Próbna matura z historii 2022/2023. Wymagania egzaminacyjne i typy zadań

Próbna matura z historii 2022/2023. Wymagania egzaminacyjne i typy zadań

Próbna matura z historii 2022/2023. Wymagania egzaminacyjne i typy zadań

14.05.2023

Próbna matura z historii 2022/2023. Wymagania egzaminacyjne i typy zadań

Część maturzystów decyduje się zdawać maturę z historii, tym samym – podchodzą oni też do próbnego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu. Na maturze próbnej z historii w 2022/2023 roku uczniowie będą musieli zaprezentować swoją obszerną wiedzę z kilku ostatnich lat nauki.

Tłumaczymy, jak będzie wyglądać arkusz egzaminacyjny, jakie są wymagania, kiedy odbędzie się matura próbna z historii oraz ile będzie trwała. Dla tych uczniów, którzy chcą się jak najlepiej przygotować do tego testu diagnostycznego mamy również podpowiedzi, co zrobić, by nauka była efektywna.

Matura z historii - wymagania

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała ogólne wymagania na egzaminie z historii. Można je znaleźć w odpowiednim informatorze, który należy jednak czytać razem z aneksem.

 

Matura 2023 z historii - ogólne wymagania egzaminacyjne

I. Chronologia historyczna. Zdający:

 1. porządkuje i synchronizuje wydarzenia z historii powszechnej oraz dziejów ojczystych;
 2. dostrzega zmienność i dynamikę wydarzeń w dziejach, a także ciągłość procesów historycznych i cywilizacyjnych.

 

II. Analiza i interpretacja historyczna. Zdający:

 1. analizuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w kontekście epok i dostrzega zależności pomiędzy różnymi dziedzinami życia społecznego;
 2. rozpoznaje rodzaje źródeł, ocenia przydatność źródła do wyjaśnienia problemu historycznego;
 3. dostrzega mnogość perspektyw badawczych oraz różnorakie interpretacje historii i ich przyczyny;
 4. ugruntowuje potrzebę poznawania przeszłości dla rozumienia współczesnych mechanizmów społecznych i kulturowych.

 

III. Tworzenie narracji historycznej. Zdający:

 1. tworzy narrację historyczną w ujęciu przekrojowym, jak i problemowym;
 2. dostrzega problem i buduje argumentację, uwzględniając różne aspekty procesu
 3. historycznego;
 4. dokonuje selekcji i hierarchizacji oraz integruje informacje pozyskane z różnych źródeł wiedzy.

 

Matura 2023 z historii - ogólne wymagania egzaminacyjne

W szczegółowych wymaganiach egzaminacyjnych zostały określone konkretne działy, z jakich uczeń powinien posiadać wiedzę podczas egzaminu maturalnego z historii (a także próbnej matury z tego przedmiotu):

 • historia jako nauka.
 • Pradzieje i historia starożytnego Wschodu
 • Świat starożytnych Greków
 • Społeczeństwo, życie polityczne i kultura starożytnego Rzymu
 • Bizancjum i świat islamu
 • Europa wczesnego średniowiecza
 • Gospodarcze i społeczne realia średniowiecznej Europy
 • Polska w okresie wczesnopiastowskim
 • Polska w okresie rozbicia dzielnicowego
 • Europa późnego średniowiecza
 • Polska w XIV–XV w.
 • Kultura średniowiecza
 • Odkrycia geograficzne i europejski kolonializm doby nowożytnej
 • Czasy renesansu
 • Reformacja i jej skutki
 • Europa w XVI–XVII w.
 • Państwo polsko-litewskie w czasach ostatnich Jagiellonów

Dowiedz się więcej

matura z historii - poziom rozszerzony

Matura próbna z historii - arkusz

Arkusz do matury próbnej z historii w grudniu 2022 roku będzie wyglądał tak samo, jak ten, który dostaną uczniowie w maju 2023 roku.

Na maturze próbnej z historii (oraz maturze w maju 2023) uczeń będzie musiał zmierzyć się z 29-36 zadaniami.

Arkusz egzaminacyjny będzie się składał z – wyposażonych w źródła – zadań zamkniętych i otwartych, uwzględniających wszystkie epoki historyczne i różne obszary historii. Ostatnim zadaniem będzie zadanie rozszerzonej odpowiedzi – jego rozwiązanie ma stanowić wypowiedź argumentacyjną.

Na pierwszej stronie arkusza próbnego z historii uczeń będzie mógł zapoznać się z instrukcją dla zdającego – warto ją uważnie przeczytać. Na tej samej stronie będzie także podany czas, jaki maturzysta będzie miał na rozwiązanie całego arkusza. Maturzysta będzie musiał również wypełnić puste pola i wpisać w nich swój PESEL oraz kod ucznia.

Sprawdź

matura z historii - arkusze

arkusze maturalne

Matura próbna z historii - terminy

Testy diagnostyczne organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną będą odbywać się w całej Polsce w tym samym czasie – od 12 do 21 grudnia.

Matura próbna z historii odbędzie się 21 grudnia 2022 roku (środa) o godzinie 14:00. Bardzo ważne jest, by uczeń zapamiętał ten termin! Wszystkie terminy testów diagnostycznych można sprawdzić na oficjalnej stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej – jest tam opublikowany sszzczegółowy harmonogram matur probnych.

sprawdź 

matura próbna 2022/2023 - harmonogram

harmonogram matur 2023

matura próbna z historii - czas trwania

Matura próbna z historii trwa dokładnie tyle samo, co egzamin maturalny w maju 2023. Są to trzy godziny zegarowe, czyli 180 minut. Bardzo ważne jest, by uczeń na bieżąco sprawdzał czas, jaki został mu do końca egzaminu. Dzięki temu uniknie sytuacji, w której na przykład nie zdąży zrobić jakiegoś zadania, które mogłoby się okazać bardzo proste dla niego.

Dowiedz się więcej

Ile trwają matury 2023

Matura próbna z historii - jak się przygotować

Dzięki wymaganiom egzaminacyjnym opublikowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną uczeń może przewidzieć, jakie mniej więcej tematy pojawią się na maturze próbnej z historii, a także później już na maturze właściwej w maju 2023 roku.

Ważna jest także znajomość typów zadań, a w tym z pewnością pomogą opublikowane arkusze egzaminacyjne z historii z lat poprzednich. Warto prześledzić je z uwagą, a także spróbować samodzielnie rozwiązać – dzięki temu dowiemy się, jakie wiadomości powinniśmy jeszcze nadrobić.

Dobrze jest się także zapoznać ze schematem pracy pisemnej. Zdanie matury próbnej z historii wymaga gruntownego przygotowania i szerokiej wiedzy. Warto więc zacząć powtórki już wiele miesięcy przed maturą – z pewnością nie należy zostawiać tego na ostatnią chwilę. Ciekawym sposobem może okazać się korzystania z różnych metod zapamiętywania, na przykład tworzenie mapy myśli, uczenie się na zasadzie skojarzeń. Z pewnością ułatwi to uczniowi solidne przygotowanie się do matury próbnej.

Na co jeszcze należy zwrócić uwagę, przygotowując się do matury próbnej z historii? Oto nasze wskazówki:

 • Zrób plan powtórek materiału – do przygotowań do matury należy podejść z głową i wcześniej zaplanować, jakie części materiału należy powtórzyć.
 • Należy uczyć się efektywnie, a nie tylko bezmyślnie "wkuwać".
 • Postaraj się też opanować stres – zdecydowanie nie jest on twoim sprzymierzeńcem.
 • Tuż przed egzaminem zrelaksuj się, zachowaj spokój i pamiętaj... to tylko matura próbna!

czytaj dalej

jak przygotować się do matury

jak przygotować się do matury z matematyki

jak przygotować się do matury z angielskiego

co warto wiedzieć przed maturą

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia