Budownictwo - Rzeszów

Budownictwo - Rzeszów

Budownictwo – studia Rzeszów | woj. podkarpackie

Budownictwo należy do grona najpopularniejszych kierunków kształcenia. Spowodowane jest to, między innymi tym, że należy także do najbardziej rozwijających się dziedzin. Korzenie Budownictwa można zaobserwować już w zamierzchłych czasach powstawania piramid i monumentalnych grobowców, których celem było oddanie pośmiertnej czci najbardziej poważanym zmarłym. Budowle powstające na przestrzeni wieków pełniły kilka podstawowych funkcji, między innymi tę pragmatyczną, związaną z ich użytecznością oraz estetyczną – dlatego praktyków trudnej sztuki budownictwa można śmiało nazwać artystami.

Budownictwo jest niczym wehikuł czasu. Nie trzeba być znaczącym specjalistą by zauważyć, że się zmienia i, mówiąc w prosty sposób, inaczej budowano dwieście lat temu i inaczej buduje się dzisiaj. Ale czy to oznacza, że Budownictwo posiada znamiona nauki humanistycznej? Nawet jeśli tak, to trzeba pamiętać, że jest oparta na liczbach, solidnie wykonywanych projektach, jasno określonych i niepodważalnych zasadach.

W związku z tym, że Budownictwo opiera swoje główne założenia na owocach pracy najznamienitszych matematyków wszystkich znanych epok, uchodzi za jeden z najtrudniejszych kierunków studiów. Bowiem matematyka, mimo posiadania zaszczytnego tytułu królowej nauk, potrafi dać w kość nawet tym uzdolnionym.

 

Czego się nauczysz na studiach

Kierunek Budownictwo w Rzeszowie zakłada przygotowanie do pracy w projektowaniu i wykonywaniu obiektów budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, inwentarskiego, użyteczności publicznej oraz dróg i mostów, z wykorzystaniem nowoczesnych technik komputerowych. To także poznanie wymogów prawnych, ekonomicznych i ekologicznych, które będą miały istotny wpływ na wykonywanie obowiązków przez absolwentów kierunku.

Jednym słowem – studia inżynierskie na kierunku Budownictwo to zdobycie kompleksowej wiedzy i umiejętności, które odpowiedzą na zapotrzebowanie współczesnego rynku pracy i jednocześnie uczynią z absolwentów niezastąpionych fachowców w swojej dziedzinie.

 

Dla kogo te studia

Często przed dokonaniem bardzo ważnego wyboru zadajemy sobie pytanie: „czy to na pewno dla mnie?”. Robisz to samo myśląc o podjęciu studiów na kierunku Budownictwo w Rzeszowie? Jeśli tak, spróbuj przemyśleć kilka następujących kwestii, co być może przybliży cię do uzyskania pewności w tym temacie.

Od zawsze nauka matematyki przychodziła ci z łatwością? Z zaciekawieniem obserwujesz mijane na ulicach budynki zastanawiając się, co mógłbyś w nich udoskonalić? Chciałbyś stać się częścią prężnego przemysłu budowlanego lub tworzyć różnorakie projekty w tej materii? Znajomi powtarzają ci, że Budownictwo to kierunek dla ciebie? Jeśli tak, to nie wahaj się dłużej i spróbuj swojego szczęścia, rozpoczynając edukację na Budownictwie w Rzeszowie!

 

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W RZESZOWIE JEST KIERUNEK BUDOWNICTWO

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Budownictwo w Rzeszowie

Jak wygląda rekrutacja na Budownictwo w Rzeszowie? Rekrutacja to konkurs. Konkurs świadectw. A w nim najważniejszymi przedmiotami są: matematyka, fizyka i astronomia, informatyka, chemia, którym towarzyszy jeszcze język obcy nowożytny. Warto jednak upewnić się w kryteriach rekrutacyjnych, gdyż mogą one różnić się w zależności od uczelni czy wydziału.

