnia
Technologie cyfrowe w animacji kultury stacjonarne I stopnia, II stopnia
Zarządzanie w politykach publicznych stacjonarne I stopnia

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie są studia psychologiczne i społeczne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Kierunki psychologiczne i społeczne:

PRACA SOCJALNA
PRACA SOCJALNA I EKONOMIA SPOŁECZNA
PSYCHOLOGIA

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Lublinie

Kierunki psychologiczne i społeczne:

PSYCHOLOGIA

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Kierunki psychologiczne i społeczne:

PSYCHOLOGIA

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Kierunki psychologiczne i społeczne:

PSYCHOLOGIA
PSYCHOLOGIA DLA MAGISTRÓW

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Kierunki psychologiczne i społeczne:

PRACA SOCJALNA
PRACA SOCJALNA - STUDIA ONLINE

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI PSYCHOLOGICZNE I SPOŁECZNE W LUBLINIE

SORTOWANIE:
A
E
H
J
K
M
N
P
T
W
Z
Rozwiń

Rekrutacja i wymagania na studia psychologiczne w Lublinie

Rekrutacja na studia psychologiczne i społeczne nie różni się od rekrutacji na inne kierunki studiów. Liczy się to, kto najlepiej zda maturę z wymaganych przez daną uczelnię przedmiotów. A że co roku na studia próbuje się dostać więcej osób niż jest miejsc na danym roku, warto poświęcić chwilę na sprawdzenie, które przedmioty wymagane są w przypadku naszego wymarzonego kierunku.

Właśnie te powinniśmy zdawać na poziomie rozszerzonym, wtedy nasze szanse, by dostać się tam, gdzie chcemy, zdecydowanie wzrastają. A jakie przedmioty najczęściej wymagane są na studiach psychologicznych i społecznych? Język polski i język obcy to właściwie podstawa, a potem, w zależności od kierunku i uczelni, rekruterzy będą wymagali od nas wyników z historii, geografii lub wiedzy o społeczeństwie, a w niektórych przypadkach również z matematyki, biologii czy chemii.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

Limity miejsc na studia psychologiczne

Przyjęcie na poszczególne kierunki z obszaru studiów psychologicznych odbywa się w ramach limitu miejsc w oparciu o listę rankingową kandydatów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.

 

Limity miejsc na popularnych kierunkach psychologicznych w Lublinie:

 

Kognitywistyka:

 • Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej: 75

 

Psychologia:

 • Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej: 130
 • Uniwersytet Medyczny: 30

*Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia psychologiczne w Lublinie

Studia psychologiczne w Lublinie mogą być bezpłatne lub płatne, a wszystko uzależnione jest od tego, w której uczelni i w jakim trybie podejmiemy naukę. Bezpłatne są wyłącznie studia stacjonarne realizowane w uczelniach publicznych. Oznacza to, że za studia niestacjonarne – ale również w uczelniach publicznych – należy ponosić opłaty. A jak to wygląda w uczelniach niepublicznych? W uczelniach niepublicznych każda forma nauki – czyli stacjonarna i niestacjonarna – jest płatna.

 

Psychologia:

 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji: od 3800 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2022/2023). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Termin publikowania wyników rekrutacji ustalany jest indywidualnie przez każdą uczelnię. Niezależnie od tego, którego dnia uczelnia zdecyduje się na przekazanie informacji o wynikach, będą one udostępnione w internetowych systemach rejestracji kandydatów.

Dowiedz się więcej wyniki rekrtuacji na studia

 

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych w Lublinie:

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II: do 13.07.2022
 • Politechnika Lubelska: do 13.07.2022
 • Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej: do 14.07.2022
 • Uniwersytet Medyczny: do 18.07.2022
 • Uniwersytet Przyrodniczy: do 13.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023).

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Każda uczelnia może wymagać innej formy składania dokumentów. Najczęściej dostarczane są osobiście, wysyłane pocztą tradycyjną bądź przesyłane pocztą elektroniczną. Składając dokumenty należy pamiętać o tym, aby spełniały określone przez uczelnię wymagania, były kompletne oraz dostarczone na czas.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Dokumenty rekrutacyjne składamy wtedy, kiedy otrzymamy informację o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia. Taka informacja wyświetli się w internetowym systemie rejestracji kandydata. Należy pamiętać o tym, że każda uczelnia na ten etap postępowania kwalifikacyjnego przeznacza określony czas; od jednego do kilku dni.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

Terminy składania dokumentów na studia 2022 w uczelniach publicznych w Lublinie:

 • Politechnika Lubelska: od 14.07.2022 do 20.07.2022
 • Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej: od 15.07.2022 do 21.07.2022
 • Uniwersytet Medyczny: do 21.07.2022
 • Uniwersytet Przyrodniczy: od 14.07.2022 do 18.07.2022

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023).

