Filologia angielska studia w Akademii Ignatianum w Krakowie – rekrutacja 2022/2023

Filologia angielska studia w Akademii Ignatianum w Krakowie – rekrutacja 2022/2023

Studia Kraków - Akademia Ignatianum w Krakowie

02.03.2022

Filologia angielska studia w Akademii Ignatianum w Krakowie – rekrutacja 2022/2023

Filologia angielska to kierunek, którego celem jest przygotowanie studentów do prawidłowego wykorzystywania języka angielskiego w zakresie różnych rodzajów komunikacji językowej. Studenci poznają w szczególności historię, kulturę oraz język krajów anglosaskich, a także przygotowują się do wykonywania zawodu filologa np. w oświacie, w mediach lub w międzynarodowych przedsiębiorstwach.

Studia na kierunku filologia angielska w AI KRAKÓW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Program studiów i przedmioty

W programie kierunku filologia angielska znajdują się przedmioty poświęcone m.in. językoznawstwu, kulturoznawstwu i literaturoznawstwu. W trakcie zajęć studenci np.: dokonują interpretacji gramatycznej tekstów; poznają zastosowanie języka angielskiego w różnych sytuacjach komunikacyjnych; opisują, analizują i interpretują zjawiska językowe.

W programie studiów na kierunku filologia angielska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • filozofia języka
 • fonetyka i fonologia
 • gramatyka praktyczna
 • słownictwo i frazeologia
 • podstawy wiedzy o literaturze
 • historia kultury i literatury angielskiej
 • historia angielskiego obszaru językowego
 • wstęp do językoznawstwa
   

Sprawdź także:

Akademia Ignatianum w Krakowie kierunki studiów

Kraków kierunki studiów
 

Przykładowe specjalności

W Akademii Ignatianum w Krakowie filologia angielska oferuje studentom możliwość wyboru jednej z kilku specjalizacji - przyszli filologowie samodzielnie decydują o tym, z którym aspektem tej dziedziny chcieliby związać swoją przyszłość zawodową.

Przykładowe specjalizacje na studiach I na kierunku filologia angielska:

 • Nauczanie języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych
 • Redakcja tekstów anglojęzycznych
 • Komunikacja międzykulturowa w biznesie

Studenci studiów II stopnia na tym kierunku przed wyborem ścieżki edukacyjnej powinni zapoznać się z wymaganiami poszczególnych specjalizacji – niektóre z nich przeznaczone są dla osób mających określone kwalifikacje językowe lub pedagogiczne.
 

Praca po studiach

Dzięki postępującej globalizacji absolwenci filologii angielskiej szybko znajdują zatrudnienie w różnych sektorach rynku pracy – filologowie angielscy posługują się dojrzałą angielszczyzną. Zróżnicowana oferta specjalizacyjna pozwala im zdecydować się na wykonywanie bardziej klasycznego lub nowoczesnego zawodu, związanego np. z nauczaniem angielskiego czy wykorzystywaniem znajomości języka angielskiego w biznesie.

Absolwenci filologii angielskiej mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach jak:

 • międzynarodowe środowisko biznesowe
 • organizacje państwowe i pozarządowe
 • agencje reklamowe
 • biura tłumaczeń
 • wydawnictwa
 • branża turystyczna
 • instytucje kulturalne i edukacyjne
   

Zasady rekrutacji

Kandydaci na studia filologiczne muszą wyróżniać się zdolnościami językowymi – rekrutacja na kierunek filologia angielska w Akademii Ignatianum w Krakowie odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Wymaganymi przedmiotami są: język polski i język angielski.

Informacje na temat rekrutacji znajdziesz tutaj
 

Studia w Akademii Ignatianum w Krakowie

Akademia Ignatianum w Krakowie to uczelnia kościelna prowadzona przez Prowincję Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego. Kandydaci na studia w Krakowie mają do wyboru kilkanaście kierunków, które znajdują się w ofercie tej szkoły wyższej. Studenci akademii mogą zdobywać wiedzę oraz umiejętności w zakresie dziedzin m.in. społecznych, humanistycznych politycznych czy pedagogicznych.

Komentarze (0)