Wymagania na Budownictwo w Rzeszowie są dość szerokie, ale jest to podyktowane, między innymi, bogatym programem nauczania, na który składają się takie przedmioty jak:

 • geologia,
 • geometria i grafika inżynierska,
 • konstrukcje metalowe,
 • konstrukcje betonowe,
 • metody obliczeniowe,
 • technologia robót budowlanych,
 • instalacje budowlane,
 • ekonomika budownictwa,
 • kierowanie procesem inwestycyjnym.

szczegółowe wymagania na uczelniach

POPULARNE KIERUNKI ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO W RZESZOWIE

Jak wyglądają studia na kierunku Budownictwo w Rzeszowie

Studia w Rzeszowie na kierunku Budownictwo możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub zaocznym. Pierwsza z opcji gwarantuje zaprezentowanie podstaw programowych, zgodnych z siatką studiów, podczas całego tygodnia i nie wiąże się z koniecznością uiszczania opłat semestralnych. Studia niestacjonarne to ukłon w stronę tych, którzy chcieliby rozwijać karierę zawodową, zdobywając niezwykle cenne doświadczenie, i jednocześnie kształcić się w ramach studiów wyższych.

Niestety, ten tryb wymusi na studentach wnoszenie opłat za czesne oraz częściowe kształcenie na własną rękę, aby zniwelować różnice programowe występujące między trybem dziennym a zaocznym. Dzięki temu szanse zawodowe każdego z absolwentów będą bardzo wyrównane.

 

Wiedza i umiejętności

Program kształcenia na kierunku Budownictwo w Rzeszowie ma ponadprzeciętnie rozległy charakter, co jest spowodowane tym, że fachowcy projektujący i tworzący budynki użytkowe muszą zapewnić ich użytkownikom bezpieczeństwo poprzez zastosowanie adekwatnych materiałów i konstrukcji odpornych na niekorzystne warunki atmosferyczne. Fundamentem pod rozwój specjalistycznych kompetencji kierunkowych na tych studiach są nauki matematyczne, fizyczne i chemiczne. Interdyscyplinarność kierunku to jeden z jego największych atutów.

Inżynierowie budownictwa to osoby dysponujące rozległą wiedzą teoretyczną, będącą warunkiem prawidłowego ukształtowania umiejętności praktycznych, z zakresu fizyki materiałów budowlanych, podstaw tworzenia konstrukcji, materiałoznawstwa oraz zaawansowanej matematyki. Pomimo faktu, że kierunki studiów w Rzeszowie takie jak Budownictwo, opierają swoje założenia na naukach ścisłych, każdy z abiturientów musi posiadać szereg tak zwanych kompetencji miękkich w postaci umiejętności efektywnej współpracy grupowej z ekspertami pokrewnych dziedzin, takich jak na przykład architektury. Dzięki temu możliwe jest stworzenie odpowiednich warunków sprzyjających płynnemu rozwojowi budowy.

 

Ile trwają studia na kierunku Budownictwo w Rzeszowie

Studia w Rzeszowie na kierunku Budownictwo podzielone są na dwa komplementarne cykle kształcenia. Jeżeli twoja przygoda ze studiami wyższymi ma się dopiero rozpocząć, to zaczniesz od pierwszego stopnia edukacji. Będzie on trwał siedem semestrów, czyli trzy i pół roku, a zwieńczony zostanie uzyskaniem przez ciebie i każdego z absolwentów tytułu inżyniera, a co za tym idzie, uprawnień do podjęcia pracy w zawodzie.

Dla chcących kontynuować naukę i pogłębiać posiadane już kompetencje, powstały magisterskie studia drugiego stopnia. Na ich ukończenie będziesz potrzebował dodatkowego czasu w wymiarze półtora roku, nieco ambicji, poświęcenia i zaangażowania, które bez wątpienia się opłaci – otworzą się przed tobą całkiem nowe możliwości zawodowe, dotychczas niedostępne.

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Budownictwo w Rzeszowie

Studiom na kierunku Budownictwo śmiało można nadać miano prestiżowych. Powagi temu tytułowi dodaje fakt, że opisywany kierunek czerpie wiele z nauk uznawanych za najtrudniejsze – ścisłych i technicznych. Dlatego zanim zdecydujesz się aplikować, powinieneś upewnić się, czy twoje zainteresowanie powyższymi dziedzinami jest wystarczająco duże, aby nie tylko odnieść sukces podczas procedur rekrutacyjnych, ale również mieć szansę na czerpanie satysfakcji z samej nauki i późniejszej pracy zawodowej. Jeżeli tak, to warto rozważyć, co należy zrobić, aby dostać się na studia.

Pierwszym ze sposobów, przeznaczonym dla abiturientów szkół średnich lub osób dopiero rozpoczynających przygodę z Budownictwem, jest wykazanie się rozległą wiedzą matematyczną, fizyczną i z zakresu języka angielskiego na egzaminie dojrzałości. W konkursie świadectw zostaną wyłonieni jedynie najlepsi, dlatego wynik jest niezwykle ważny.

Dla kandydatów posiadających wykształcenie wyższe, którzy chcą kontynuować naukę na Budownictwie, szczególnie ważne powinno być otrzymanie jak najlepszych ocen na dyplomie ukończenia tego etapu edukacji.

Najkorzystniejszą alternatywą dla obu tych opcji i jednocześnie przeznaczoną wyłącznie dla jednostek najwybitniejszych jest zdobycie tytułu finalisty lub laureata na jednej z ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych. Warto wziąć pod uwagę między innymi:

 • Olimpiadę Matematyczną
 • Olimpiadę Fizyczną
 • Olimpiadę Chemiczną

 

Potrzebne dokumenty

Ostatnim, bardzo ważnym etapem jest składanie dokumentów. Jeżeli udało ci się odnaleźć swoje nazwisko na liście przyjętych na Budownictwo, powinieneś skompletować plik następujących dokumentów:

 • kserokopia świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia
 • fotografia do legitymacji studenckiej
 • formularz aplikacyjny

i dostarczyć je do dziekanatu wybranej uczelni nie później, niż we wskazanym przez władze terminie. W przypadku zaniechania tego procesu, zostaniesz skreślony z listy przyjętych, przekreślając tym samym szanse na rozpoczęcie Budownictwa już w październiku.

 

Jaka praca po studiach na kierunku Budownictwo w Rzeszowie

Jaką pracę można znaleźć po ukończeniu studiów na kierunku Budownictwo w Rzeszowie? To pytanie zadaje sobie wielu świeżo upieczonych absolwentów szkół średnich oraz studentów opisywanego kierunku – nic w tym dziwnego, bowiem na drodze każdego z nas czasami wyrastają różne wątpliwości, kluczem jest ich rozwianie.

Absolwenci Budownictwa znajdą zatrudnienie niemal wszędzie tam, gdzie chcą. Rozpowszechnienie tej dziedziny i zapotrzebowanie na utytułowanych absolwentów Budownictwa sprawia, że spektrum możliwości zawodowych będzie niemal nieograniczone. Po ukończeniu opisywanego kierunku bez problemu znajdziesz pracę w:

 • biurach projektowych,
 • przedsiębiorstwach wykonawczych,
 • przedsiębiorstwach remontowych,
 • przedsiębiorstwach zaplecza budowlanego i przemysłu materiałów budowlanych,
 • jednostkach naukowo-badawczych,
 • firmach konsultingowych,

a także sprawdzisz swoje kompetencje kierunkowe jako właściciel dobrze prosperującej działalności gospodarczej, będąc samym dla siebie szefem.

 

Jakie opinie mają studia na kierunku Budownictwo w Rzeszowie

Po długich bataliach i wielu przegranych walkach z licznymi wątpliwościami wybraliśmy kierunek kształcenia – Budownictwo. Ale w którym mieście poznawać jego tajniki? Jakie opinie ma kierunek Budownictwo w Rzeszowie?

Aleksander, student pierwszego roku Budownictwa w Rzeszowie, mówi:

„Budownictwo to praca dla ludzi, dla przyszłych pokoleń – tak to postrzegam. Nie uczę się tylko stawiać budynki, czy mosty. Uczę się budować dla kogoś, z jakimś przeznaczeniem. Właśnie w taki sposób podchodzi się do Budownictwa w Rzeszowie, co uznaję za największą zaletę tego kierunku w tym mieście.”

KIERUNKI ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO W RZESZOWIE

Komentarze (0)