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Studia psychologiczne niestacjonarne w Lublinie

Studia psychologiczne skierowane są do tych, których interesuje człowiek, jego emocje oraz mechanizmy zachowania. A skoro człowiek bywa jednostką niełatwą do określenia, to i studia psychologiczne ulegają zmianom. Dobrze wiemy, że możemy podzielić je na stacjonarne i niestacjonarne, ale w przypadku studiów w Lublinie możemy rozebrać je jeszcze na poszczególne kierunki. Psychologiczne studia niestacjonarne w Lublinie to nie tylko sztandarowy kierunek, jakim jest Psychologia. Kandydaci odnajdą także Psychologię sportu, Psychologię sądową, czy Psychologię dla trenerów i nauczycieli.

Przymierzając się do podjęcia decyzji związanej z konkretnym kierunkiem, warto zapoznać się z ofertami dydaktycznymi szkół wyższych, ponieważ nie każda proponuje naukę w systemie innym niż stacjonarny. Należy pamiętać jeszcze o różnicach, jakie występują pomiędzy psychologicznymi studiami stacjonarnymi i niestacjonarnymi.

Pierwsza to taka, że studia niestacjonarne są płatne i w stosunku do stacjonarnych przebiegają zgoła inaczej. Studia stacjonarne realizowane są od poniedziałku do piątku, a niestacjonarne mogą mieć charakter weekendowych zjazdów, bądź kształcenia wieczorowego. Mówiąc o studiach psychologicznych w Lublinie najczęściej występuje forma dzienna i zaoczna.

Ta druga wymaga od studentów większego zaangażowania i samodzielności, ponieważ program kształcenia, który jest identyczny do studiów dziennych, ulega skondensowaniu i część obowiązującego materiału należy zgłębić we własnym zakresie, bez znacznej pomocy wykładowcy. 

czytaj dalej studia psychologiczne niestacjonarne (zaoczne) w Lublinie

POPULARNE KIERUNKI NIESTACJONARNE W LUBLINIE POLECANE DLA CIEBIE

KIERUNKI PSYCHOLOGICZNE I SPOŁECZNE W LUBLINIE

Rozwiń

STUDIA PSYCHOLOGICZNE I SPOŁECZNE W LUBLINIE - PODYPLOMOWE

Jak wyglądają studia psychologiczne i społeczne w Lublinie?

Psycholog, psychoterapeuta, dziennikarz, polityk, doradca zawodowy, dyplomata, politolog czy terapeuta - co łączy te wszystkie zawody? Jedna grupa studiów psychologicznych i społecznych. Już na starcie widać, jak szeroki zakres mają te studia, które zajmują się człowiekiem, jego kulturą, współegzystowaniem w społeczeństwie i zachowaniami. 

Przykładowymi kierunkami z tego zakresu są - jak można się domyślić - psychologia (jeden z niewielu kierunków, który nie zalicza się do systemu bolońskiego i zamiast studiów licencjackich i uzupełniających magisterskich nadal prowadzony jest w jednolitym, pięcioletnim systemie), ale także praca socjalna, gerontologia społeczna, kulturoznawstwo, filozofia, nauki o rodzinie, a nawet humanistyka cyfrowa. Wybór studiów psychologicznych i społecznych jest naprawdę bardzo szeroki, dlatego warto się zastanowić nad tym, co was tak naprawdę interesuje i w jakim zawodzie widzicie się w przyszłości.

 

Studia psychologiczne i społeczne w Lublinie możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia psychologiczne i społeczne w Lublinie możesz realizować zarówno w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia, jak i w formie jednolitych studiów magisterskich (na przykład psychologia). Studia jednolite trwają pięć lat, czyli dziesięć semestrów. Pierwszy stopień to studia licencjackie, trwające trzy lata, natomiast stopień drugi to dwuletnie studia magisterskie.

Uczelnie w Lublinie przygotowują także ofertę kierunków podyplomowych takich jak, chociażby obywatel i przedsiębiorstwo na rynku wewnętrznym unii europejskiej lub profilaktyka, poradnictwo i terapia uzależnień. Studia podyplomowe możesz realizować w formie niestacjonarnej w trakcie dwóch semestrów.

Poszczególne kierunki możesz studiować stacjonarnie i niestacjonarnie. Studia dzienne odbywają się od poniedziałku do piątku, natomiast w trakcie studiów zaocznych kształcenie przebiega w weekendy. Niektóre kierunki możesz realizować wieczorowo od poniedziałku do piątku. Wybór trybu kształcenia ułatwia pogodzenie życia naukowego, zawodowego i prywatnego.

czytaj dalej studia w Lublinie

 

Kierunki studiów psychologicznych i społecznych w Lublinie

Do kategorii studiów psychologicznych i społecznych możemy zaliczyć bardzo wiele kierunków. Wśród nich znajdziesz oczywiście psychologię, socjologię, pracę socjalną, ale i wiele innych propozycji. Oferta jest szeroka i budowana na zasadzie interdyscyplinarnych połączeń. Właśnie dlatego nie trudno o łączenie różnych kategorii i dziedzin naukowych, co ułatwi odnalezienie się na rynku pracy.

Studia psychologiczne i społeczne to takie, które skupiają się na poszczególnych treściach tego typu. Znajdziesz je na przykład w trakcie kształcenia na filozofii, kulturoznawstwie, kogniwistyce. Kompleksowe łączenie kierunków umożliwia edukację w zakresie technologii cyfrowych w animacji kultury, pracy socjalnej i ekonomii społecznej, kreatywności społecznej, zarządzania w politykach publicznych.

Lubelskie uczelnie proponują kształcenie w języku polskim, ale i angielskim. Anglojęzyczne kierunki pozwolą Ci odnaleźć się na arenie międzynarodowej. W ten sposób możesz studiować, na przykład education and therapy.

 

Kierunki psychologiczne w Lublinie - rekrutacja 2023/2024:

 • FILOZOFIA, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • KOGNITYWISTYKA, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • KREATYWNOŚĆ SPOŁECZNA, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • KULTUROZNAWSTWO, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • SOCJOLOGIA, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • TECHNOLOGIE CYFROWE W ANIMACJI KULTURY, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • ZARZĄDZANIE W POLITYKACH PUBLICZNYCH, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • PRACA SOCJALNA, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • PRACA SOCJALNA I EKONOMIA SPOŁECZNA, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • PSYCHOLOGIA, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • PSYCHOLOGIA, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • PSYCHOLOGIA DLA MAGISTRÓW, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • PRACA SOCJALNA, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

czytaj dalej kierunki studiów w Lublinie

 

Gdzie studiować kierunki psychologiczne i społeczne w Lublinie?

Wiele lubelskich uczelni proponuje kształcenie w zakresie nauk psychologicznych i społecznych. Są to zarówno placówki publiczne, jak i prywatne. Szeroką ofertę kształcenia przedstawia między innymi Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Prócz socjologii znajdziesz na nim education and therapy, kreatywność społeczną, zarządzanie w politykach publicznych.

Poszczególne kierunki oferowane są przede wszystkim na Wydziałach: Filozofii i Socjologii, Humanistycznym, Pedagogiki i Psychologii, Politologii. Studia psychologiczne i społeczne w zakresie psychologii bądź pracy socjalnej proponują także Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji.

Poszczególne ośrodki akademickie są przystosowane do realizowania kształcenia w tym zakresie, zarówno pod względem merytorycznym, jak i technicznym. Technologicznie rozwinięte pracownie, odpowiednio wyposażone biblioteki, wyspecjalizowane grono akademickie to tylko nieliczne zalety uczelni w Lublinie.

 

Uczelnie, na których można studiować kierunki psychologiczne i społeczne w Lublinie:

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

czytaj dalej uczelnie w Lublinie

 

Jak wybrać studia psychologiczne i społeczne w Lublinie, aby mieć dobrą pracę?

Wybór odpowiedniego kierunku studiów nie jest prostą sprawą. Warto zwrócić uwagę na dynamicznie zmieniający się rynek pracy, który może okazać się cenną wskazówką, jeśli chodzi o zapotrzebowanie na danego specjalistę.

Studia psychologiczne i społeczne cieszą się dużym zainteresowaniem wśród maturzystów i studentów. Ich ukończenie daje bardzo wiele możliwości rozwoju i perspektyw zawodowych. Absolwenci ostatecznie nie są jedynie psychologami, pracownikami socjalnymi czy socjologami.

 

Możliwe ścieżki Twojej przyszłej kariery zawodowej:

 • mediator
 • psycholog
 • pracownik socjalny
 • specjalista ds. badania opinii społecznych
 • specjalista ds. public relations
 • analityk społeczny
 • psycholog biznesu
 • wychowawca
 • przedsiębiorca
 • specjalista ds. szkoleń
 • trener relacji biznesowych

 

Absolwenci poszczególnych kierunków psychologiczno-społecznych zatrudniani są w firmach konsultingowych, zajmujących się konstruowaniem nowoczesnych systemów zarządzania ludźmi, w działach sprzedaży i działach personalnych w przedsiębiorstwach, placówkach ochrony zdrowia, placówkach opieki społecznej, placówkach opieki penitencjarnej.

Z pewnością znajdziesz miejsce dla siebie w urzędach państwowych i samorządowych, w ośrodkach pomocy społecznej, firmach doradczych, konsultingowych i szkoleniowych, organizacjach, które zajmują się wspieraniem pracowników, w instytutach badawczych, firmach marketingowych, mediach, organizacjach pozarządowych, urzędach statystycznych.

Studia w Lublinie przeznaczone są dla pasjonatów, którzy chcą zgłębiać nauki psychologiczne i społeczne. Warto wybrać kierunek, który będzie zajmował nas najbardziej, ponieważ wpłynie to z korzyścią na satysfakcję zawodową. Zgłębiaj najbardziej interesujące dla Ciebie dziedziny i pewnym krokiem wejdź na rynek pracy.

czytaj dalej jakie studia wybrać

 

Jak wybrać uczelnię wyższą w Lublinie?

Decydując się na dany kierunek studiów, bardzo często automatycznie wybierasz także uczelnię, na której chcesz studiować. Wynika to z faktu, że poszczególne placówki akademickie mają oryginalne oferty kształcenia, które nie zawsze się pokrywają.

Chociaż Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej przedstawia wiele propozycji edukacyjnych, nie znajdziesz wśród nich psychologii, natomiast z pewnością będziesz mógł/mogła studiować education and therapy. Warto zweryfikować poszczególne oferty dydaktyczne uczelni w Lublinie. Sprawdź, jak wyposażone są ośrodki akademickie, czy mają dostęp do najnowszych technologii i czy dbają o wyposażenie bibliotek.

Zainteresuj się także różnego rodzaju możliwościami rozwoju. Zweryfikuj, czy masz szansę na wymianę międzyuczelnianą w kraju i za granicą, jakie propozycje praktyk i staży przygotowała uczelnia, czy możesz uczestniczyć w zajęciach pozauczelnianych. Wszelkie aktywności poza obowiązkowym programem studiów pozwalają zdobywać nowe doświadczenia i rozwijać zainteresowania.

czytaj dalej jak wybrać uczelnię

 

Czy warto iść na studia psychologiczne i społeczne w Lublinie?

Studia psychologiczne i społeczne są jednymi z najpopularniejszych, zwłaszcza że dają niejako uniwersalne wykształcenie i umożliwiają znalezienie dobrze płatnej pracy w różnym zakresie. Warto wybierać kształcenie tego typu w Lublinie, który szczyci się znaczącymi nie tylko w kraju, ale i za granicą uczelniami, prowadzącymi edukację na wysokim poziomie.

Lubelskie placówki akademickie przede wszystkim stawiają na rozwój studentów, dlatego też zachęcają do aktywnego udziału w konferencjach naukowych i kołach naukowych, do startowania w grantach badawczych, a także do wymian krajowych i międzynarodowych. Uczelnie w Lublinie wspierają studentów socjalnie i stypendialnie.

Poszczególne ośrodki akademickie chętnie współpracują z firmami i instytucjami oraz z władzami miasta, wspólnie tworząc programy stażowe i oferty praktyk, które ułatwiają dobry start na rynku pracy. Możliwości związane z zajęciami pozauczelnianymi, jak również aktywne uczestnictwo w różnego rodzaju spotkaniach i wydarzeniach naukowych w znaczący sposób wpływają na zdobywanie doświadczeń życiowych i zawodowych.

Miasto chętnie zapewnia różnego rodzaju atrakcje, by umilić czas studiów. Nie brakuje wydarzeń kulturalnych, sportowych, imprez masowych różnego typu. Czas zdobywania wyższego wykształcenia pozwala rozwijać największe pasje i zdobywać nowe. To okres poznawania siebie, ale i innych ludzi, niezwykle istotnych w naszym życiu prywatnym i zawodowym. Nie pozwól, by czas studiów Cię ominął. Zapoznaj się z ofertą kształcenia lubelskich uczelni.

czytaj dalej czy warto iść na studia

 

Praca po studiach psychologicznych i społecznych w Lublinie

Czy łatwo jest o pracę po studiach psychologicznych i społecznych? Tak samo łatwo i jednocześnie tak samo trudno jak po informatyce, pedagogice czy mechatronice. Wszystko zależy od tego, jakie praktyki i staże uda nam się pozyskać, gdzie i jak będziemy szukać pracy oraz czy sprzyja nam fortuna.

Jednak dużą zaletą studiów psychologicznych i społecznych jest fakt, że te studia są bardzo szerokie, a dzięki temu można po ich ukończeniu wykonywać wiele zawodów. Chociażby takich jak: socjolog, dziennikarz, coach, menedżer personalny, konsultant, dyplomata, przedstawiciel handlowy, archiwista czy mediator. Wszystko zależy od was.

POZOSTAŁE UCZELNIE W LUBLINIE NA KTÓRYCH SĄ STUDIA PSYCHOLOGICZNE I SPOŁECZNE

10 uczelni w Lublinie

Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

 

 

WARTO TO WIEDZIEĆ

 


KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI STUDIA PSYCHOLOGICZNE I SPOŁECZNE

Katolicki Uniwersytet Lubelski organizuje studia psychologiczne i społeczne w poniższych jednostkach naukowych:

Wydział Nauk Społecznych KUL:

 • Analityka społeczna i internetowa (studia I stopnia),
 • Gerontologia społeczna (studia I stopnia),
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (studia stacjonarne I i II stopnia),
 • Politologia - Stosunki międzynarodowe (studia I stopnia),
 • Praca socjalna (studia II stopnia),
 • Psychologia (studia jednolite magisterskie ze specjalnościami: Psychologia wspierania jakości życia, Psychologia biznesu i przedsiębiorczości).

Wydział Filozofii:

 • Kulturoznawstwo (studia I i II stopnia),
 • Kognitywistyka (studia I stopnia w języku polskim oraz studia II stopnia w języku angielskim),
 • Filozofia (studia I i II stopnia),
 • Filozofia w języku angielskim (studia I i II stopnia).

Wydział Teologii:

 • Nauki o rodzinie (studia II stopnia)

Wydział Nauk Humanistycznych:

 • Humanistyka cyfrowa (studia II stopnia)

Instytut Socjologii:

 • Socjologia (studia I stopnia oraz studia II stopnia w Lublinie albo w Stalowej Woli).

Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim:

 • Stosunki międzynarodowe

Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych KUL:

 • Międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno-społeczne

 


UMCS W LUBLINIE STUDIA PSYCHOLOGICZNE I SPOŁECZNE

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie prowadzi studia psychologiczne i społeczne na wydziałach:

Wydział Humanistyczny UMCS: 

 • Bałkanistyka (studia I stopnia),
 • Kulturoznawstwo (studia I i II stopnia),
 • Studia historyczno-dyplomatyczne,
 • Technologie cyfrowe w animacji kultury (studia I stopnia),
 • Informacja w e-społeczeństwie (studia I stopnia)

Wydział Filozofii i Socjologii UMCS:

 • Europeistyka (kierunek praktyczny, studia I i II stopnia),
 • Filozofia (studia I i II stopnia),
 • Kognitywistyka (studia I i II stopnia),
 • Kreatywność społeczna (studia I stopnia),
 • Socjologia (kierunek praktyczny, studia I i II stopnia),
 • Zarządzanie w politykach publicznych (kierunek praktyczny).

Wydział Pedagogiki i Psychologii:

 • Animacja Kultury (studia I i II stopnia),
 • Praca socjalna (studia I i II stopnia),
 • Psychologia (studia jednolite magisterskie, ze specjalnościami: Psychologia kliniczna i neuropsychologia, Psychologia przemysłowa, Psychologia rodziny, Psychologia społeczna, Psychologia wspomagania rozwoju i edukacji).

Wydział Politologii:

 • International Relations (studia II stopnia),
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (studia I i II stopnia),
 • Stosunki międzynarodowe (studia I i II stopnia)

Międzyobszarowe:

 • Społeczeństwo Informacyjne (studia I stopnia)

 


PWSZ W ZAMOŚCIU STUDIA SPOŁECZNE

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu w Instytucie Nauk Społecznych PWSZ w Zamościu prowadzi studia psychologiczne i społeczne na kierunku Politologia (studia licencjackie I stopnia)

 


PWSZ W BIAŁEJ PODLASKIEJ STUDIA SPOŁECZNE

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej zaprasza na Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych PSW w Białej Podlaskiej na kierunek: Socjologia

 TEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)

wsaib

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować