Budownictwo - Rzeszów

Budownictwo - Rzeszów

Budownictwo studia - Rzeszów

Budownictwo należy do grona najpopularniejszych kierunków kształcenia. Spowodowane jest to, między innymi tym, że należy także do najbardziej rozwijających się dziedzin. Budownictwo jest niczym wehikuł czasu. Nie trzeba być znaczącym specjalistą by zauważyć, że się zmienia i, mówiąc w prosty sposób, inaczej budowano dwieście lat temu i inaczej buduje się dzisiaj. Ale czy to oznacza, że Budownictwo posiada znamiona nauki humanistycznej? Nawet jeśli tak, to trzeba pamiętać, że jest oparta na liczbach, solidnie wykonywanych projektach, jasno określonych i niepodważalnych zasadach. 
Kierunek Budownictwo w Rzeszowie zakłada przygotowanie do pracy w projektowaniu i wykonywaniu obiektów budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, inwentarskiego, użyteczności publicznej oraz dróg i mostów, z wykorzystaniem nowoczesnych technik komputerowych. To także poznanie wymogów prawnych, ekonomicznych i ekologicznych, które będą miały istotny wpływ na wykonywanie obowiązków przez absolwentów kierunku.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W RZESZOWIE JEST KIERUNEK BUDOWNICTWO

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Budownictwo w Rzeszowie? 

Jak wygląda rekrutacja na Budownictwo w Rzeszowie? Rekrutacja to konkurs. Konkurs świadectw. A w nim najważniejszymi przedmiotami są: matematyka, fizyka i astronomia, informatyka, chemia, którym towarzyszy jeszcze język obcy nowożytny. Warto jednak upewnić się w kryteriach rekrutacyjnych, gdyż mogą one różnić się w zależności od uczelni czy wydziału. Wymagania na Budownictwo w Rzeszowie są dość szerokie, ale jest to podyktowane, między innymi, bogatym programem nauczania, na który składają się takie przedmioty jak: geologia, geometria i grafika inżynierska, konstrukcje metalowe, konstrukcje betonowe, metody obliczeniowe, technologia robót budowlanych, instalacje budowlane, ekonomika budownictwa, kierowanie procesem inwestycyjnym.
 

Jaka praca po studiach na kierunku Budownictwo w Rzeszowie?

Jaką pracę można znaleźć po ukończeniu studiów na kierunku Budownictwo w Rzeszowie? Absolwenci znajdą zatrudnienie w biurach projektowych, przedsiębiorstwach wykonawczych, przedsiębiorstwach remontowych, przedsiębiorstwach zaplecza budowlanego i przemysłu materiałów budowlanych, jednostkach naukowo-badawczych, firmach konsultingowych.
 

Jakie opinie mają studia na kierunku Budownictwo w Rzeszowie?

Wybraliśmy kierunek kształcenia – Budownictwo. Ale w którym mieście poznawać jego tajniki? Jakie ma kierunek Budownictwo w Rzeszowie opinie? Marcin, student Budownictwa mówi:
„Budownictwo to praca dla ludzi, dla przyszłych pokoleń – tak to postrzegam. Nie uczę się tylko stawiać budynki, czy mosty. Uczę się budować dla kogoś, z jakimś przeznaczeniem. Właśnie w taki sposób podchodzi się do Budownictwa w Rzeszowie, co uznaję za największą zaletę tego kierunku w tym mieście. „
 

 

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

POPULARNE KIERUNKI ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO W RZESZOWIE

KIERUNKI ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO W RZESZOWIE

Komentarze (0)