Administracja studia w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – rekrutacja 2022/2023

Administracja studia w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – rekrutacja 2022/2023

Studia Bydgoszcz - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

15.04.2022

Administracja studia w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy  – rekrutacja 2022/2023

Administracja jest kierunkiem dostarczającym wiedzy na temat wielu zagadnień. Jest także kierunkiem przygotowującym do zajmowania różnych stanowisk w instytucjach administracji oraz sektora prywatnego.

Studia na kierunku administracja w UKW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Program studiów i przedmioty

Administracja jest kierunkiem reprezentującym studia prawnicze. W toku kształcenia studenci poznają modele administracji publicznej, system organizacji administracji publicznej, zasady i procedury funkcjonowania instytucji ustrojowych, struktury i zasady funkcjonowania współczesnych organizacji, praktyczne aspekty podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, zasady systemu prawa pracy. Nabywają umiejętności posługiwania się prawem, stosowania prawidłowej argumentacji w oparciu o przepisy prawa, doktrynę i orzecznictwo, konstruowania pism urzędowych oraz prowadzenia postępowań administracyjnych.

W programie studiów na kierunku Administracja znajdziesz takie przedmioty jak:

 • nauka o administracji,
 • instytucje ochrony prawa,
 • negocjacje i mediacje w administracji publicznej,
 • organizacja i zarządzanie w administracji publicznej,
 • postępowanie administracyjne,
 • ustrój samorządu terytorialnego,
 • postępowanie egzekucyjne w administracji,
 • zamówienia publiczne

 

Sprawdź także:

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy kierunki studiów

Bydgoszcz kierunki studiów

 

Praca po studiach

Absolwenci Administracji wyróżniają się interdyscyplinarną wiedzą oraz licznymi umiejętnościami praktycznymi. Sprawnie poruszają się po zagadnieniach ubezpieczeń i prawa ubezpieczeniowego, administracji wymiaru sprawiedliwości, postępowania cywilnego, polityki społecznej, administracji spraw socjalnych, prawa i postępowania podatkowego.

Absolwenci Administracji mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach jak:

 • organy administracji rządowej szczebla centralnego i lokalnego,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • instytucje wymiaru sprawiedliwości,
 • banki,
 • kancelarie

 

Zasady rekrutacji

Podstawę kwalifikacji na kierunek Administracja w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy stanowi konkurs świadectw.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

 

Studia w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Którą uczelnię wybrać planując studia w Bydgoszczy w zakresie administracji? Odpowiedzią może być Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. Bydgoski UKW jest największą uczelnią w mieście i drugą w regionie kujawsko- pomorskim, zarówno pod względem liczby profesorów, liczby oferowanych kierunków studiów i form kształcenia, jak również pod względem liczby studentów i absolwentów.

 

Komentarze (0)