Politechnika Warszawska – znamy wyniki rekrutacji 2023/2024!

Politechnika Warszawska – znamy wyniki rekrutacji 2023/2024!

Studia Warszawa - Politechnika Warszawska

20.07.2023

Politechnika Warszawska – znamy wyniki rekrutacji 2023/2024!

Rekrutacja na semestr akademicki 2023/2024 na Politechnice Warszawskiej zaowocowała dużym zainteresowaniem studiami stacjonarnymi I stopnia. Uczelnia przygotowała 5 620 miejsc dla nowych studentów, jednak dołączyć do niej chciało aż 11 096 kandydatów, którzy w sumie złożyli imponującą liczbę 31 773 aplikacji. Najbardziej obleganymi kierunkami studiów tegorocznej rekrutacji na PW okazały się: cyberbezpieczeństwo, matematyka i analiza danych oraz inżynieria i analiza danych.

 

Największym zainteresowaniem cieszą się kierunki informatyczne

W ostatnich latach obserwujemy ogromny wzrost zainteresowania studiami z branży IT. Młodzi wybierają tę branżę, ponieważ oferuje ona ogromne możliwości rozwoju kariery i wysokie zarobki. Dynamiczny rozwój tego sektora gospodarki sprawia, że wynagrodzenia dla takich pracowników są znacznie powyżej średniej krajowej. Nic więc dziwnego, że to właśnie kierunki informatyczne były najbardziej rozchwytywane w tegorocznej rekrutacji 2023/2024 na Politechnikę Wrocławską.
Najbardziej obleganym kierunkiem pierwszej tury rekrutacji na PW na stacjonarne studia I stopnia było cyberbezpieczeństwo, gdzie na jedno miejsce aplikowało ponad 21 kandydatów. Na drugim miejscu uplasowała się matematyka i analiza danych, na którą złożono 14 aplikacji na jedno miejsce. Ostatnie miejsce na podium piastuje inżynieria i analiza danych z ponad 13 rejestracjami na jedno miejsce. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również: inżynieria internetu rzeczy oraz computer science
 

Najpopularniejsze kierunki rekrutacji 2023/2024 na Politechnice Warszawskiej

 
Najpopularniejsze kierunki studiów w Politechnice Warszawskiej:
  • Informatyka – 1661  kandydatów
  • Zarządzanie – 1315  kandydatów
  • Cyberbezpieczeństwo – 1264  kandydatów
  • Informatyka stosowana – 1189  kandydatów
  • Budownictwo – 1136  kandydatów
 
Politechnika Warszawska - najpopularniejsze kierunki pod względem liczby osób na 1 miejsce:
  • Cyberbezpieczeństwo – 21,1 kandydatów
  • Matematyka i analiza danych – 14 kandydatów
  • Inżynieria i analiza danych – 13,7 kandydatów
  • Inżynieria internetu rzeczy – 13,6 kandydatów
  • Computer science – 13,4 kandydatów

*Najpopularniejsze kierunki studiów 2023/2024 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i  jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów 

 

Dalsze postępowanie rekrutacyjne

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani na Politechnikę Warszawską, muszą teraz złożyć wymagane dokumenty, aby ostatecznie zostać przyjęci studia. Mają na to cztery dni w terminie: 19, 20, 21 i 24 lipca 2023 r. (z kolei w Filii w Płocku nawet pięć dni, bo także 22 lipca). Dokumenty będą przyjmowane od godz. 9.00 do godz. 15.00 w wyznaczonych miejscach przez Wydziały. Dokładna lista, wraz z nazwami budynków i adresami, znajduje się na stronie Biura ds. Przyjęć na Studia.
Każdy kandydat musi dostarczyć: oryginał świadectwa dojrzałości do wglądu, wraz z kserokopią, dokument tożsamości, oraz dwie aktualne fotografie o wymiarach 35 × 45 mm, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem. Należy również pamiętać także o innych dokumentach wykorzystywanych w procesie rekrutacji, jeśli takowe zostały zgłoszone.

Komentarze (0)