Politechnika Morska w Szczecinie rekrutacja na studia II stopnia

Politechnika Morska w Szczecinie rekrutacja na studia II stopnia

Studia Szczecin - Politechnika Morska w Szczecinie

01.09.2022

Politechnika Morska w Szczecinie rekrutacja na studia II stopnia

W Politechnice Morskiej w Szczecinie trwa nabór na studia II stopnia w języku angielskim. W ofercie znajdują się trzy kierunki: transport, nawigacja oraz mechanika i budowa maszyn. Studia magisterskie trwają 3 semestry, a absolwenci uzyskują tytuł magistra. Kierunki wykładane w języku angielskim z roku na rok zyskują na popularności. Absolwenci cechują się biegłością językową i wysokimi kompetencjami zawodowymi.

Rejestracja na kierunki nawigacja oraz mechanika i budowa maszyn trwa do 28 lutego 2022 roku. Do 21 marca 2022 roku trwa rekrutacja na kierunek transport. Z dniem zakończenie rejestracji kończy się również termin na wniesienie opłat rekrutacyjnych przez kandydatów na wybrany kierunek.

 

Studia w Politechnice Morskiej w Szczecinie

Politechnika Morska jest szkołą wyższą, która postępuje zgodnie z wymogami współczesnej floty transportowej i rybackiej na poziomie polskim i europejskim. Uczelnia kształci wysoko wykwalifikowanych pracowników dla potrzeb gospodarki morskiej. Studenci mogą uczestniczyć w licznych kołach naukowych, w zależności od zainteresowań.

Sprawdź Politechnika Morska w Szczecinie kierunki studiów

 

Kandydaci na studia w Politechnice Morskiej w Szczecinie mają do wyboru 17 kierunków studiów w ramach studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych. W rankingu najpopularniejszych kierunków studiów na pierwszym miejscu znajduje się mechanika i budowa maszyn. Podczas toku studiów słuchacze zdobywają wiedzę z zakresu: instalacji chłodniczych i recyklingowych, zarządzania, organizowania i remontowania remontów urządzeń energetycznych, a także instalacji przemysłowych.

Studenci mają do wyboru kilka specjalności, połowo z nich daje możliwość pracy na morzu i lądzie, a druga połowa daje możliwość pracy tylko na lądzie. Wśród specjalizacji znajduje się między innymi: eksploatacja siłowni okrętowych i jachtów motorowych, diagnostyka i remonty siłowni wiatrowych, a także technika chłodnicza i klimatyzacyjna (zobacz więcej: mechanika i budowa maszyn w Szczecine).

Na kolejnym miejscu na liście popularnych kierunków plasuje się informatyka. Studenci mają do wyboru trzy specjalizacje: informatyka morska, programowanie systemów multimedialnych i programowanie systemów informatycznych. Podczas toku studiów słuchacze zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu: programowania, zarządzania sieciami komputerowymi, bazami danych, sztucznej inteligencji, a także nowoczesnych technologii multimedialnych. Program kształcenia jest aktualizowany co roku i jest zgodny z bieżącymi zmianami w informatyce (zobacz więcej: informatyka w Szczecine).

Mechatronika to rozchwytywany kierunek studiów w Politechnice Morskiej. Słuchacze podczas toku studiów zdobędą wiedzę z zakresu: wytwarzania, projektowania oraz eksploatacji najnowszej generacji urządzeń. Absolwenci znajdą zatrudnienie między innymi w: zakładach serwisujących i eksploatujących maszyny oraz urządzenia elektryczne, przemyśle motoryzacyjnym, a także firmach eksploatujących trakcje elektryczne (zobacz więcej: mechatronika w Szczecine).

Automatyka i robotyka, logistyka, a także zarządzanie to kierunki, na które warto zwrócić uwagę. Programy zostały przygotowane skrupulatnie, tak aby słuchacze zdobyli pożądane kwalifikacje zawodowe. Przedmioty prowadzone są przez cenionych pracowników naukowych podążających za nowymi trendami naukowymi (zobacz więcej: automatyka i robotyka w Szczecine).

Komentarze (0)