Dietetyka studia w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia – rekrutacja 2024/2025

Dietetyka studia w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia – rekrutacja 2024/2025

Studia Kraków - Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia

05.02.2024

Dietetyka studia w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia – rekrutacja 2024/2025

Dietetyka to kierunek poświęcony m.in. edukacji żywieniowej, promocji zdrowia czy podstawom medycyny. Studenci dietetyki uzyskują przygotowanie zawodowe z zakresu m.in.: żywienia człowieka zdrowego i chorego, a także technologii przygotowywania potraw.

Absolwenci tych studiów mogą podjąć pracę np. w: zakładach żywienia zbiorowego, zakładach opieki zdrowotnej czy placówkach sportowych. Ponadto mogą oni rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Studia na kierunku dietetyka w KWSPZ KRAKÓW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia na kierunku dietetyka w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

 

Program studiów i przedmioty

Uczestnicy zajęć uczą się rozpoznania potrzeb indywidualnych klientów oraz pacjentów. Dietetyk dokonuje prawidłowej oceny interakcji żywności i leków, a także kontroluje jakość żywności. W programie kierunku dietetyka znajdują się przedmioty poświęcone np.: anatomii i fizjologii człowieka, genetyce, technologii gastronomicznej, ekologii i ochronie przyrody czy zarządzaniu bezpieczeństwem żywności.

W programie studiów na kierunku dietetyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • mikrobiologia ogólna i żywności,
 • propedeutyka żywności,
 • promocja zdrowia,
 • genetyka,
 • parazytologia,
 • fizjologia człowieka,
 • anatomia człowieka,
 • podstawy psychologii,
 • dietetyka pediatryczna,
 • kliniczny zarys chorób,
 • edukacja żywieniowa,
 • analiza i ocena jakości żywności,
 • towaroznawstwo żywności.
   

Sprawdź także:

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia kierunki studiów

Kraków kierunki studiów
 

Przykładowe specjalności

Studenci dietetyki w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia mogą rozwijać się w zakresie wybranych zagadnień podczas samodzielnie wyselekcjonowanych przedmiotów specjalizacyjnych.

Przykładowe przedmioty specjalizacyjne do wyboru:

 • alergeny pokarmowe
 • promocja zdrowia
 • socjologia medycyny
 • żywność dietetyczna i funkcjonalna
 • dietoprofilaktyka chorób cywilizacyjnych
 • żywienie kobiet ciężarnych i karmiących
 • choroby zakaźne z elementami żywienia

 

Praca po studiach

Absolwenci dietetyki swoje kompetencje mogą wykorzystać w dowolnym zawodzie, który jest związany z profilaktyką żywienia lub we współpracy ze specjalistami innych dziedzin medycznych. Dietetycy mogą liczyć na zatrudnienie w takich miejscach jak np.: publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, firmy cateringowe, placówki sportowe czy szkolnictwo.

Absolwenci dietetyki mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach jak:

 • publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej
 • zakłady żywienia zbiorowego
 • zakłady dostarczające pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering)
 • organizacje konsumenckie
 • placówki sportowe i inne (w zależności od rodzaju dodatkowych kwalifikacji)
 • szkolnictwo – po uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji
 • własna działalność gospodarcza w zakresie poradnictwa dietetycznego
   

Zasady rekrutacji

Kandydaci na studia medyczne w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia przyjmowani są na podstawie kolejności zgłoszeń – rekrutacja na kierunek dietetyka przebiega bez prowadzenia egzaminów wstępnych.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj


Studia w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia kształci specjalistów dziedzin medycznych, w szczególności związanych ze zdrowiem człowieka. Studenci tej uczelni mogą rozwijać się w profesjonalnych warunkach dostosowanych do nowoczesnych potrzeb współczesnego rynku pracy. Kandydaci na studia w Krakowie mogą wybierać spośród 4 kierunków stacjonarnych lub niestacjonarnych, znajdujących się w ofercie tej szkoły wyższej.

Komentarze (0)