Dietetyka

Dietetyka

Uniwersytet Medyczny w Lublinie - kierunki studiów

Dietetyka – Uniwersytet Medyczny w Lublinie 2021

Studia na kierunku dietetyka na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku dietetyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • chemię ogólną
 • fizjologię człowieka
 • podstawy żywienia człowieka
 • biochemię kliniczną
 • analizę żywności
 • higienę i toksykologię żywności

 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie to 15 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Dietetyka, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest przekazanie dogłębnej wiedzy i umiejętności zdrowego i racjonalnego odżywiania różnych grup ludności, doboru właściwej diety w stanach chorobowych oraz w celach profilaktycznych. Dietetyka na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie to nabycie kompetencji do kontrolowania jakości produktów żywnościowych, warunków ich przechowywania, jak też oceny stanu odżywienia oraz prowadzenia edukacji żywieniowej.

Wśród przedmiotów do zaliczenia można wyróżnić, między innymi: chemię ogólną, fizjologię człowieka, podstawy żywienia człowieka, biochemię kliniczną, analizę żywności, higienę i toksykologię żywności.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Dietetyki mogą wykorzystać w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, zakładach żywienia zbiorowego, organizacjach konsumenckich, komercyjnych i publicznych placówkach sportowych i rekreacyjnych.

 

Opinie

Podczas szukania odpowiedniej oferty edukacyjnej, kandydaci na uczelnie zadają wiele pytań by upewnić się w swoim wyborze. Jakie ma Uniwersytet Medyczny w Lublinie opinie? Marlena, studentka II- stopnia Dietetyki mówi:

„Dietetyka to coraz ważniejsza dziedzina. W XXI wieku, w którym ludzie szukają zdrowia w suplementach diety i daniach instant przekazywanie wiedzy o żywieniu jest obowiązkiem ludzi takich ja. Chcę uczyć zdrowych nawyków, zwłaszcza dzieci.”

 

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Lublinie

Studia w Lublinie

 

 

DIETETYKA - ważne informacje

Dietetyka studia Lublin

Dietetyka studia

Dietetyka studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Dietetykę na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • profilaktyki chorób żywieniowo-zależnych,
 • technologii przygotowywania potraw,
 • planowania żywienia,
 • doboru właściwej diety w stanach chorobowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po Dietetyce:

Absolwent Dietetyki na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie może znaleźć zatrudnienie:

 • w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
 • w zakładach opieki zdrowotnej,
 • w zakładach żywienia zbiorowego,
 • w organizacjach konsumenckich,
 • w komercyjnych i publicznych placówkach sportowych i rekreacyjnych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku dietetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą przyjęcia na studia II stopnia na kierunek dietetyka będzie średnia ocen z całego toku studiów pierwszego stopnia uzyskana na danym kierunku.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku Dietetyka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne w Lublinie

Uniwerystet Medyczny w Lublinie kierunki

Jakie są kierunki medyczne w Lublinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk o Zrowiu

Komentarze (0)