Czy oceny z 7 klasy liczą się do szkoły średniej?

Czy oceny z 7 klasy liczą się do szkoły średniej?

Czy oceny z 7 klasy liczą się do szkoły średniej?

27.11.2022

Czy oceny z 7 klasy liczą się do szkoły średniej?

Egzamin ósmoklasisty jest najważniejszym egzaminem po szkole podstawowej. Sprawdza on, jaką wiedzę wynieśli uczniowie po wszystkich latach nauki.

Jego wyniki są istotne podczas rekrutacji do liceum, technikum – oznacza to, że to właśnie między innymi od nich zależy, czy uczeń dostanie się do wybranej przez siebie szkoły średniej. Poza wynikami z egzaminu ósmoklasisty ważne są także oceny ze świadectwa.

Oczywiste jest, że liczy się to, jak dobre oceny uczeń uzyska na koniec ósmej klasy szkoły podstawowej. Pojawia się jednak pytanie, które zapewne będzie intrygować uczniów klas młodszych – czy oceny z siódmej klasy szkoły podstawowej liczą się do szkoły średniej? Czy są one brane pod uwagę w procesie rekrutacji? A może można je zupełnie zlekceważyć i "wziąć się do pracy" dopiero od ósmej klasy? Wyjaśniamy i podpowiadamy, które oceny mają znaczenie.

Czy oceny z siódmej klasy liczą się do szkoły średniej?

W ósmej klasie uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. O dobre oceny należy zacząć dbać już jednak znacznie wcześniej – mniej więcej od szóstej lub siódmej klasy szkoły podstawowej. Dlaczego? Ponieważ w przyszłości niektóre z tych ocen mogą przełożyć się na punkty, a te z kolei są bardzo ważne podczas procesu rekrutacji do szkoły średniej.

Należy zaznaczyć, że klasyfikacja uczniów klas ósmych jest klasyfikacją końcową. Co oznacza to w praktyce? Na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej pojawią się oceny z przedmiotów, które uczeń realizował w ostatnim roku szkoły średniej, ale także w latach wcześniejszych np. z klasy siómej. Chodzi o przedmioty, które nie były już realizowane w ósmej klasie, a zakończyły się wcześniej, na przykład: muzyka, plastyka, technika. Te oceny również mają wpływ na to, jaka będzie średnia ucznia na koniec nauki w szkole podstawowej.

Zobacz także

czy ocena z religii liczy się do średniej

egzamin ósmoklasisty

Jakie oceny liczą się podczas rekrutacji do szkoły średniej?

Podczas rekrutacji do szkoły średniej bierze się pod uwagę: ocenę z języka polskiego, ocenę z matematyki, ocenę z pierwszego przedmiotu branego pod uwagę podczas rekrutacji, a także ocenę z drugiego przedmiotu branego pod uwagę podczas rekrutacji.

 

Ile punktów może zdobyć uczeń z ocen na świadectwie podczas rekrutacji do szkoły średniej?

 • celujący (6) – 18 punktów,
 • bardzo dobry (5) – 17 punktów,
 • dobry (4) – 14 punktów,
 • dostateczny (3) – 8 punktów,
 • dopuszczający (2) – 2 punkty.

Uczeń może zdobyć maksymalnie sto punktów za oceny na świadectwie oraz dodatkowe osiągnięcia.

W ósmej klasie (lub wcześniejszej) uczeń powinien zwrócić szczególną uwagę na przedmioty, które będą mu potrzebne w procesie rekrutacyjnym do szkoły średniej. Jakie to mogą być przedmioty? Oto przykłady:


 

 • Klasa matematyczno-fizyczna w liceum – będzie to np. fizyka i język obcy.
 • Klasa matematyczno-geograficzna w liceum – będzie to np. geografia i język obcy.
 • Klasa humanistyczna w liceum – może to być np. historia lub WOS i język obcy.
 • Klasa w technikum czy w szkole branżowej I stopnia – tutaj to, jaki przedmiot będzie brany pod uwagę, będzie uzależnione od wybranego zawodu np. w zawodzie fryzjer może być brana pod uwagę plastyka.

 

dowiedz się więcej

jak liczyć punkty i jakie zmiany w rekrutacji do szkół średnich

jak liczyć i zdobyć dodatkowe punkty na świadectwie

Jak obliczyć punkty z egzaminu ósmoklasisty?

W trakcie całej rekrutacji do liceum uczeń może uzyskać 200 punktów. Poza punktami z ocen na świadectwie podczas rekrutacji do szkoły średniej pod uwagę oczywiście brane są punkty z egzaminu ósmoklasisty. Jak je obliczyć? Poniżej przedstawiamy prostą ściągawkę.

 

Na egzaminie ósmoklasisty łącznie można uzyskać 100 punktów. Wyniki przedstawione w procentach należy pomnożyć:

przez 0,35 w przypadku języka polskiego i matematyki,

przez 0,3 w przypadku języka obcego.

Po zsumowaniu wyniku otrzymamy liczbę punktów zdobytych na egzaminie ósmoklasisty. Maksymalnie może ona wynosić 100 punktów.

Należy pamiętać, że na całość punktów, jaką można uzyskać z egzaminu ósmoklasisty składają się:

 • wyniki na świadectwie – oceny przelicza się z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, oraz dwa wybrane przedmioty, za które uczeń dostaje punkty podczas ubiegania się o przyjęcie do konkretnej klasy w liceum.

 • szczególne osiągnięcia – uczeń może zdobyć punkty na przykład za sukcesy w konkursach kuratoryjnych, osiągnięcia sportowe lub artystyczne.

 • uczestnictwo w wolontariacie – taka działalność również jest brana pod uwagę w procesie rekrutacji i przyznawane są za nią dodatkowe punkty

Terminy egzaminu ósmoklasisty w 2023 roku

Terminy egzaminu ósmoklasisty w 2023 roku:

 • 23 maja 2023 (wtorek) godz. 9.00 – egzamin ósmoklasisty z języka polskiego,

 • 24 maja 2023 (środa) godz. 9.00 – egzamin ósmoklasisty z matematyki,

 • 25 maja 2023 (czwartek) godz. 9.00 – egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego (opcjonalnie innego języka nowożytnego).

Ci uczniowie, którzy z przyczyn losowych nie będą mogli podejść do egzaminu ósmoklasisty w terminie podstawowym, będą mogli skorzystać z dodatkowego terminu egzaminu w czerwcu 2023.

 • 12 czerwca 2023 (poniedziałek) godz. 9.00 – egzamin ósmoklasisty z języka polskiego w terminie dodatkowym,
 • 13 czerwca 2023 (wtorek) godz. 9.00 – egzamin ósmoklasisty z matematyki w terminie dodatkowym,
 • 14 czerwca 2023 (środa) godz. 9.00 – egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego (opcjonalnie innego języka nowożytnego) w terminie dodatkowym.

Zobacz więcej

harmonogram egzaminu ósmoklasisty

Kiedy egzamin ósmoklasisty 2023, jakie przedmioty, jak liczyć punkty, zmiany oraz rekrutacja do szkoły średniej

Ile będzie trwał egzamin ósmoklasisty w 2023 roku?

Egzamin ósmoklasisty składa się z trzech egzaminów: z języka polskiego, z matematyki oraz języka obcego nowożytnego (zazwyczaj jest nim język angielski lub język niemiecki). Ile będzie trwał każdy z egzaminów ósmoklasisty w 2023 roku? Oto rozpiska:

 • język polski – 120 min (dla osób z dostosowaniami i cudzoziemców – do 180 min);
 • matematyka – 100 min (dla osób z dostosowaniami i cudzoziemców – do 150 min);
 • język obcy nowożytny – 90 min (dla osób z dostosowaniami – do 135 min, dla cudzoziemców – 90 min).

Czytaj dalej

ile trwa egzamin ósmoklasisty

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia