Dietetyka - Lublin

Studia w Lublinie

na Kierunku Dietetyka

Odkryj kierunek Dietetyka w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

17.05.2022

Dietetyka studia Lublin 2022 | woj. lubelskie

Studia na kierunku Dietetyka w Lublinie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia trwa od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia na kierunku dietetyka w Lublinie
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku dietetyka w Lublinie rozpocznie się 5 maja 2022 r. i potrwa do 20 września 2022 r. | Dietetyka Lublin - terminy rekrutacji >

Uczelnie
W Lublinie dietetykę możesz studiować w ramach kierunku na 3 uczelniach publicznych: Uniwersytecie Medycznym w Lublinie (Wydział Nauk o Zdrowiu UMLUB), Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie (Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii UP), Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (Filia w Stalowej Woli KUL) oraz 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).
 
Opis kierunku
Studenci kierunku dietetyka w Lublinie rozwiną wszechstronną wiedzę z zakresu nauk medycznych, biologicznych oraz nauk o zdrowiu. Ponadto dowiedzą się więcej na temat anatomii i fizjologii człowieka, technologii żywności, czy biochemii. W ramach kształcenia poznają zasady planowania zbilansowanych diet, dopasowanych do potrzeb pacjentów oraz diagnozowania chorób dieto zależnych oraz zaburzeń odżywiania.
 
Specjalności
Współczesne studia z dietetyki charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia. Popularne specjalności na kierunku dietetyka w Lublinie: dietetyka kliniczna, poradnictwo żywieniowe... specjalności na dietetyce w Lublinie >
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Lublinie na kierunku dietetyka w roku akademickim 2022/2023 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku dietetyka w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 4600 zł. Wykaz opłat za studia na kierunku dietetyka w Lublinie >
 
Praca po studiach
Po ukończeniu studiów można podjąć pracę w gabinetach dietetycznych, sanatoriach, zakładach żywienia zbiorowego, firmach cateringowych, ośrodkach spa i wellness, czy w ośrodkach badawczo-naukowych.

czytaj dalej wszystko o Dietetyka - Lublin

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest kierunek dietetyka

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Jednostka prowadząca

Dietetyka stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku dietetyka

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Jednostka prowadząca

Dietetyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Jednostka prowadząca

Dietetyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek dietetyka w Lublinie?

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku dietetyka najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • geografia
 • język obcy
 • matematyka

 

Kierunek dietetyka w Lublinie to jedna z najprężniej rozwijających się nauk medycznych. Rynek pracy nieustannie poszukuje specjalistów w tej dziedzinie, co wpływa na zainteresowanie kandydatów tego typu studiami. By zapewnić sobie mocną pozycję na liście zakwalifikowanych, postaraj się o jak najlepsze wyniki z egzaminów maturalnych z przedmiotów takich jak: biologia, matematyka, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, geografia, informatyka. Wybrane przedmioty najlepiej zdawać na poziomie rozszerzonym. Twoje szanse wzrosną poprzez udział w olimpiadach i konkursach. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania rekrutacyjnego znajdziesz na stronach internetowych poszczególnych uczelni.
*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.
 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Dietetyka w Lublinie

Jak wyglądają studia na kierunku dietetyka w Lublinie?

Studia w Lublinie na kierunku dietetyka możesz realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Tego typu podział wpływa na komfort studiowania, ponieważ kandydat sam decyduje o tym, w jaki sposób chce odbywać swoją edukację. Jeśli myślisz o regularnym studiowaniu i systematycznej nauce, idealnym rozwiązaniem będą studia dzienne. Jeśli jednak z jakichś powodów nie możesz pozwolić sobie na studiowanie w tygodniu, możesz rozważyć studia zaoczne. Pamiętaj jednak, że nawet na uczelniach publicznych tryb niestacjonarny jest płatny.
 
 
 

W obecnych czasach trwa kult zdrowego trybu życia i pięknego ciała. Nie ma w tym nic złego, zwłaszcza że zdrowy tryb życia wydłuża nasze życie i sprawia, że staje się ono przyjemniejsze. Być może sądzisz, że zrezygnowanie z fast foodów to tragedia, ale dopiero, gdy spróbujesz zdrowego jedzenia, jesteś w stanie docenić jak dobrze smakuje.

Nie bez powodu wiele reklam prezentuje styl życia, który odnosi się do racjonalnego odżywiania i uprawiania sportu. W czasach zanieczyszczenia środowiska i rozrastającej się technologii powinniśmy zadbać, chociaż o siebie.

Kierunek dietetyka w Lublinie wiąże się przede wszystkim z zasadami zdrowego żywienia, technologiami gastronomicznymi, a także wiedzą z zakresu medycyny i biotechnologii. Jeśli są to kwestie Ci bliskie, nie masz problemów z nauką przedmiotów ścisłych i zachęcasz innych do racjonalnego odżywiania, ten kierunek może być idealny dla Ciebie. Przemyśl to już teraz i rozpocznij przygotowania do egzaminów dojrzałości.
 

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku dietetyka możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku ekonomia w Lublinie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają od 3 do 3,5 roku. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Krakowie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

2.Program studiów i przedmioty
Program kształcenia studiów dietetycznych jest wypełniony przedmiotami takimi jak: anatomia człowieka, fizjologia człowieka, patofizjologia, patomorfologia, podstawy genetyki.
 
W programie studiów na kierunku dietetyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:
 • promocję zdrowia,
 • żywienie człowieka i dietetyka,
 • kwalifikacje pierwszej pomocy,
 • bezpieczeństwo i ergonomia,
 • podstawy fizjoterapii i rehabilitacji
 • i wiele innych.

 

Poszczególne uczelnie oferują także szereg ciekawych specjalności na przykład: dietoterapię, żywienie w sporcie, dietetykę i planowanie życia, żywienie w sporcie i inne. Utworzenie się danej specjalności zależy od zainteresowania studentów, dlatego warto śledzić oferty na stronach poszczególnych uczelni.
Studenci w trakcie całego trybu kształcenia zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu zasad żywienia człowieka, planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład konkretnych diet, organizowania żywienia indywidualnego, zbiorowego i leczniczego, oceny i kontroli wartości ożywczej i jakości zdrowotnej żywności, planowania racjonalnego żywienia, prowadzenia edukacji żywieniowej czy zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym.
Absolwenci potrafią prowadzić badania w dziedzinie żywienia i kontroli jakości żywności, warunków jej przechowywania i produkcji potraw. Wiedza z zakresu marketingu, prawa żywnościowego czy prawa i ekonomii w ochronie zdrowia jest niezwykle użyteczna i stwarza możliwości otworzenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
 

3.Gdzie studiować

Kierunki studiów w Lublinie takie jak dietetyka możesz studiować na Uniwersytecie Przyrodniczym, na Uniwersytecie Medycznym, w Wyższej Szkole Nauk Społecznych oraz w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji. W zależności od specyfiki uczelni placówki te ukierunkowują się na różne specjalności, a programy kształcenia mogą być nieco zróżnicowane.
Programy studiów przewidują kształcenie z takich przedmiotów jak: biochemia ogólna i żywności, podstawy żywienia człowieka, anatomia człowieka, fizjologia człowieka, coaching dietetyczny, mikrobiologia ogólna i żywności i wiele innych. Studenci zdobywają gruntowne wykształcenie z zakresu dietetyki i żywności oraz niezbędną podstawową wiedzę z zakresu medycyny, psychologii, a nawet socjologii. Studia medyczne w Lublinie tworzą niepowtarzalne sylwetki przyszłych specjalistów od spraw racjonalnego odżywiania.

 

Ile trwają studia na kierunku dietetyka w Lublinie?

Ile trwają studia na kierunku dietetyka w Lublinie?

Studia na kierunku Dietetyka w Lublinie, w zależności od typu studiów trwają od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).
Studia medyczne na kierunku dietetyka w Lublinie podzielone są na dwa komplementarne cykle kształcenia. Oznacza to, że możesz je realizować na pierwszym i drugim stopniu. W zależności od tego, czy są to studia stacjonarne czy niestacjonarne, pierwszy stopień trwa od sześciu do siedmiu semestrów i kończy się egzaminem licencjackim. Studia drugiego stopnia to cztery semestry intensywnej pracy kończące się egzaminem magisterskim.
Studia licencjackie zapewniają podstawowe wykształcenie niezbędne do rozpoczęcia pracy zawodowej już po zakończeniu tego etapu kształcenia. Studia magisterskie zaś uzupełniają wiedzę zdobytą na pierwszym stopniu, dają możliwość rozwoju w kierunku innych specjalności, a także pozwalają na podjęcie studiów dietetycznych osobom z tytułem absolwenta studiów medycznych innego rodzaju.

Dietetyka w Lublinie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia od 3 do 3,5 roku licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po kierunku dietetyka w Lublinie?

Absolwenci studiów na kierunku dietetyka w Lublinie zdobywają gruntowne wykształcenie z zakresu nauk o zdrowym żywieniu i medycyny, która pomaga troszczyć się o człowieka zarówno zdrowego, jak i chorego, a także niezbędne umiejętności, które wykształcają zdolności analityczne i badawcze. Dzięki temu z powodzeniem mogą szukać zatrudnienia w poradniach dietetycznych, organizacjach konsumenckich, szpitalach, sanatoriach, publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, placówkach żywienia zbiorowego, organizacjach konsumenckich, firmach produkujących żywność dietetyczną czy w placówkach i klubach sportowych. Absolwenci mają także możliwość założenia własnego gabinetu dietetycznego, psychodietetycznego czy restauracji dzięki dodatkowemu certyfikatowi HACCP, który otrzymają.
Absolwenci mogą pracować w mediach, radiu, telewizji, gazetach, które zajmują się kwestiami odnoszącymi do diet i zdrowego trybu życia. Mogą prowadzić blogi odnoszące się do racjonalnego odżywiania i kwestii kulinarnych. Współpracują także z organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą, gdzie zajmują się promocją zdrowia i pełnią funkcję specjalistów do spraw zdrowia czy też specjalistów do spraw odżywiania.
Wydaje się, że możliwości po kierunku dietetyka są ograniczone. Tak naprawdę jest ich bardzo wiele, ponieważ praca po studiach dietetycznych nie wiąże się jedynie stricte z poradniami i szpitalami, ale i cateringiem, restauracjami, a nawet branżą medialną. Jeśli masz na siebie pomysł, wystarczy, że wykorzystasz swój potencjał. Pamiętaj, że pasja, którą posiadasz musi być na tyle wyrazista, by przekonać innych ludzi do życia w sposób, który poprawi ich samopoczucie. Rozpocznij przygotowania do egzaminów maturalnych i zadbaj o miejsce na liście zakwalifikowanych.
 

Praca po studiach

Poszczególne specjalności przygotowują studentów do pełnienia obowiązków w zakresie psychodietetyki, dietoterapii, dietetyki i planowani żywienia, profilaktyki żywienia czy też żywienia w sporcie. Studenci zdobywają niezbędną wiedzę, która odnosi się do żywienia człowieka zarówno zdrowego, jak i chorego oraz technologii przygotowywania potraw.
Absolwenci zyskują tym samym możliwość zatrudnienia w poradniach dietetycznych, publicznych i prywatnych zakładach opieki zdrowotnej, organizacjach konsumenckich, placówkach sportowych, sanatoriach, zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering). Mogą także otworzyć własne gabinety dietetyczne, psychodietetyczne, a nawet restaurację. Studia medyczne w zakresie dietetyki zapewniają szereg możliwości, jeśli tylko masz na siebie pomysł i pragniesz przyłożyć się do zdobywania wiedzy odnoszącej się do racjonalnego odżywiania, a także chcesz pomagać ludziom zarówno chorym, jak i zdrowym.

Gdzie studiować na kierunku dietetyka w Lublinie?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku dietetyka, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie oferuje 120 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UP w Lublinie. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 4600 zł.

 

Uczelnie na których można studiować kierunek dietetyka w Lublinie

 

czytaj dalej uczelnie w Lublinie

Uczelnie w Lublinie - kierunek dietetyka:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Filia KUL w Stalowej Woli) stacjonarne studia I stopnia więcej
Uniwersytet Medyczny w Lublinie (Wydział Biomedyczny UMLUB) stacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii UP w Lublinie) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek dietetyka w Lublinie?

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek dietetyka w Lublinie?

Dietetyka to w dzisiejszych czasach bardzo popularny kierunek studiów. Coraz więcej osób myśli o zdrowym odżywianiu, dobrze ułożona dieta wpływa na poprawienie samopoczucia osób chorych, sport zdecydowanie wpływa na wydłużenie naszej egzystencji. Kierunek dietetyka to jeden z najprężniej rozwijających się kierunków medycznych. Wiele osób chce podjąć edukację na tego typu studiach. Pamiętaj jednak, że idealny kandydat:
 • musi interesować się kwestiami odnoszącymi się do zdrowia i zdrowego trybu życia;
 • posiadać predyspozycje do nauki przedmiotów ścisłych, zwłaszcza z zakresu biologii i chemii;
 • pragnie promować rozsądny tryb życia w trosce o zdrowie swoje, bliskich czy całego społeczeństwa.
Dodatkowym atutem będą zainteresowania kulinarne, które zaprezentują zdrowe odżywianie w praktyce.
 
Proces rekrutacji i przedmioty
Jeśli dostrzegasz u siebie tego typu cechy, ten kierunek może być właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że na jedno miejsce jest zawsze wiele kandydatów. Z tego powodu postaraj się o jak najlepsze wyniki z egzaminów maturalnych. Wybrane przedmioty najlepiej zdawać na poziomie rozszerzonym, a wśród nich są: język obcy nowożytny, biologia, matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka lub geografia. By zwiększyć swoje szanse, możesz spróbować swoich sił także w olimpiadach bądź konkursach. Finaliści i laureaci zapewniają sobie najwyższe wyniki. Rozważyć warto na przykład: Olimpiadę Wiedzy o Żywieniu i Żywności, Olimpiadę Biologiczną bądź Olimpiadę z języka obcego nowożytnego.
Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu potrzebnych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja ta oczekuje z reguły: świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, zdjęć do legitymacji, podania i oświadczenia, zaświadczeń o wynikach z olimpiad i konkursów, jeśli takowe posiadasz. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania rekrutacyjnego znajdziesz na stronach poszczególnych uczelni w Lublinie.
 
STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

kierunki studiów w Lublinie

studia w Lublinie

 

DIETETYKA - ważne informacje

dietetyka studia

dietetyka studia online

studia medyczne w Lublinie

studia medyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku dietetyka w Lublinie?

Dietetyka to jeden z najbardziej rozwojowych i popularnych kierunków medycznych ostatnich lat.

Justyna, studentka trzeciego roku studiów licencjackich, wyznaje:

Zdrowe odżywianie wpływa na nasze samopoczucie. Interesuję się tym tematem od lat, dlatego też zdecydowałam się na takie studia. Rozwijam się w kierunku dietoterapii. Zachęcam do racjonalnego żywienia i oczywiście studiowania dietetyki.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Dietetyka Lublin studia i stopnia

Dietetyka Lublin studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Dietetyka Lublin studia stacjonarne

Dietetyka Lublin studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku dietetyka w Lublinie

Studia I stopnia

Kierunki medyczne w Lublinie

Rozwiń

10 uczelni w Lublinie

Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

 


# MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W LUBLINIE NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK DIETETYKA

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia