Adam Mickiewicz Pan Tadeusz - egzamin ósmoklasisty 2023

Adam Mickiewicz Pan Tadeusz - egzamin ósmoklasisty 2023

Adam Mickiewicz Pan Tadeusz - egzamin ósmoklasisty 2023

14.03.2023

Adam Mickiewicz Pan Tadeusz - egzamin ósmoklasisty 2023

Już niebawem odbędzie się egzamin ósmoklasisty w 2023 roku. Bardzo istotną jego częścią są lektury obowiązujące w szkole podstawowej. Będą się one pojawiać zarówno w zadaniach, jak i jako tematy wypracowania, które będą musieli napisać ósmoklasiści.

Na razie wielką niewiadomą jest to, jakie lektury pojawią się na tegorocznym egzaminie, dlatego uczniowie powinni powtórzyć sobie treść wszystkich książek, omawianych na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej i należących do kanonu lektur obowiązkowych.

Jedną z takich lektur w podstawówce jest "Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zagadnienia związane z tą lekturą. Jest to już ostatni dzwonek na powtórzenie sobie tych informacji.

Zagadnienia, które mogą się pojawić na egzaminie ósmoklasisty

Zagadnienia, które mogą pojawić się na egzaminie ósmoklasisty z lektury "Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza w 2023 roku:

 • Wątek miłosny w "Panu Tadeuszu" autorstwa Adama Mickiewicza.
 • Wątek niepodległościowy w lekturze "Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza.
 • Wątek sporu o zamek w "Panu Tadeuszu" Adama Mickiewicza.
 • "Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza jako epopeja narodowa.
 • Geneza dzieła "Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza.
 • Do jakiego gatunku literackiego należy "Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza? (epopeja).
 • Jakie były okoliczności powstania "Pana Tadeusza" w świetle Inwokacji i Epilogu?
 • Co ważnego działo się w poszczególnych księgach "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza?
 • Motyw dzieciństwa w "Panu Tadeuszu" Adama Mickiewicza.
 • Motyw przemijania w "Panu Tadeuszu" Adama Mickiewicza.
 • Dworek szlachecki jako ostoja polskości w "Panu Tadeuszu" Adama Mickiewicza.
 • Litwa i Soplicowo w "Panu Tadeuszu" Adama Mickiewicza (wspomnienia Mickiewicza).
 • Obraz wsi w "Panu Tadeuszu" Adama Mickiewicza.
 • Obraz szlachty polskiej w "Panu Tadeuszu" Adama Mickiewicza.
 • Wątek miłości w "Panu Tadeuszu" Adama Mickiewicza (Tadeusza – Zosi, Jacka – Ewy).
 • Wątek cierpienia w "Panu Tadeuszu" Adama Mickiewicza (wątek Jacka Soplicy).
 • Przyroda w utworze Adama Mickiewicza.
 • Motyw przemiany w "Panu Tadeuszu" Adama Mickiewicza (Jacek Soplica – ks. Robak).
 • Motyw wojny w "Panu Tadeuszu" Adama Mickiewicza (toczące się wydarzenia w tle).
 • Tradycja w "Panu Tadeuszu" Adama Mickiewicza (staropolskie obyczaje).
 • Motyw muzyki w "Panu Tadeuszu" Adama Mickiewicza (dźwięki i muzyka odgrywają ważną rolę).

główni bohaterowie

Pan Tadeusz- główni bohaterowie

 • Tadeusz Soplica
 • Sędzia
 • Ksiądz Robak (Jacek Soplica)
 • Zosia
 • Telimena
 • Hrabia
 • Wojski Hreczecha
 • Rejent Bolesta
 • Asesor
 • Stolnik
 • Ewa Horeszkówna
 • Jankiel
 • Gerwazy Rębajło
 • Podkomorzy
 • Maciej Dobrzyński.

Czas i miejsce akcji

Akcja "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza zaczyna się w momencie przyjazdu tytułowego bohatera do Soplicowa. Dzieje się to latem 1811 roku. Rozpoczyna się ona w piątkowe popołudnie i trwa do wtorku. Akcja rozgrywa się na Litwie, w dworku szlacheckim Soplicowo, w zaścianku szlacheckim Dobrzyn, a także w zamku Horeszków.

Najważniejsze wątki

Pan Tadeusz - najważniejsze wątki:

 • wątek patriotyczny (wątek akcji związany z postacią księdza Robaka)
 • wątek sensacyjny/spór o zamek Horeszków
 • wątek miłosny (perypetie miłosne Tadeusza, Telimeny, Zosi i Hrabiego).

Pan Taduesz - na egzaminie ósmoklasity w latach ubiegłych (jakie pytania itp.)

"Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza pojawił się na egzaminie ósmoklasisty w 2021 roku. Jedno z poleceń brzmiało następująco:

Odwołując się do przytoczonego fragmentu, odtwórz kolejność argumentacji Sędziego na podstawie jego wypowiedzi. Wpisz litery B, C, D w kratki we właściwej kolejności.

A. Zwrócenie uwagi na różne rodzaje grzeczności. B. Podkreślenie efektów dawnego dobrego wychowania. C. Odwołanie się do własnych doświadczeń z przeszłości. D. Zasygnalizowanie problemu dotyczącego szkół w stolicy.

Uczniowie musieli zmierzyć się także z takim zadaniem: Dokończ zdanie tak, aby było zgodne z treścią przytoczonego fragmentu. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Bezpośrednim pretekstem do zabrania głosu przez Sędziego była

A. nieuprzejmość Tadeusza wobec Podkomorzego. B. reakcja Podkomorzego na zachowanie Tadeusza. C. skarga Podkomorzanek na zachowanie młodzieńców. D. niegrzeczna wypowiedź Tadeusza skierowana do sąsiadki.

 

Ósmoklasiści musieli także ocenić prawdziwość następujących stwierdzeń:

Z wypowiedzi Sędziego wynika, że opanowanie zasad staropolskiej grzeczności nie wymaga wysiłku.

Sędzia podkreśla, że w zachowaniu młodych mężczyzn szczególnie ważna jest grzeczność wobec kobiet.

 

Polecenie do kolejnego zadania brzmiało: Odwołując się do przytoczonego fragmentu, wyjaśnij, dlaczego – według Sędziego – grzeczność jest ważna. Nie cytuj sformułowań z arkusza.

 

Jedno z zadań miało także takie polecenie: Wyjaśnij sens sformułowania użytego przez Sędziego: Ale co dzień postrzegam, jak młodź cierpi na tem, Że nie ma szkół uczących żyć z ludźmi i światem.

 

Po raz drugi ósmoklasiści musieli ocenić prawdziwość zdań:

Podczas uroczystych posiłków obowiązywała odpowiednia kolejność zajmowania przez gości miejsc przy stole

Soplicowo nazywano „centrum polszczyzny” między innymi dlatego, że w domu Sędziego pielęgnowano staropolskie obyczaje.

 

Kolejne polecenie brzmiało następująco:

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Do tego samego rodzaju literackiego co Pan Tadeusz Adama Mickiewicza należy

A. Zemsta Aleksandra Fredry. B. Tren VIII Jana Kochanowskiego. C. Balladyna Juliusza Słowackiego. D. Quo vadis Henryka Sienkiewicza.

 

W jednym zadaniu uczniowie musieli także podać jedną cechę charakterystyczną dla rodzaju literackiego, do którego należy Pan Tadeusz Adama Mickiewicza

Opinie zdających na temat lektury w latach ubiegłych

Co uczniowie myślą o "Panu Tadeuszu" Adama Mickiewicza na egzaminie ósmoklasisty? "Był "Pan Tadeusz". Byłam na to gotowa. Bardzo obawiałam się, że będzie "Balladyna" - powiedziała uczennica w rozmowie z "polskieradio24".

"Nie jestem fanem "Pana Tadeusza", więc tym bardziej się nie ucieszyłem, gdy zobaczyłem tę lekturę na egzaminie. Co prawda, pytania nie były trudne i odpowiedzi dało się wywnioskować z załączonego fragmentu tekstu, ale i tak wolałbym coś innego" – powiedział kolejny uczeń w rozmowie z "pomorska.pl" po egzaminie ósmoklasisty w 2021 roku.

"Wszyscy byliśmy pewni, że "Pan Tadeusz" się nie pojawi, bo był na próbnym egzaminie. Pisałem rozprawkę, wybrałem "Kamienie na szaniec" i "Latarnika". Początkowo nie doczytałem polecenia i niemal w ostatniej chwili zorientowałem się, że powinienem odnieść się do dwóch utworów. Na szczęście zdążyłem, bo inaczej straciłbym punkty" – dodał uczeń.

Zobacz także

Lektury na egzaminie ósmoklasisty – lista lektur obowiązkowych i uzupełniających

egzamin ósmoklasisty z języka polskiego 2023

harmonogram egzaminu ósmoklasisty

egzamin ósmoklasisty - arkusze

wyniki egzamiu ósmoklasisty 2023

co sprawia uczniom najwięcej kłopotu na egzaminie ósmoklasisty

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia