Budownictwo

Budownictwo

Budownictwo

08.02.2022

Budownictwo – Politechnika Rzeszowska 2022

Studia na kierunku budownictwo na Politechnice Rzeszowskiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia na kierunku budownictwo w PRZ
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku budownictwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • geologia
 • geometria i grafika inżynierska
 • konstrukcje metalowe
 • konstrukcje betonowe
 • metody obliczeniowe
 • technologia robót budowlanych
 • instalacje budowlane
 • ekonomika budownictwa
 • kierowanie procesem inwestycyjnym

 

Politechnika Rzeszowska to 24 kierunki kształcenia. Jednym z nich jest Budownictwo, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest przygotowanie do pracy w projektowaniu i wykonywaniu obiektów budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, inwentarskiego, użyteczności publicznej oraz dróg i mostów, z wykorzystaniem nowoczesnych technik komputerowych. Budownictwo na Politechnice Rzeszowskiej to także poznanie wymogów prawnych, ekonomicznych i ekologicznych związanych z przyszłym zawodem.

Na liście przedmiotów do zaliczenia widnieją następujące zagadnienia: geologia, geometria i grafika inżynierska, konstrukcje metalowe, konstrukcje betonowe, metody obliczeniowe, technologia robót budowlanych, instalacje budowlane, ekonomika budownictwa, kierowanie procesem inwestycyjnym.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Budownictwa mogą wykorzystać w biurach projektowych, przedsiębiorstwach wykonawczych, przedsiębiorstwach remontowych, przedsiębiorstwach zaplecza budowlanego i przemysłu materiałów budowlanych, jednostkach naukowo-badawczych, czy firmach konsultingowych.

 

Opinie

Podczas szukania odpowiedniej oferty edukacyjnej, kandydaci na uczelnie zadają wiele pytań by upewnić się w swoim wyborze. Jakie ma Politechnika Rzeszowska opinie? Radek, student II- stopnia Budownictwa mówi:

„Studia na kierunku Budownictwo to świetna inwestycja. Jak świat długi i szeroki ludzie budują: domy, biurowce, hale targowe, autostrady. Wybrałem naukę na Politechnice Rzeszowskiej z kilku względów; po pierwsze, to jedna z najlepszych uczelni technicznych w naszym kraju, po drugie podażą za trendami i uczymy się najnowocześniejszych rozwiązań, po trzecie, atmosfera na uczelni jest bardzo przyjazna i po prostu sprzyja nauce. „

 

 

STUDIA W RZESZOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Rzeszowie

Studia w Rzeszowie

 

 

BUDOWNICTWO - ważne informacje

Budownictwo studia Rzeszów

Budownictwo studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Budownictwo na Politechnice Rzeszowskiej:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • przeprowadzania remontów oraz modernizacji obiektów budowlanych i inżynierskich,
 • nadzorowania procesów budowlanych oraz zarządzania nimi z wykorzystaniem nowoczesnych technik i technologii,
 • wytwarzania niektórych materiałów budowlanych,
 • organizacji procesów produkcyjnych,
 • zarządzania procesem budowlanym.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Budownictwo:

Absolwent kierunku Budownictwo na Politechnice Rzeszowskiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • biurach projektowych,
 • przedsiębiorstwach wykonawczych,
 • przedsiębiorstwach remontowych,
 • przedsiębiorstwach zaplecza budowlanego i przemysłu materiałów budowlanych,
 • jednostkach naukowo-badawczych,
 • firmach konsultingowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku budownictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

W postępowaniu rekrutacyjnym na kierunek budownictwo są brane pod uwagę: wynik egzaminu kompetencyjnego (sprawdzającego posiadane przez kandydata; kompetencje wymagane do podjęcia studiów drugiego stopnia na danym kierunku studiów); ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych; średnia ze studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Komentarze (1)

TomekBudownictwo odpowiedz

Budownictwo to już od jakiegoś czasu słabo płatny kierunek. Dodatkowo często pracuje się po nim codziennie od 7:00 do 22:00, bez płacenia ludziom nadgodzin (budowy). W biurach natomiast często płaci się słabo (okolice minimalnej krajowej). Odradzam z czystym sercem!!! Nie poszedłbym drugi raz w żadnym wypadku...