Skąpiec, Molier - matura 2023

Skąpiec, Molier - matura 2023

Advertisement

Skąpiec, Molier - matura 2023

14.05.2023

Skąpiec, Molier - matura 2023

Ucznia przed przystąpieniem do matury obowiązuje przeczytanie niektórych lektur. Jest to bardzo ważne, ponieważ właśnie na utworach określonych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i zawartych w spisie lektur obowiązkowych będą bazować zadania na egzaminie dojrzałości.

Tematy maturalne odnoszą się do konkretnych tekstów literackich, a analiza zamieszczonego w arkuszu tekstu nie zawsze okazuje się wystarczająca. Wtedy niezwykle ważny jest kontekst i wiedza ucznia na temat treści danej lektury. Tło, epoka, zawarte w utworach motywy oraz ich analiza są wtedy kluczowe.

Dlatego właśnie tak niezwykle ważne jest przeczytanie lektur, które są omawiane na lekcjach języka polskiego w szkole średniej.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zagadnienia, dotyczące utworu "Skąpiec" Moliera – pytania jawne, które mogą pojawić się na maturze, najważniejszych bohaterów oraz istotne motywy książki.

Skąpiec - lista pytań jawnych do lektury

Poniżej przedstawiamy listę pytań jawnych, które zostały opracowane i opublikowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną dotyczące lektury Moliera "Skąpiec". Mogą się one pojawić na ustnym egzaminie maturalnym z języka polskiego.

1. Relacje rodzinne w krzywym zwierciadle komedii. Omów zagadnienie na podstawie Skąpca Moliera. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

2. Konflikt pokoleń jako motyw literacki. Omów zagadnienie na podstawie Skąpca Moliera. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.

Zagadnienia, które mogą się pojawić na maturze

Zagadnienia, które mogą pojawić się na maturze z lektury "Skąpiec" autorstwa Moliera.

 • Obraz świata w komedii "Skąpiec" Moliera.
 • Wymowa utworu "Skąpiec" Moliera (dramat rodzinny).
 • Problematyka utworu "Skąpiec" autorstwa Moliera.
 • Kompozycja, styl i język w utworze "Skąpiec" autorstwa Moliera.
 • Motyw pieniądza w utworze "Skąpiec" autorstwa Moliera.
 • Motyw rodziny w utworze "Skąpiec" autorstwa Moliera.
 • Motyw buntu w utworze "Skąpiec" autorstwa Moliera.
 • Motyw kobiety w utworze "Skąpiec" autorstwa Moliera.
 • Mkotyw miłości w utworze "Skąpiec" autorstwa Moliera.
 • Motyw samotności w utworze "Skąpiec" autorstwa Moliera.
 • Charakterystyka porównawcza Harpagona i Anzelma.
 • "Skąpiec" Moliera jako utwór o niewłaściwym stosunku do pieniędzy.
 • Komizm w utworze "Skąpiec" Moliera.
 • Na czym polega uniwersalizm w "Skąpcu" Moliera?
 • Obraz i relacje rodziny Harpagona.
 • Jakie wady ośmiesza i krytykuje Molier w "Skąpcu"?
 • Jakie zachowania Harpagona świadczyły o jego skąpstwie?
 • Dlaczego "Skąpca" Moliera można traktować jako dramat rodzinny?
 • Dlaczego na podstawie "Skąpca" Moliera można stwierdzić, że pieniądze szczęścia nie dają?
 • Czy dobra materialne czynią człowieka szczęśliwym? (odpowiedź na podstawie utworu "Skąpiec" Moliera).
 • Obraz obyczajów społecznych w XVlll wieku.
 • Konflikt pokoleń jako motyw literacki na podstawie utworu "Skąpiec" Moliera.

Skąpiec - główni bohaterowie

Skąpiec główni bohaterowie

 • Harpagon
 • Kleant
 • Eliza
 • Marianna
 • Walery
 • Anzelm

 

Harpagon, czyli Skąpiec, jest to główny i tytułowy bohater, ojciec Elizy i Kleanta. Około sześćdziesięcioletni mężczyzna, zamożny, który pomnaża swój majątek. Jego jedyną namiętnością są pieniądze i to właśnie im poświęca swoją uwagę. Szkatułkę, w której trzyma swoje pieniądze, traktuje jak ukochaną kobietę. Jest chciwy i pragnie bogactwa. Nie interesuje go los jego dzieci. Zdaje się, że mężczyzna zapomniał także, co to moralność. Jest egoistyczny i pozbawiony uczuć. Co więcej, zdolny jest do każdego podłego zachowania, jeśli tylko przyniesie mu ono zysk.

 

Kleant – syn Harpagona, jest zakochany w Mariannie, bardzo nienawidzi swojego ojca.

 

Eliza – jest córką Harpagona, cierpi, ponieważ przez swojego ojca czuje się "jak zbędny przedmiot" w domu. Jest związana potajemnym przyrzeczeniem małżeńskim z Walerym. Dziewczyna broni się przed małżeństwem z dużo starszym od siebie Anzelmem, za którego ojciec chce ją wydać, ponieważ dla niego nie liczy się posag.

 

Marianna – jest córką Anzelma, to piękna młoda dziewczyna zakochana w Kleancie, ma jednak zostać wydana za jego ojca – Harpagona.

 

Walery – syn Anzelma, jest rządcą w domu Harpagona, kocha się w Elizie i stara się ją zdobyć poprzez przychylność Harpagona, jednak Skąpiec myśli jedynie o wydaniu swojej córki za Anzelma, nie zajmuje go szczęście jego własnych dzieci.

 

Anzelm – ojciec Walerego i Marianny, który ubiega się o rękę Elizy.

Skąpiec - czas i miejsce akcji

Akcja rozgrywa się w Paryżu, w domu Harpagona. Czas akcji nie jest określony, jednak zapewne są to lata współczesne Molierowi, czyli autorowi książki.

Skąpiec - najważniejsze wątki

 • wątek szkatuły ze złotem
 • wątek Walerego i Elizy
 • wątek Harpagona, Kleanta i Marianny
 • wątek Anzelma, Walerego i Marianny.

Skąpiec na maturach w latach ubiegłych

W ciągu ostatnich kilkunastu lat "Skąpiec" Moliera nie pojawił się na egzaminie maturalnym. Należy jednak pamiętać o tym, że zadania na maturze są często bardzo podobne do tych, które pojawiają się na sprawdzianach z języka polskiego, dotykają tych samych tematów i zagadnień.

Dlatego właśnie dokładne przeczytania, a następnie przeanalizowanie lektury sprawi, że uczniowie bez problemu powinni poradzić sobie z zadaniami ze "Skąpca" Moliera, jeśli taki pojawi się na maturze 2023. Dobrze jest jeszcze raz przeanalizować zadania ze sprawdzianów, kartkówek, testów oraz repetytoriów i przypomnieć sobie w ten sposób treść lektury.

Opinie zdających na temat lektury w latach ubiegłych

W sieci nie da się znaleźć opinii uczniów na temat "Skąpca" Moliera występującego na maturze, ponieważ ta lektura nie pojawiała się już od lat. Jest to jednak komedia, czyli występują tam wątki mające na celu rozbawienie odbiorcy, dlatego przez wielu uczniów dzieło to jest lubiane, budzi ciekawość wśród młodych czytelników, a przeczytanie tej książki zazwyczaj nie sprawia maturzystom problemów. Również interpretacja nie jest trudna, występuje tam różnorodność stylistyczna.

Zobacz także

matura z języka polskiego 2023 - poziom podstawowy

matura z języka polskiego 2023 - poziom rozszerzony

matura ustna z języka polskiego 2023

harmonogram matur 2023

matura 2023 - arkusze

wyniki matur 2023

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia