Mechanika i budowa maszyn studia w Politechnice Bydgoskiej – rekrutacja 2022/2023

Mechanika i budowa maszyn studia w Politechnice Bydgoskiej – rekrutacja 2022/2023

Studia Bydgoszcz - Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

12.04.2022

Mechanika i budowa maszyn studia w Politechnice Bydgoskiej – rekrutacja 2022/2023

Mechanika i budowa maszyn jest kierunkiem, który wprowadza w świat działalności inżynierów mechaników, którzy zajmują się między innymi projektowaniem konstrukcji mechanicznych i mechatronicznych, projektowaniem, realizacją oraz automatyzacją procesów wytwarzania, montażem i eksploatacją maszyn, czy też prowadzeniem prac badawczych w laboratoriach badawczych.

Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn w PB
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Program studiów i przedmioty

Mechanika i budowa maszyn jest jednym z najpopularniejszych i najczęściej wybieranych kierunków reprezentujących studia techniczne. W toku kształcenia studenci zaznajamiają się z mechaniką techniczną, termodynamiką techniczną, eksploatacją maszyn, inżynierią wytwarzania, hydrauliką, pneumatyką, automatyką i robotyką, jak również metrologią i systemami pomiarowymi. Uczą się jak planować i przeprowadzać pomiary cech geometrycznych elementów maszyn, planować proces produkcji maszyn i urządzeń, wykorzystywać metody numeryczne w budowie maszyn, planować i przeprowadzać pomiary podstawowych właściwości materiały inżynierskich.

W programie studiów na kierunku Mechanika i budowa maszyn znajdziesz takie przedmioty jak:

 • matematyka inżynierska,
 • wytrzymałość materiałów,
 • automatyka i robotyka,
 • komputerowe wspomaganie wytwarzania,
 • podstawy konstrukcji maszyn,
 • pomiary elektryczne wielkości fizycznych,
 • inżynieria produkcji,
 • projektowanie procesów technologicznych

 

Sprawdź także:

Politechnika Bydgoska kierunki studiów

Bydgoszcz kierunki studiów

 

Praca po studiach

Absolwenci studiów na kierunku Mechanika i budowa maszyn posiadają obszerną i złożoną wiedzę oraz szeroki wachlarz praktycznych umiejętności. Sprawnie poruszają się po zagadnieniach budowy maszyn roboczych, symulacji procesów przetwórczych, eksploatacji pojazdów, konstrukcji maszyn i urządzeń specjalnych, automatyzacji procesów wytwarzania, czy projektowania układów sterowania. Z pozyskanym wykształceniem będą mogli znaleźć zatrudnienie w wielu miejscach; od jednostek projektowo- konstrukcyjnych po jednostki doradcze.

Absolwenci Mechaniki i budowy maszyn mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach jak:

 • jednostki projektowo- konstrukcyjne,
 • jednostki technologiczne,
 • przedsiębiorstwa przemysłu maszynowego,
 • instytuty naukowo- badawcze,
 • ośrodki badawczo- rozwojowe,
 • jednostki doradcze

 

Zasady rekrutacji

Podstawę kwalifikacji na kierunek Mechanika i budowa maszyn w Politechnice Bydgoskiej stanowi konkurs świadectw.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

 

Studia w Politechnice Bydgoskiej

Techniczne studia w Bydgoszczy to niezwykle bogata przestrzeń kształcenia, której istotnym elementem jest kierunek Mechanika i budowa maszyn, oferowany przez Politechnikę Bydgoską. Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich jest uczelnią o kilkudziesięcioletniej tradycji, kształcącą licencjatów, inżynierów, magistrów i doktorów. Obecnie, na wszystkich polach kształcenia studiuje w uczelni ponad 8000 studentów, którzy zdobywają wykształcenie na różnorakich kierunkach, prowadzonych przez osiem wydziałów.

 

Komentarze (0)