Stosunki międzynarodowe studia w Uniwersytecie Warszawskim – rekrutacja 2023/2024

Stosunki międzynarodowe studia w Uniwersytecie Warszawskim – rekrutacja 2023/2024

Studia Warszawa - Uniwersytet Warszawski

25.01.2023

Stosunki międzynarodowe studia w Uniwersytecie Warszawskim – rekrutacja 2023/2024

Stosunki międzynarodowe to kierunek umożliwiający studentom zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu m.in. nauk ekonomiczno-społecznych, politycznych i prawnych. Absolwenci stosunków międzynarodowych analizują gospodarkę światową oraz międzynarodowe stosunki polityczne, a także rozumieją złożony charakter międzynarodowych systemów politycznych i gospodarczych.

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe w UW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

 

Program studiów i przedmioty

Studenci kierunku stosunki międzynarodowe poznają dokładnie historię tej dziedziny oraz jej praktyczne zastosowanie. W programie tych studiów przewidywane są pzedmioty poświęcone m.in. ekonomii, polityce, demografii czy procesom globalizacji.

W programie studiów na kierunku stosunki międzynarodowe znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • organizacje międzynarodowe,
 • podstawy prawa,
 • historia stosunków międzynarodowych,
 • polityka zagraniczna Polski,
 • międzynarodowe stosunki kulturalne/wojskowe,
 • geografia polityczna,
 • integracja europejska.

 

Sprawdź także:

Uniwersytet Warszawski kierunki studiów

Warszawa kierunki studiów
 

Przykładowe specjalności

Studenci stosunków międzynarodowych mogą rozwijać się w ramach trzech ścieżek kształcenia: ekonomicznej, prawno-politycznej i społecznej. Każda ze ścieżek przygotowuje absolwentów do prowadzenia działań zawodowych w określonych aspektach tej dziedziny.

Przykładowe przedmioty organizowane w ramach ścieżek:

 • międzynarodowe prawo handlowe/prywatne
 • systemy społeczno-gospodarcze we współczesnym świecie
 • międzynarodowa współpraca morska, lotnicza, kosmiczna
 • międzynarodowa ochrona środowiska
 • migracje międzynarodowe
 • pomoc rozwojowa i humanitarna UE
   

Praca po studiach

Absolwenci kierunku stosunki międzynarodowe są przygotowani do pracy na takich stanowiskach jak np.: analityk i specjalista średniego szczebla w administracji państwowej i samorządowej. Eksperci tej dziedziny zatrudniani są także w: organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych lub przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych.

Absolwenci stosunków międzynarodowych mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach jak:

 • instytucje i przedsiębiorstwa związane z obrotem międzynarodowym
 • organizacje i instytucje międzynarodowych
 • jednostki administracji państwowej
 • dyplomacja
 • środki masowego przekazu
   

Zasady rekrutacji

Kandydaci na studia społeczne często mogą wykazywać się zarówno wiedzą z zakresu nauk społecznych i humanistycznych, jak również matematycznych i przyrodniczych.

Rekrutacja na kierunek stosunki międzynarodowe w Uniwersytecie Warszawskim odbywa się na podstawie konkursu świadectw – dobrze więc, by kandydaci na te studia wzięli pod uwagę np. biologię, chemię, filozofię, geografię, historię, wiedzę o społeczeństwie lub język obcy.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj


Studia w Uniwersytecie Warszawskim

Celem Uniwersytetu Warszawskiego jest kompleksowe przygotowanie odpowiedzialnych profesjonalistów, gotowych do prowadzenia debat publicznych oraz aktywnego rozwijania nauki. Absolwenci tej uczelni są świadomi społecznego obowiązku spadającego na barki uczonych, a także wykazują się otwartością i chęcią ciągłego samodoskonalenia się. Kandydaci na studia w Warszawie mają do wyboru ponad sto kierunków oferowanych przez Uniwersytet Warszawski.

Komentarze (0)