Jaka średnia na czerwony pasek? Co trzeba zrobić, żeby mieć świadectwo z paskiem?

Jaka średnia na czerwony pasek? Co trzeba zrobić, żeby mieć świadectwo z paskiem?

Jaka średnia na czerwony pasek? Co trzeba zrobić, żeby mieć świadectwo z paskiem?

27.11.2022

Jaka średnia na czerwony pasek? Co trzeba zrobić, żeby mieć świadectwo z paskiem?

Czerwony pasek jest marzeniem wielu uczniów oraz ich rodziców. Co trzeba zrobić, żeby otrzymać promocję do kolejnej klasy z takim wyróżnieniem? Jakie oceny trzeba mieć na półrocze i koniec roku – i najważniejsze – jaka średnia obowiązuje, by cieszyć się świadectwem z czerwonym paskiem? Podpowiadamy!

Świadectwo z czerwonym paskiem wielu osobom kojarzy się z samymi piątkami, a nawet szóstkami. Błąd! Uczeń nie musi mieć jedynie ocen bardzo dobrych, by na jego świadectwie pojawił się czerwony pasek. Trzeba spełnić jednak konkretne wymagania – liczą się oceny ze wszystkich przedmiotów, ale także ocena z zachowania.

Czerwony pasek mogą uzyskać uczniowie od czwartej klasy szkoły podstawowej, aż do ukończenia szkoły średniej, zawodowej lub technikum. Nie dostają go jednak dzieci w klasach 1-3 szkoły podstawowej. Sprawdź, jak obliczyć średnią do czerwonego paska na świadectwie, a także, jakie wymagania trzeba spełnić, by dostać promocję do następnej klasy z wyróżnieniem.

Jak średnia na czerwony pasek?

Od jakiej średniej jest pasek na świadectwie? Świadectwo z paskiem mogą otrzymać jedynie uczniowie z bardzo dobrymi wynikami w nauce. Żeby otrzymać takie wyróżnienie, uczeń musi uzyskać średnią z ocen nie mniejszą niż 4,75.

Wymagania, jakie uczeń musi spełnić żeby otrzymać świadectwo z czerwonym paskiem są dokładnie opisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 Lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

 

Oto dokładne kryteria, jakie należy spełnić, żeby otrzymać świadectwo z czerwonym paskiem:

 • Średnia arytmetyczna ocen musi ona wynosić co najmniej 4,75. Oczywiściie może być również wyższa.
 • Ocena z zachowania żeby cieszyć sięczerwonym paskiem na świadectwie, trzeba także wykazać się co najmniej bardzo dobrą oceną z zachowania. Nawet jeżeli uczeń ma wysokie wyniki w nauce, ale nie jest zdyscyplinowany, nie może otrzymać świadectwa z czerwonym paskiem. Uczeń który otrzyma czerwony pasek, nie może być rozrabiaką wręcz przeciwnie, powinien być wzorem do naśladowania dla innych uczniów, angażowaćsię w sprawy szkoły i klasy, a także pomagać słabszym od siebie.

Czy można mieć świadectwo z czerwonym paskiem, mając trójkę na koniec roku?

Uczniowie często zastanawiają się, czy taki scenariusz jest możliwy. Trójka na koniec roku wcale nie musi przekreślać marzeń o czerwonym pasku na świadectwie! O tym, czy otrzyma się takie wyróżnienie, decyduje średnia arytmetyczna wszystkich ocen. Oznacza to, że uczeń może mieć trójkę z jakiegoś przedmiotu na koniec roku, jednak musi ją „uzupełnić” szóstką z innego przedmiotu. Chodzi jedynie o to, żeby uzyskać łączną średnią 4,75.

Jak obliczyć średnią na czerwony pasek?

Żeby sprawdzić, czy na koniec danego roku szkolnego otrzyma się świadectwo z czerwonym paskiem, należy obliczyć swoją średnią arytmetyczną ze wszystkich ocen końcowych z danych przedmiotów. Najpierw zsumuj wszystkie oceny, a następnie podziel przez liczbę wszystkich przedmiotów.

Wynik, który uzyskasz, będzie średnią arytmetyczną wszystkich ocen – jeżeli będzie wynosił 4,75 lub powyżej – to doskonała wiadomość, będziesz mógł cieszyć się czerwonym paskiem na świadectwie szkolnym.

 

Przykład:

 • język polski – bardzo dobry

 • historia – bardzo dobry

 • geografia - bardzo dobry

 • matematyka – dobry

 • biologia – dobry

 • muzyka - bardzo dobry

 • plastyka - bardzo dobry

 • technika - bardzo dobry

 • informatyka - bardzo dobry

 • zajęcia wychowania fizycznego - bardzo dobry

 • język nowożytny (zazwyczaj angielski lub niemiecki) - bardzo dobry

Liczba przedmiotów: 11

 

5+5+5+4+4+5+5+5+5 +5+5 = 53

 

53:11= 4,8

 

Średnia arytmetyczna = 4,8

Czy wszystkie oceny wliczają się do średniej?

Uczniowie często zastanawiają się również, czy wszystkie oceny wliczają się do średniej. Otóż tak. Do średniej wliczają się wszystkie oceny widniejące na świadectwie. Wyjątkiem jest jedynie ocena z zachowania. Do średniej ocen wlicza się także religię czy etykę, jeśli uczeń ma wystawioną ocenę z tych przedmiotów.

O czerwonym pasku należy pomyśleć wcześniej

Jeżeli uczeń marzy o czerwonym pasku na świadectwie – powinien zacząć myśleć o nim już na początku roku szkolnego. Wynik końcowy jest konsekwencją całorocznej pracy. Najpierw efekty nauki są widoczne poprzez oceny na półrocze. Te, co prawda, nie mają wprost wpływu na wynik końcowy, jednak nie zmienia to faktu, że są bardzo ważne.

Jeżeli uczeń na półrocze otrzyma np. ocenę dostateczną z danego przedmiotu – istnieją bardzo małe szanse, że na koniec roku nauczyciel wystawi mu ocenę bardzo dobrą lub celującą.

Należy pamiętać o tym, że ocena z przedmiotu na koniec roku jest oceną z całego roku szkolnego, nie tylko z drugiego półrocza.

Średnia na czerwony pasek – do kiedy masz czas?

To, jaką będziesz miał średnią na koniec roku szkolnego, okaże się ostatecznie po zebraniu się rady pedagogicznej, co zwykle ma miejsce na początku czerwca. Już wcześniej jednak nauczyciele wystawiają proponowane oceny na koniec roku szkolnego, a później już właściwe oceny z danego przedmiotu.

W poszczególnych szkołach te terminy mogą się nieznacznie różnic, jednak w wielu placówkach wystawienie ocen następuje do 15 czerwca.

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wydział Nauk Społecznych, Wydział Humanistyczny, Wydział Teologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji UŚ https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJq50dkTbOFkcR6qGXE6SyeGo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/397da-US-Katowice.jpg Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
 • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu