Ochrona środowiska studia w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – rekrutacja 2022/2023

Ochrona środowiska studia w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – rekrutacja 2022/2023

Studia Poznań - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

10.02.2022

Ochrona środowiska studia w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – rekrutacja 2022/2023

Ochrona środowiska jest kierunkiem, który umożliwia pozyskanie wiedzy interdyscyplinarnej, czyli złożonej z wielu elementów. Tymi elementami są między innymi: ekologia, biologia molekularna, mikrobiologia oraz hydrobiologia.

Studia na kierunku ochrona środowiska w UAM
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Program studiów i przedmioty

W toku kształcenia studenci kierunku Ochrona środowiska zaznajamiają się z procesami biologicznymi, ekologicznymi oraz fizycznochemicznymi zachodzącymi w środowisku. Poznają przyczyny, skutki oraz mechanizmy degradacji środowiska przyrodniczego, jak również różnorodność biologiczną, jej zagrożenia oraz sposoby ochrony. Ponadto, nabywają umiejętności w zakresie oceny skutków wpływu działalności człowieka na organizmy żywe i procesy zachodzące w przyrodzie, a także analizy i interpretacji zjawisk zachodzących w szerokich domenach przestrzennych. Ochrona środowiska reprezentuje studia przyrodnicze, a zatem łączy w sobie wiele obszarów nauki.

W programie studiów na kierunku Ochrona środowiska znajdziesz takie przedmioty jak:

 • różnorodność roślin i grzybów,
 • różnorodność zwierząt,
 • meteorologia i klimatologia,
 • genetyka ogólna i ekologiczna,
 • zasoby przyrody i ich ochrona,
 • rekultywacja środowiska i gospodarka odpadami

 

Program nauczania skonstruowany jest w taki sposób, aby pozyskać nie tylko złożoną wiedzę, ale również jasno określone umiejętności praktyczne, na czele z umiejętnością prowadzenia monitoringu środowiska i przygotowywania raportów oddziaływań inwestycji na środowisko i zarządzania zasobami przyrody.

Studia przyrodnicze, które reprezentuje Ochrona środowiska to nowocześnie opracowany program, który umożliwia pozyskanie wiedzy interdyscyplinarnej, otwiera przed przyszłymi absolwentami szerokie perspektywy zawodowe i daje podstawę do znalezienia zatrudnienia w różnych miejscach i różnych zawodach.

 

Sprawdź także:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza kierunki studiów

Poznań kierunki studiów

 

Praca po studiach

Studia przyrodnicze na kierunku Ochrona środowiska zbudowane są w taki sposób, aby pozyskać obszerną, a przede wszystkim praktyczną wiedzę na temat fizyczno- chemicznych podstaw funkcjonowania środowiska przyrodniczego oraz prawno- ekonomicznych podstaw zarządzania środowiskiem. Interdyscyplinarność kierunku otwiera przed przyszłymi absolwentami szerokie możliwości zawodowe, bowiem wiedza i umiejętności płynące z kształcenia mogą być wykorzystywane w różnych miejscach i na różnych stanowiskach.

Absolwenci odnajdą się między innymi w administracji rządowej, samorządowej, instytucjach powołanych do zarządzania ochroną przyrody i realizujących zadania monitoringu środowiska, ale potencjalnych miejsc pracy może być znacznie więcej.

Absolwenci Ochrony środowiska mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach jak:

 • firmy konsultingowe,
 • instytucje ochrony środowiska,
 • laboratoria analityczne,
 • firmy eksperckie,
 • administracja rządowa i samorządowa,
 • laboratoria diagnostyki molekularnej

 

Zasady rekrutacji

Podstawę kwalifikacji na kierunek Ochrona środowiska w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stanowi konkurs świadectw.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

 

Studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Studia w Poznaniu to obszerne zagadnienie, którego istotnym elementem jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. To jedna z największych i najchętniej wybieranych uczelni w kraju, mogąca pochwalić się bogatą historią, a przede wszystkim różnorodną ofertą edukacyjną, złożoną z 80 kierunków kształcenia.

Komentarze (0)