Matura 2023: jakie zmiany czekają maturzystów?

Matura 2023: jakie zmiany czekają maturzystów?

Matura 2023: jakie zmiany czekają maturzystów?

03.10.2022

Matura 2023: jakie zmiany czekają maturzystów?

W nadchodzącym roku maturzystów czekają spore zmiany. Tłumaczymy, czego uczniowie mogą się spodziewać na egzaminie maturalnym w 2023 roku. Czy będzie trudniejszy? A może wymagania będą obniżone? Sprawdź, co dokładnie się zmieni.

Matura w 2023 roku zbliża się wielkimi krokami. Wśród większości uczniów budzi niepokój ze względu na wprowadzone zmiany, które mogą powodować wrażenie... chaosu. Uczniowie będą musieli zmierzyć się z egzaminem dojrzałości w innej formie, niż dotychczas. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące matury w 2023 roku.

 

Czy matura w 2023 roku będzie trudniejsza?

Podczas konferencji z udziałem ministra edukacji oraz dyrektora CKE, która odbyła się 5 lipca 2022 roku, podsumowano wyniki matur z 2022 roku, ale także zabrano głos na temat matury w 2023 roku. Wiąże się z nią sporo nowości – przede wszystkim odbędzie się ona w nowej formule (Formuła 2023), do której po raz pierwszy przystąpią absolwenci czteroletniego liceum.

Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zauważył, że matura w 2023 roku w będzie trochę trudniejsza niż dotychczas.

"Warto pamiętać, że odbędzie się ona zarówno w części ustnej, jak i pisemnej. Jeżeli nic się nie zadzieje w kwestiach pandemicznych, to zostanie ona przeprowadzona w taki sposób, jak to zaplanowano" – wyjaśnił dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Okazuje się jednak, że matura w 2023 roku nie będzie tak trudna, jak zakładano to w początkowych planach. "Natomiast nie tak trudna, jak była zakładana na początku, kiedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że będzie COVID-19. Matura 2023 roku jest nową maturą dla tych, którzy są w systemie 8+4, czyli bez gimnazjów, i jest maturą bardziej wymagającą i będzie bardziej wymagającą, ale nie aż tak bardzo, jak byśmy to planowali bez Covid-19" – powiedział z kolei minister Przemysław Czarnek na antenie radia RMF FM.

Należy także zwrócić uwagę na to, że matura będzie przeprowadzana na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie podstawy programowej.

Zobacz więcej matura 2023

 

Formuła 2015 i Formuła 2023: na czym będą polegać zmiany?

Matura w 2023 roku będzie odbywać się na nowych zasadach:

 • Formuła 2023 dla absolwentów 4-letniego liceum (od 2023 r.) i 5-letniego technikum (od 2024 r.)
 • Formuła 2015 dla absolwentów 3-letniego liceum i 4-letniego technikum

 

Matura ustna z języka polskiego w 2023 roku

W Formule 2015 osoba zdająca egzamin będzie losować jedno zadanie, składające się z polecenia oraz tekstu. Z kolei w Formule 2023 uczeń będzie musiał podołać dwóm zadaniom. Egzamin będzie składał się z:

 • zadania jawnego (pula pytań jest publikowana na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej), które sprawdza znajomość treści i problematyki lektury obowiązkowej;

 • zadania, które dotyczy zagadnienia związanego z literaturą lub innymi dziełami sztuki, a osoba zdająca omawia je na podstawie dołączonego do polecenia tekstu literackiego, nieliterackiego lub tekstu ikonicznego.

Sprawdź język polski lista pytań jawnych

 

Liczba punktów do zdobycia - język polski część ustna

formuła 2023 formuła 2015
 • Język polski część ustna: 30 pkt
 • Język polski część ustna: 40 pkt

 

Liczba zadań - język polski część ustna

formuła 2023 formuła 2015
 • zadanie 1 - (z puli zadań jawnych) sprawdzające znajomości treści i problematyki lektury obowiązkowej
 • zadanie 2 - zagadnienia związane z literaturą lub innymi dziełami sztuki albo językiem; zdający omawia je na podstawie dołączonego do polecenia materiału w postaci tekstu literackiego lub nieliterackiego albo tekstu ikonicznego
 • zadanie 1 - składające się z polecenia i tekstu. W zadaniach stosowane są trzy typy tekstów: teksty o języku, teksty literackie, teksty ikoniczne.

 

Czas trwania - język polski część ustna formuła 2023 i 2015

 • 15 minut – przygotowanie do odpowiedzi
 • 15 minut – wypowiedzi monologowe i rozmowa z zespołem przedmiotowym.

dowiedz się więcej matura ustna z języka polskiego 2023

 

Zmiany na maturze z j. polskiego w części pisemnej

Liczba zadań - język polski część pisemna 

poziom podstawowy poziom rozszerzony

Formuła 2023

1. Język polski w użyciu (czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną, notatka syntetyzująca)

 • ok. 5–7 zadań – głównie otwartych – opartych na dwóch tekstach

 

2. Test historycznoliteracki (znajomość problematyki lektur obowiązkowych)

 • ok. 6–15 zadań – głównie otwartych, w większości opartych na zawartych w arkuszu krótkich tekstach

 

3. Wypracowanie

 • Dwa tematy wypracowania do wyboru (minimum 300 wyrazów)

Formuła 2015

1. Czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość zasad i posługiwania się poprawną polszczyzną

 • ok. 10–13 zadań – głównie otwartych – opartych na dwóch tekstach)

2. Wypracowanie

 • Trzy tematy wypracowania do wyboru (minimum 250 wyrazów)

Formuła 2023

1. Wypracowanie

 • Dwa tematy wypracowania do wyboru (minimum 500 wyrazów)

Formuła 2015

1. Wypracowanie

 • Dwa tematy wypracowania do wyboru (minimum 300 wyrazów)

 

Liczba punktów do zdobycia - język polski część pisemna

poziom podstawowy poziom rozszerzony

Formuła 2023

 • Język polski w użyciu: 10 pkt
 • Test historycznoliteracki: 15 pkt
 • Wypracowanie: 35 pkt

Formuła 2015

 • czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość zasad i posługiwania się poprawną polszczyzną: 20 pkt
 • wypracowanie: 50 pkt.

Formuła 2023

 • Wypracowanie: 35 pkt

Formuła 2015

 • Wypracowanie: 40 pkt

 

Czas trwania - język polski część pisemna

poziom podstawowy poziom rozszerzony

Formuła 2023

 • 240 minut (4 godziny)

Formuła 2015

 • 170 minut

Formuła 2023

 • 210 minut (3,5 godziny)

Formuła 2015

 • 180 minut  (3 godziny) 

 

Język polski - pozycje usunięte z listy lektur w wymaganiach egzaminacyjnych

poziom podstawowy poziom rozszerzony

Formuła 2023

 • Jan Kochanowski, psalmy, w tym psalm 13, psalm 47
 • Wiliam Szkspir, Remeo i Julia
 • Bolesław Prus, Z legend dawnego Egiptu
 • Władysław Stanisław Reymont (Chłopi, tom I Jesień)
 • Stefan Żeromski, Rozdzióbią nas kruki, wrony...
 • Witold Gombrowicz, Ferdydurke (fragmenty)
 • Józef Mackiewicz, Droga do nikąd (fragmenty)
 • Antoni Libera, Madame
 • Ryszard Kapuściński, Podróże z Herodotem (fragmenty)
 • Wybrane wiersze następujących poetów: Kazimiera Iłłakowiczówna, Halina Poświatowska, Jan Polkowski
 • Powojenna piosenka literacka - wybrane utwory Wojciecha Młynarskiego oraz wybrane teksty Kabaretu Starszych Panów, a także utwory w wykonaniu Ewy Damarczyk

Formuła 2023

 • Arsytofanes, (Chmury
 • Wergiliusz, Eneida (fragmenty)
 • Francois Rabelais, Gargantua i Pantagruel (fragmenty)
 • wybrane utwory poetyckie z romantycznej literatury europejskiej, w tym wybrane wiersze angielskich poetów jezior
 • Jorge Luis Borges, wybrane opowiadanie
 • Juliusz Głowacki, Antygona w Nowym Jorku
 • Wybrane eseje następujących autorów: Jerzego Stempowskiego
 • Wybrane teksty z aktualnych numerów miesięczników oraz kwartalników literackich i kulturalnych

 

Język polski - pozycje przeniesione z poziomu podstawowego na poziom rozszerzony w wymaganiach egzaminacyjnych

poziom rozszerzony

Formuła 2023

 • Zygmunt Krasiński, Nie-boska komedia
 • Homer, Odyseja (fragmenty)
 • Wybrane wiersze następujących poetów:
  • Józefa Czechowicza,
  • Tadeusza Gajcego,
  • Mirona Białoszewskiego

dowiedz się więcej 

matura z języka polskiego 2023 - poziom podstawowy

matura z języka polskiego 2023 - poziom rozszerzony

 

Zmiany na maturze z matematyki w 2023 roku

Osoba zdająca egzamin maturalny z matematyki w Formule 2015 będzie miała 170 minut na rozwiązanie zadań, z kolei osoba zdająca maturę z matematyki w Formule 2023 będzie miała do dyspozycji 180 minut.

W Formule 2023 egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym będzie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. ograniczenie liczby zadań na dowodzenie w arkuszu (do jednego), brak zadania na dowód geometryczny, usunięcie wzorów skróconego mnożenia dla potęg trzecich, ograniczenie wymagań dotyczących wielomianów, ograniczenie wymagań ze stereometrii, m.in. całkowite usunięcie zagadnień dotyczących brył obrotowych).

W Formule 2015 egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym będzie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. ograniczone wymagania dotyczące funkcji i graniastosłupów, całkowita redukcja wymagań dotyczących brył obrotowych i wymagań z IV etapu edukacyjnego [LO i technikum] dotyczących ostrosłupów).

 

dowiedz się wiecej

matura z matematyki 2023 - poziom podstawowy

matura z matematyki 2023 - poziom rozszerzony

 

Liczba zadań - matematyka

poziom podstawowy poziom rozszerzony

Formuła 2023

 • Liczba zadań zamkniętych: 20-25
 • Liczba zadań otwartych: 7–13

Formuła 2015

 • Liczba zadań zamkniętych: 29
 • Liczba zadań otwartych: 7 (w latach 2015–2020: 9)

Formuła 2023

 • Liczba zadań otwartych: 10–14

Formuła 2015

 • Liczba zadań zamkniętych:
 • Liczba zadań otwartych:

 

Liczba punktów do zdobycia - matematyka

poziom podstawowy poziom rozszerzony

Formuła 2023

 • 29 pkt – zadania zamknięte
 • 17 pkt – zadania otwarte

Formuła 2015

 • 29 pkt – zadania zamknięte
 • 17 pkt – zadania otwarte

Formuła 2023

 • 50 pkt – zadania otwarte

Formuła 2015

 • 4 pkt – zadania zamknięte
 • 46 pkt – zadania otwarte

 

Czas trwania - matematyka

poziom podstawowy poziom rozszerzony

Formuła 2023

 • 180 minut (3 godziny)

Formuła 2015

 • 170 minut

Formuła 2023

 • 180 minut (3 godziny)

Formuła 2015

 • 180 minut (3 godziny)

 

Zmiany na maturze 2023 Język obcy nowożytny - część ustna

Każdy zdający maturę w 2023 musi przystąpić do części ustnej z języka obcego nowożytnego i uzyskać minimum 30% punktów, aby zdać egzamin.

 

Liczba punktów do zdobycia - język obcy nowożytny część ustna

 • Język obcy nowożytny część ustna: 18 pkt

 

Liczba zadań - język obcy nowożytny część ustna

 • Zadanie 1. Rozmowa z odgrywaniem roli
 • Zadanie 2. Opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania
 • Zadanie 3. Wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania

 

Czas trwania - język obcy nowożytny część ustna

 • 15 minut – w formie rozmowy

 

Język obcy nowożytny - część pisemna

Każdy zdający maturę w 2023 musi przystąpić do części pisemnej z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym i uzyskać minimum 30% punktów, aby zdać egzamin. Język obcy nowożytny na poziome dwujęzycznym jest przedmiotem obowiązkowym (jako przedmiot dodatkowy) dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych.

 

Liczba zadań - język obcy nowożytny część pisemna 

poziom podstawowy poziom rozszerzony

Formuła 2023

1. Test

 • 15 zadań - rozumienie ze słuchu
 • 20 zadań - rozumienie tekstów pisanych
 • 13 zadań - znajomość środków językowych (leksykalno-gramatycznych)

 

2. Wypracowanie

 • wypracowanie (minimum 80–130 wyrazów)

Formuła 2015

1. Test

 • 3-4 zadania - rozumienie ze słuchu
 • 3-4 zadania - rozumienie tekstów pisanych
 • 2-3 zadania - znajomość środków językowych (leksykalno-gramatycznych)

 

2. Wypracowanie

 • wypracowanie (minimum 80–130 wyrazów)

Formuła 2023

1. Test

 • 15 zadań - rozumienie ze słuchu
 • 18 zadań - rozumienie tekstów pisanych
 • 14 zadań - znajomość środków językowych (leksykalno-gramatycznych)

 

2. Wypracowanie

 • wypracowanie (minimum 200–250 wyrazów)

Formuła 2015

1. Test

 • 3-4 zadania - rozumienie ze słuchu
 • 3-4 zadania - rozumienie tekstów pisanych
 • 2-3 zadania - znajomość środków językowych (leksykalno-gramatycznych)

 

2. Wypracowanie

 • wypracowanie (minimum 200–250 wyrazów)

 

Liczba punktów do zdobycia - język obcy nowożytny część pisemna 

poziom podstawowy poziom rozszerzony

Formuła 2023

 • 32–38 pkt – zadania zamknięte
 • 28–22 pkt – zadania otwarte

Formuła 2015

 • 40 pkt – zadania zamknięte;
 • 10 pkt – zadania otwarte

Formuła 2023

 • 47 pkt - zadania zamknięte
 • 13 pkt - zadania otwarte

Formuła 2015

 

 • 47 pkt - zadania zamknięte
 • 13 pkt - zadania otwarte

 

Czas trwania język obcy nowożytny część pisemna 

poziom podstawowy poziom rozszerzony

Formuła 2023

 • 120 minut (2 godziny)

Formuła 2015

 • 120 minut (2 godziny)

Formuła 2023

 • 150 minut (2,5 godziny)

Formuła 2015

 • 150 minut (2,5 godziny)

 

Przedmioty dodatkowe – historia i filozofia (poziom rozszerzony)

 • Zmniejszenie minimalnej liczby wyrazów w wypracowaniu z historii na poziomie rozszerzonym: 300 (zamiast 500)
 • Zmniejszenie minimalnej liczby wyrazów w wypracowaniu z filozofii na poziomie rozszerzonym: 300 (zamiast 400)

 

Zmiany na maturze 2023: przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym

Jakie zmiany czekają uczniów w związku ze zdawaniem przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym? Oto najważniejsze założenia:

Formuła 2015:

 • Egzamin będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej.
 • W przypadku języków obcych nowożytnych – ograniczony zakres środków gramatycznych oraz obniżony ogólny średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) 1) poziom rozszerzony: B1+ (B2 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych) 2) poziom dwujęzyczny: B2+ (C1 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).
 • Obowiązek przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym; bez progu zaliczenia.
 • Zdający, którzy posiadają dyplom zawodowy albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, mogą „zastąpić” tym dyplomem obowiązek przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

 

Formuła 2023:

 • Egzamin będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej.
 • Obowiązek przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym; bez progu zaliczenia. Obowiązek uzyskania co najmniej 30% punktów z jednego z wybranych przedmiotów dodatkowych – od 2025 r.
 • Zdający, którzy posiadają dyplom zawodowy albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, mogą „zastąpić” tym dyplomem obowiązek przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

 

Dowiedz się więcej

matura 2023

arkusze maturalne

wyniki matur

matura poprawkowa

kierunki studiów

rekrutacja na studia

 

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wydział Nauk Społecznych, Wydział Humanistyczny, Wydział Teologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji UŚ https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJq50dkTbOFkcR6qGXE6SyeGo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/397da-US-Katowice.jpg Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
 • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu