Jak przygotować się do matury z języka angielskiego 2023? Cenne wskazówki

Jak przygotować się do matury z języka angielskiego 2023? Cenne wskazówki

Jak przygotować się do matury z języka angielskiego 2023? Cenne wskazówki

14.05.2023

Jak przygotować się do matury z języka angielskiego 2023? Cenne wskazówki

Matura z języka angielskiego (jako języka obcego nowożytnego) należy do obowiązkowych przedmiotów, poza językiem polskim i matematyką, które uczeń musi zdać podczas egzaminu dojrzałości. Na poziomie podstawowym musi przystąpić więc do niego każdy maturzysta – zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej.

Język angielski od wielu lat jest najczęściej wybieranym językiem na maturze. Wynik z tego egzaminu ma znaczenie podczas rekrutacji na studia, a więc właśnie między innymi od niego zależy, czy uczeń dostanie się na wymarzoną uczelnię i wybrany przez siebie kierunek.

Nie należy wszystkich przygotowań zostawiać na ostatnią chwilę, ponieważ ogrom materiału może cię przytłoczyć. W tym artykule podpowiadamy, jak się przygotować do matury z języka angielskiego w 2023 roku.

Kiedy odbędzie się egzamin maturalny z języka angielskiego?

Przede wszystkim musisz dokładnie sprawdzić, kiedy i o której godzinie odbędzie się matura z języka angielskiego. Poniżej prezentujemy drobną ściągawkę.

Egzamin pisemny z języka angielskiego na poziomie podstawowym odbędzie się 5 maja 2023 (piątek) o godzinie 9.00. Egzaminy z innych języków obcych nowożytnych zostaną przeprowadzone tego samego dnia, z tym że odbędą się one o godzinie 14:00. Z kolei matura z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym odbędzie się 9 maja 2023 (wtorek) o godzinie 9.00.

Z kolei egzaminy ustane z języka angielskiego będą odbywały się w szkołach od 10 do 23 maja 2023 roku. Każdy z uczniów będzie miał swój indywidualny termin ustnej matury z języka angielskiego (lub innego języka nowożytnego).

Zobacz więcej harmonogram matur 2023

Co uczeń musi umieć na maturę z języka angielskiego w 2023 roku?

W 2023 roku matura z języka angielskiego zostanie przeprowadzona na podstawie wyodrębnionych wymagań, a nie jak kiedyś – podstawy programowej.

Oznacza to, że owe wymagania będą nieco okrojone w porównaniu z wymaganiami sprzed pandemii koronawirusa. W wymaganiach opublikowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną zostały ujęte umiejętności, które uczeń musi opanować. Odpowiadają one poziomowi B1 (B1+ w zakresie rozumienia wypowiedzi).

 

Ogólne wymagania z języka angielskiego opublikowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną to:

 • znajomości środków językowych,
 • rozumienia wypowiedzi,
 • tworzenia wypowiedzi,
 • reagowania na wypowiedzi,
 • przetwarzania wypowiedzi.

 

Uczeń, przygotowując się do matury, powinien się także zapoznać ze szczegółowymi wymaganiami. Warto również rozwiązać arkusze z poprzednich lat – wtedy maturzysta będzie mógł nie tylko sprawdzić swoją wiedzę z języka angielskiego, ale również sprawdzić, jak w praktyce wygląda rozwiązywanie takiego arkusza, czy wyrabia się ze wszystkimi zadaniami w wyznaczonym czasie, etc.

Jest to również doskonała metoda do powtórek materiału – jeśli uczeń ma trudności z jakimś zadaniem, to powinien zadbać o to, by na bieżąco opanować dany materiał.

Zobacz więcej

matura z języka angielskiego - poziom podstawowy

matura z języka angielskiego - poziom rozszerzony

matura ustna z języka angielskiego

Jakie słownictwo trzeba opanować na maturę z angielskiego 2023?

W szczegółowych wymaganiach egzaminacyjnych opublikowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną na maturę z języka angielskiego został także podany zakres słownictwa, jakie uczeń musi opanować. Dotyczy ono następujących zagadnień:

 • człowiek (np. dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, rzeczy osobiste, uczucia i emocje, umiejętności i hobby);

 • miejsce zamieszkania (np. dom i okolica, pomieszczenia i wyposażenie domu, prace domowe, wynajmowanie, kupno i sprzedaż mieszkania, przeprowadzka);

 • edukacja (np. szkoła i jej pomieszczenia, przedmioty nauczania, uczenie się – w tym uczenie się przez całe życie, przybory i oceny szkolne);

 • praca (np. zawody i związane z nimi czynności i obowiązki, miejsce pracy, praca dorywcza, wybór zawodu, poszukiwanie pracy, warunki pracy i zatrudnienia);

 • życie prywatne (np. rodzina, znajomi i przyjaciele, czynności życia codziennego, określanie czasu, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości, styl życia, konflikty i problemy);

 • żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowywanie, nawyki żywieniowe – w tym diety, lokale gastronomiczne);

 • zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary i ich cechy, sprzedawanie i kupowanie, promocja i reklama, korzystanie z usług, reklamacja);

 • podróżowanie i turystyka (np. środki transportu, orientacja w terenie, baza noclegowa, wycieczki, zwiedzanie, ruch uliczny);

 • kultura (np. dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, tradycje, media);

 • sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, obiekty sportowe, imprezy sportowe, uprawianie sportu, pozytywne i negatywne skutki uprawiania sportu);

 • zdrowie (np. tryb życia, samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie, niepełnosprawność, uzależnienia);

 • nauka i technika (np. ludzie nauki, odkrycia naukowe, wynalazki, korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych i technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz szanse i zagrożenia z tym związane);

 • świat przyrody (np. pogoda, pory roku, klimat, rośliny i zwierzęta, krajobraz, zagrożenia i ochrona środowiska naturalnego, klęski żywiołowe);

 • państwo i społeczeństwo (np. wydarzenia i zjawiska społeczne, problemy współczesnego świata).

Jak się przygotować do matury z języka angielskiego: najważniejsze zasady

Podczas nauki do matury warto postawić przede wszystkim na naukę słownictwa. By było ono łatwiej przyswajalne, uczeń może podzielić je sobie na bloki tematyczne. Warto tworzyć także mapy myśli, które ułatwią naukę. Dobrą metodą jest także wypisywanie wszystkich nieznanych słówek z tekstu w podręczniku lub testu i zapisywanie ich na fiszkach.

Każdą powtórkę słówek należy zaczynać od powtórzenia konkretnej partii słówek i ponownego zapamiętania, jeśli z niektórymi z nich mamy problemy. Uczniowie mogą także korzystać z internetowych aplikacji do nauki języka – z pewnością będzie to bardzo wskazane przed egzaminem maturalnym.

Bardzo ważne podczas przygotowań do matury z języka angielskiego jest również rozwiązywanie testów maturalnych w takiej formie, w jakiej pojawią się one na egzaminie.

Sprawdź arkusze maturalne

 

Najważniejsza w przygotowaniu do matury, niezależnie z jakiego przedmiotu, jest systematyczność. Warto już na początku roku szkolnego rozplanować sobie naukę i podzielić ją na mniejsze porcje. Każdego dnia warto poświęcić chociażby godzinę na przygotowanie do matury z języka angielskiego. Część czasu należy poświęcić na naukę słówek, jednak nie można zapominać też o przyswojeniu i powtórzeniu zagadnień gramatycznych.

Jeżeli maturzysta kontakt z językiem angielskim uczyni swoim codziennym nawykiem – wtedy szybko poprawi płynność językową, a co za tym idzie – zwiększy swoje szanse na dobrze zdaną maturę z tego przedmiotu.

Kiedy odbędą się matury w 2023 roku

Matura 2023 w terminie głównym na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym odbędzie się w okresie od 4 do 23 maja 2023 roku zgodnie z harmonogramem:

 • 4 maja 2023 (czwartek) - język polski – pp, godz. 9:00, czas trwania 240 minut (formuła 2023) lub 170 minut (formuła 2015)
 • 5 maja 2023 (piątek) - język angielski – pp, godz. 9:00, czas trwania 120 minut
 • 5 maja 2023 (piątek) - język francuski – pp, godz. 14:00, czas trwania 120 minut
 • 5 maja 2023 (piątek) - język hiszpański – pp, godz. 14:00, czas trwania 120 minut
 • 5 maja 2023 (piątek) - język niemiecki – pp, godz. 14:00, czas trwania 120 minut
 • 5 maja 2023 (piątek) - język rosyjski – pp, godz. 14:00, czas trwania 120 minut
 • 5 maja 2023 (piątek) - język włoski – pp, godz. 9:00, czas trwania 120 minut
 • 8 maja 2023 (poniedziałek) - matematyka – pp, godz. 9:00, czas trwania 180 minut (formuła 2023) lub 170 minut (formuła 2015)
 • 8 maja 2023 (poniedziałek) - język hiszpański – prgodz. 14:00, czas trwania 150 minut
 • 8 maja 2023 (poniedziałek) - język hiszpański – djgodz. 14:00, czas trwania 180 minut

Zobacz więcej harmonogram matur 2023

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ-1e4NozBD0cRCFt8gAWtS5k https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/bfdcf-wsh-wroclaw.jpg Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Aula Uniwersytecka Wydziału Prawa i Administracji UMCS https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJCxKWr2NXIkcRYECcap5lmJQ https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/99092-umcs-kierunki.jpg Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJlUta6UScGEcReTNKOPAxYMc https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/36d11-wsosp-deblin.jpg Lotnicza Akademia Wojskowa
 • ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=Wyższa+Szkoła+Przedsiębiorczości+i+Administracji+w+Lublinie https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/67f82-wspa-lublin.jpg Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • UL.ROLNA 43,, 40-555 KATOWICE, WOJ. ŚLĄSKIE https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=wyższa+szkoła+techniczna+katowice https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/b6936-wst-katowice.jpg Akademia Śląska
 • Drzwi otwarte Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski