Ile szkół można wybrać po 8 klasie – rekrutacja do szkół średnich

Ile szkół można wybrać po 8 klasie – rekrutacja do szkół średnich

Ile szkół można wybrać po 8 klasie – rekrutacja do szkół średnich

27.11.2022

Ile szkół można wybrać po 8 klasie – rekrutacja do szkół średnich (liceum, technikum)

Rekrutacja do szkół średnich jest bardzo ważnym procesem, który odbywa się tuż po egzaminie ósmoklasisty i zakończeniu ósmej klasy szkoły podstawowej. To właśnie wtedy okaże się, czy uczeń dostanie się do wymarzonej placówki. Cały proces rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej wymaga złożenia odpowiednich dokumentów i pilnowania terminów.

Uczeń może ubiegać się o przyjęcie do kilku placówek. W tym tekście tłumaczymy, ile szkół można wybrać po 8 klasie szkoły ponadpodstawowej.

Proces rekrutacji do szkoły średniej jest już ostatnim (bardzo ważnym!) krokiem przed rozpoczęciem nowego etapu edukacji. Należy do niego podejść z dużą powagą i zaangażowaniem, ponieważ na przykład ominięcie jakiegoś terminu lub niedostarczenie ważnego dokumentu może ucznia pozbawić szans na naukę w wybranej przez siebie placówce.

Ile szkół można wybrać po 8 klasie?

W trakcie procesu rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej kandydat (czyli ósmoklasista) układa listę szkół i klas, do których chciałby się dostać.

Uczeń podczas procesu rekrutacji do szkoły średniej może wybrać kilka szkół, w których chciałby się uczyć. Według przepisów – kandydaci z całej Polski mogą składać podania o przyjęcie do trzech szkół ponadpodstawowych (i do dowolnej liczby klas).

Decyzje o tym, ile szkół można wybrać po 8 klasie, są jednak podejmowane też indywidualnie, zależnie od danego regionu Polski (gminy, powiatu, etc). Dobrym przykładem jest miasto Warszawa, które zdecydowało, że uczeń może "złożyć papiery" do dowolnej liczby szkół średnich.

W takiej sytuacji nie ma jednak sensu wpisywania bardzo dużej liczby szkół średnich – wystarczy kilka, maksymalnie kilkanaście. Ważne jest jednak, by ułożyć je w odpowiedniej kolejności (to samo dotyczy wybranych klas).

Sprawdź 

Progi punktowe podczas rekrutacji do szkół średnich

Podczas rekrutacji do szkół średnich obowiązują progi punktowe. Co to oznacza w praktyce? Mianowicie to, że uczeń musi zdobyć określoną ilość punktów (za świadectwo, egzamin ósmoklasisty, ewentualne dodatkowe osiągnięcia), by dostać się do konkretnej szkoły.

Każda placówka indywidualnie określa progi punktowe w danym roku. Uczeń, składając dokumenty do danej szkoły, czyli ubiegając się o przyjęcie do niej, nie wie, jakie są progi punktowe. Warto jednak przeanalizować, jakie progi punktowe obowiązywały w danej szkole w poprzednich latach – to pozwoli określić, czy z naszymi wynikami będziemy w stanie dostać się do danej placówki.

Kandydaci rywalizują ze sobą o miejsce w danej szkole ponadpodstawowej. Przed złożeniem dokumentów do konkretnych szkół – warto wypisać sobie wszystkie te placówki, do których chcielibyśmy się dostać (a także konkretne klasy) i sprawdzić, jakie były tam progi punktowe w zeszłym roku. To pozwoli nam realnie ocenić nasze szanse na dostanie się do konkretnej placówki.

Sprawdź 

Oczywiste jest, że w prestiżowych i obleganych liceach progi punktowe będą wysokie (prawdopodobnie trafią tam jedynie uczniowie ze szczególnymi osiągnięciami oraz ósmoklasiści z wybitnymi wynikami w nauce), natomiast w mniej prestiżowych szkołach będą one niższe.

Punkty do szkoły średniej

W procesie rekrutacji do szkoły średniej ósmoklasista może zdobyć maksymalnie 200 punktów. 100 punktów za wynik na egzaminie ósmoklasisty, z kolei pozostałe punkty są przyznawane za oceny na świadectwie, szczególne osiągnięcia lub dodatkową działalność.

Sprawdź

egzamin ósmoklasisty

 

Za oceny na świadectwie uczeń może uzyskać następującą ilość punktów:

 • celujący – 18 punktów,
 • bardzo dobry – 17 punktów,
 • dobry – 14 punktów,
 • dostateczny – 8 punktów,
 • dopuszczający – 2 punkty.


 

Dodatkowe punkty:

 • świadectwo z czerwonym paskiem – 7 punktów
 • wolontariat szkolny – 3 punkty
 • sukcesy w konkursach kuratoryjnych, konkursach wiedzy, osiągnięcia artystyczne i sportowe – od 2 do 10 punktów (maksymalnie można uzyskać 18 punktów).

dowiedz się więcej 

Jak liczyć punkty i jakie zmiany w rekrutacji do szkół średnich

Jakie przedmioty liczą się do średniej w 8 klasie?

Co zrobić, jeśli masz za mało punktów, by dostać się do liceum

Jak obliczyć punkty z egzaminu ósmoklasisty?

Uczeń za wszystkie egzaminy ósmoklasisty może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Jak więc obliczyć wyniki z poszczególnych egzaminów? Liczbę punktów procentowych za egzamin z języka polskiego oraz z matematyki należy pomnożyć przez 0,35.

Jeśli ktoś otrzyma 100 proc. na egzaminie, to 100 x 0,35 przyniesie mu 35 punktów. Nieco inaczej oblicza się punkty z egzaminu z języka obcego nowożytnego. Punkty za egzamin z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3 (100 proc. x 0,3 = 30 punktów).

dowiedz się więcej

jak liczyć i zdobyć dodatkowe punkty na świadectwie

 

Rekrutacja do szkoły średniej

Podczas rekrutacji do szkoły średniej ucznia czekają następujące etapy:

 • wybór preferencji i złożenie wniosku w szkole pierwszego wyboru,
 • publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia,
 • uzupełnienie wniosków rekrutacyjnych o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty,
 • potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany,
 • opublikowanie przez komisje rekrutacyjne list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkół,
 • rekrutacja uzupełniająca.

Jak wybrać szkołę średnią?

Uczniowie po skończeniu 8 klasy szkoły podstawowej muszą podjąć bardzo ważną decyzję, czyli wybrać szkołę średnią. Na co należy zwrócić uwagę przy takim wyborze? Przede wszystkim na to, jaką renomę ma dana szkoła, czy profile klas, które są w niej dostępne, korelują z naszymi zainteresowaniami.

Bardzo ważne jest również to, czy uczeń będzie miał możliwość rozwijania swoich pasji, na przykład poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju kółkach zainteresować. Należy także zwrócić uwagę na to, na jakim poziomie w danej szkole jest zdawalność matury.

Sprawdź

co zdawać na maturze

 

Dobrym pomysłem jest również podpytanie starszych kolegów (jeśli mamy taką możliwość) o to, czy kadra nauczycielska jest przyjaźnie nastawiona do uczniów, czy pracownie są dobrze wyposażone. Pod uwagę trzeba także wziąć odległość danej placówki od naszego domu, a także to, czy codzienny dojazd do niej nie będzie dla nas zbyt uciążliwy.

 

Jaki profil klasy wybrać

Wybierając profil w liceum, należy wziąć przede wszystkim pod uwagę swoje zainteresowania i pasje. Wybierzcie taki, który pozwoli wam je rozwijać, a później kontynuować na studia. Już na początku liceum trzeba pomyśleć także, na jakie studia chcielibyście się dostać i jakie przedmioty na maturze będą brane pod uwagę. Fakt, że pójdziecie na przykład do klasy humanistycznej, wcale nie oznacza, że nie będziecie później mogli się dostać na studia medyczne, jednak będzie to znacznie trudniejsze.

Sprawdź

studia po biol-chem

studia po mat-fiz

studia po mat-chem

studia po mat-biol

studia po mat-geo

studia po humanie

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wydział Nauk Społecznych, Wydział Humanistyczny, Wydział Teologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji UŚ https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJq50dkTbOFkcR6qGXE6SyeGo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/397da-US-Katowice.jpg Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu