Żona modna, Ignacy Krasicki - egzamin ósmoklasisty 2024

Żona modna, Ignacy Krasicki - egzamin ósmoklasisty 2024

Żona modna, Ignacy Krasicki - egzamin ósmoklasisty 2024

12.10.2023

Żona modna, Ignacy Krasicki - egzamin ósmoklasisty 2024

Ostatni rok edukacji w szkole podstawowej jest czasem intensywnego przygotowywania się do egzaminu ósmoklasisty. Składa się on z trzech części – egzaminu z języka polskiego, matematyki, a także języka obcego nowożytnego (zazwyczaj jest nim język angielski). Jeśli chodzi o język polski – egzamin składa się zarówno z zadań zamkniętych, jak i zadań otwartych.

Uczniowie często obawiają się tego "sprawdzianu" ze względu na lektury, które trzeba przeczytać. Jaki jest cel czytania tych obowiązkowych dzieł? Mają one rozbudzić ciekawość świata w młodym czytelniku i zamiłowanie do czytania. Zadania egzaminacyjne sprawdzają znajomość konkretnych lektur, podanych w spisie opracowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Mogą pojawić się one w krótszych zadaniach lub być tematem wypracowania.

Jedną z takich lektur jest "Żona modna" Ignacego Krasickiego". "Żona modna" pochodzi z pierwszego zbioru satyr Ignacego Krasickiego. Jego celem jest ośmieszenie bezkrytycznego naśladowania mody, która przychodzi z zachodu. Ma charakter jest dialogowy i przedstawia rozmowę, która toczy się między młodym mężem, a jego znajomym. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zagadnienia dotyczące tej lektury, czas i miejsce akcji oraz głównych bohaterów.

Zagadnienia, które mogą się pojawić na egzaminie ósmoklasisty

Zagadnienia, które mogą pojawić się na egzaminie ósmoklasisty dotyczące utworu "Żona modna" Ignacego Krasickiego, to:

 • Środki stylistyczne użyte w utworze "Żona modna" Ignacego Krasickiego.
 • Czym jest satyra? (to utwór wierszowany, który łączy w sobie cechy epiki, liryki i dramatu).
 • Użycie licznych archaizmów w utworze "Żona modna" Ignacego Krasickiego.
 • Krytyka bezmyślnego naśladowania zachodniej mody w "Żonie modnej" Ignacego Krasickiego.
 • Częste użycie zdrobnień w utworze "Żona Modna" Ignacego Krasickiego (mają one na celu podkreślenie infantylności tego kobiecego świata, wzorowanego na francuskiej modzie).
 • Kompozycja utworu "Żona modna" Ignacego Krasickiego (długi utwór wierszowany).
 • Problematyka utworu "Żona modna" Ignacego Krasickiego.
 • "Żona modna" Ignacego Krasickiego jako krytyczny obraz społeczeństwa w Xvlll wieku.
 • Jakie "zwyczaje" opisuje w satyrze "Żona modna" Ignacy Krasicki? (ślub z wyrachowania i czystej kalkulacji, intercyza przedślubna, uległość męża wobec kaprysów żony, prawo kobiety do zachcianek, naśladowanie zachodniej mody).
 • Jakie cechy gatunkowe satyry zostały wplecione w utwór "Żona modna" Ignacego Krasickiego"? (gatunek mieszany, synkretyczny, ośmieszanie wad i obyczajów ludzi, ironia, przejaskrawiona rzeczywistość, komizm, wymowa dydaktyczna).
 • Zarzuty Ignacego Krasickiego wobec szlachty XVlll wieku (ślepe uleganie modzie na to, co zagraniczne; zerwanie z dawnymi obyczajami; odejście od zasad wiary i kościoła; interesowność; głupota; egoizm; brak troski o rodzinny majątek; rozrzutność).

Żona modna - główni bohaterowie

Żona modna - główni bohaterowie

 • Pan Piotr
 • Żona modna
 • Przyjaciel

 

Pan Piotr – jest szlachcicem, sarmatą, przywiązanym do tradycji i wiary. To świeżo upieczony małżonek, który decyduje się na małżeństwo bez miłości – robi to dla majątku, ponieważ jest zachłannym materialistą. Jest uległy i potulny, Nie wytykał nosa poza swój majątek i nie interesował się tym, co dzieje się w mieście. Jest zrozpaczony, nieporadny i rozżalony skutkami swojej decyzji o małżeństwie. Podczas opisywania swojej żony wyolbrzymia jej cechy, tym samym podkreśla to, jak bardzo on sam jest nieszczęśliwy.

 

Żona modna – jest to zamożna i piękna szlachcianka. Pogardza wsią, jednak uwielbia wszystko, co wielkomiejskie. W sposób bezmyślny naśladuje francuska modę, jednak właśnie tak została wychowana. Nie szanuje starszych ludzi, ale też tego, co polskie i odziedziczone po przodkach, Wszelkie tradycje określa po prostu jako przestarzałe, niemodne, a także świadczące o złym guście. Jest kapryśna, arogancka i ma bardzo duże wymagania.

 

Przyjaciel – słuchacz opowieści Pana Piotra, który niewiele komentuje, jednak doradza mu spokój i rozwagę.

Żona modna - czas i miejsce akcji

Akcja utworu dzieje się w drugiej połowie XVlll wieku. Toczy się w Warszawie, a także wiejskich posiadłościach ziemskich głównego bohatera.

Żona modna - najważniejsze wątki

 • krytyka bezmyślnego naśladowania zachodniej mody,
 • upadek moralny, związany z naśladowaniem francuskiej mody,
 • krytyka zawierania małżeństw dla zysku,
 • opowieść Pana Piotra o zwyczajach i wymaganiach jego żony,
 • pożałowanie decyzji o ślubie przez męża (krótka historia małżeństwa Pana Piotra).

Żona modna na egzaminie ósmoklasisty w latach ubiegłych

Fragment utworu "Żona modna" pojawił się na próbnym egzaminie ósmoklasisty (opublikowanym przez Gazetę Wyborczą) w 2021 roku.

Oto zadania, jakie się w nim pojawiły. Jedno z pierwszych poleceń brzmiało następująco: "Jaką funkcję pełni wyolbrzymienie zastosowane w ostatnich trzech wersach przywołanego wyżej fragmentu tekstu (opis potrzebnych żonie modnej pokojów)? Udziel odpowiedzi w postaci zdania pojedynczego".

"W jakim celu w satyrze zostały zastosowane cudzysłowy?" - brzmi polecenie kolejnego zadania.

Kolejne polecenie to: "Problem ulegania modzie i bezkrytycznego naśladowania obcych wzorów jest aktualny także dzisiaj. Sformułuj dwa argumenty uzasadniające to stwierdzenie".

Uczniowie musieli poradzić sobie również z takim zadaniem: "Odwołując się do całego tekstu, wskaż, czyje i jakie inne zachowania (oprócz żony modnej) zostały ośmieszone w satyrze Krasickiego". Drugie polecenie do tego zadania brzmi: "Wykorzystując ustalenia z podpunktu a), zaproponuj inny tytuł utworu".

Ósmoklasiści mierzyli się także z takim poleceniem: "W imieniu żony modnej napisz ogłoszenie o poszukiwaniu architekta krajobrazu, który miałby zaprojektować jej ogród. Odwołując się do poniższego fragmentu utworu, określ swoje wymagania i oczekiwania.

Niech będą z cyprysów gaiki, Mruczące po kamyczkach gdzieniegdzie strumyki, Tu kiosk, a tu meczecik, holenderskie wanny, Tu domek pustelnika, tam kościół Dyjanny. Wszystko jak od niechcenia, jakby od igraszki, Belwederek maleńki, klateczki na ptaszki, A tu słowik miłośnie szczebiocze do ucha, Synogarlica jęczy, a gołąbek grucha, A ja sobie rozmyślam pomiędzy cyprysy Nad nieszczęściem Pameli albo Heloisy... ".

Opinie zdających na temat lektury w latach ubiegłych

W sieci nie pojawiają się opinie uczniów na temat "Żony modnej" Ignacego Krasickiego. Muście jednak pamiętać, że to, co np. dla waszego kolegi byłoby trudnym zadaniem – dla was może okazać się banalnie proste. I odwrotnie. Wszystko zależy przede wszystkim od rzetelnego przygotowania się, znajomości utworu, a także umiejętności jego analizy i interpretacji.

Zobacz także

Lektury na egzaminie ósmoklasisty – lista lektur obowiązkowych i uzupełniających

egzamin ósmoklasisty z języka polskiego 2024

harmonogram egzaminu ósmoklasisty 2024

egzamin ósmoklasisty - arkusze

wyniki egzamiu ósmoklasisty

co sprawia uczniom najwięcej kłopotu na egzaminie ósmoklasisty

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

kalkulator maturalny

matura 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2024

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia