Stosunki międzynarodowe studia w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie – rekrutacja 2022/2023

Stosunki międzynarodowe studia w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie – rekrutacja 2022/2023

Studia Kraków - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

27.02.2022

Stosunki międzynarodowe studia w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie – rekrutacja 2022/2023

Stosunki międzynarodowe to kierunek poświęcony w szczególności procesom polityczno-społecznym i gospodarczym świata. Studenci zgłębiają zagadnienia związane m.in. z: systemami politycznymi, stosunkami gospodarczymi czy współpracą w obszarze kultury. Absolwenci stosunków międzynarodowych doskonale odnajdą się np. w: dyplomacji, biznesie, mediach czy polityce.

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe w UEK
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Program studiów i przedmioty

Studenci kierunku stosunki międzynarodowe poznają podstawy m.in.: geografii politycznej i ekonomicznej, makro- i mikroekonomii, międzynarodowych stosunków politycznych i kulturalnych, zasad prowadzenia biznesu czy prowadzenia negocjacji międzynarodowych, a także analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa czy międzynarodowego prawa publicznego.

W programie studiów na kierunku stosunki międzynarodowe znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Teoretyczne i praktyczne aspekty komunikowania politycznego
 • Współczesne systemy polityczne
 • Współzależności gospodarcze krajów azjatyckich
 • Komunikacja międzykulturowa
 • Metody analizy międzynarodowych problemów publicznych
 • Problemy rozwoju Afryki/Ameryki Łacińskiej
 • Przywództwo i decyzje polityczne
   

Sprawdź także:

Uniwerytet Ekonomiczny w Krakowie kierunki studiów

Kraków kierunki studiów
 

Przykładowe specjalności

Euroazja – polityka i gospodarka – Absolwent przygotowany jest m.in. do: efektywnego nawiązywania kontaktów między państwami Europy i Azji; odpowiadania na potrzeby rynku międzynarodowego.

Polityka i komunikacja międzynarodowa – Absolwent przygotowany jest m.in. do: analizowania zjawisk i procesów społecznych, politycznych i gospodarczych w perspektywie globalnej.
 

Praca po studiach

Absolwenci kierunku stosunki międzynarodowe wyróżniają się uniwersalnymi zdolnościami oraz profesjonalną wiedzą, która niezbędna jest m.in. do prowadzenia poprawnej komunikacji międzynarodowej. Dzięki temu absolwenci tych studiów mogą liczyć na zatrudnienie zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym – w tym w środowisku np. biznesowym, kulturowym, urzędniczym, politycznym czy dyplomatycznym.

Absolwenci stosunków międzynarodowych mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach jak:

 • korporacje międzynarodowe
 • placówki dyplomatyczne
 • ośrodki badawcze
 • firmy konsultingowe
 • instytucje rządowe
 • środki masowego przekazu
 • instytucje Unii Europejskiej
 • organizacje pozarządowe
   

Zasady rekrutacji

Kandydaci na studia społeczne w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie powinni pamiętać o tym, że rekrutacja w polskich szkołach publicznych odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Przyszli studenci stosunków międzynarodowych powinni zadbać o wysokie wyniki z egzaminów z takich przedmiotów jak np.: geografia, historia, język polski, język obcy, matematyka czy wiedza o społeczeństwie.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj

Studia w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

Zadaniem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest wykształcenie pokolenia odpowiedzialnych i wrażliwych na ludzkie potrzeby specjalistów, którzy świadomie kreują otaczającą ich rzeczywistość. Kandydaci na studia w Krakowie mogą aplikować na jednej z ponad 40 kierunków stacjonarnych i niestacjonarnych, znajdujących się w ofercie tej uczelni. Studenci rozwijają się w szczególności w zakresie dziedzin gospodarczych, ekonomicznych i społecznych.

Komentarze (0)